B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

18 december 2017

Twitter tools 2

Na het overzicht van de tools die de leden van de federale regering hanteren om berichten op Twitter te publiceren (zie dit bericht van vorige week), is het nu aan de ministers van de Vlaamse regering.

Via de Twitter API heb ik de tweets van de 9 ministers van de Vlaamse regering opgevraagd. De Twitter API laat slechts toe om de laatste 3200 tweets van een user op te vragen. Sommige twitterende ministers en staatssecretarissen zitten daar al een heel stuk boven ... In het totaal bekwam ik 23.686 tweets. De oudste tweet in deze collectie dateert van 26 oktober 2011. 49% van de tweets dateerden van 2017, 30% van 2016. Deze 29.686 berichten werden door 17 verschillende tools gepubliceerd. Vier tools volstonden voor 95% van de tweets : Twitter for iPhone, Twitter Web Client, Twitter for iPad en Twitter for Android. Met de overblijvende 13 tools werd maar 5% van de tweets (1125) gepubliceerd.

De eerste grafiek geeft per regeringslid de belangrijkste tools die gebruikt werden bij de publicatie van de tweets. De kleur gebruikt voor de apps op iPhone om te twitteren (zwart) valt duidelijk op. De gebruikers van Android apps zijn duidelijk in de sterke minderheid. Zou de Vlaamse regering zich aangesloten hebben bij de samenaankoop van iPhones van de federale regering (of omgekeerd ...)?


De tweede grafiek geeft het globale aandeel van de belangrijkste platformen gebruikt voor de 29.686 tweets. iPhone domineert duidelijk met 68% van de tweets, gevolgd door webversie van Twitter met 16%. Enkele ministers hebben zelfs ooit gebruik gemaakt van een BlackBerry om te twitteren: 18 tweets door @philippemuyters en 11 door @JoVandeurzen.


Als we de collectie tweets beperken tot de berichten die sinds 1 september 2017 gepubliceerd werden, krijgen we een meer geactualiseerd beeld. @BenWeyts was in die periode de minst productieve Twitter-account (119 tweets), @Barttommelein was de meest productieve met 1066 tweets. Op 100 dagen geeft dit gemiddeld 10 tweets per dag! Hierbij moet hij natuurlijk onderdoen voor @FranckenTheo die in dezelfde periode maar liefst 1609 berichten de Twitter-wereld instuurde!

Het beeld van de recente tweets per tool geeft een nog groter aandeel voor iPhone (75%). Enkel @JoVandeurzen maakt geen gebruik van een iPhone. Hij beperkt zich tot een Android smartphone en de webversie van Twitter. De tweets van @BenWeyts worden voornamelijk gepubliceerd op een iPhone (53 tweets), op een iPad (39 tweets) en dan op Android (22 tweets). Zou @BenWeyts inderdaad zelf twee toestellen gebruiken, of zou het Android-toestel eerder door een kabinetsmedewerker gehanteerd worden? De overige ministers-accounts maakten geen gebruik van een Android-toestel voor het publiceren van Twitter-berichten.


In de lijst van Twitter-tools gebruikt door de Vlaamse ministers heb ik geen "grote" social media monitoring en publishing tools gevonden (zoals Coosto, CX Social, Falcon Social, OBI4wan, Radian6, Sparkcentral, Sprinklr, Sprout Social, ...). De afgelopen maanden maakte @philippemuyters zowel gebruik van Tweetdeck (81 tweets) en Hootsuite (2 tweets). Misschien is er hier net als voor de leden van de federale regering nog ruimte voor de aanbieders van social media monitoring en publishing tools, zeker indien de accounts door de communicatiemedewerkers op de kabinetten mee beheerd worden.

14 december 2017

Twitter tools

Er zijn honderden tools die je toelaten berichten op Twitter te publiceren. Er is natuurlijk de website van Twitter (twitter.com) en de officiële apps van Twitter (op iPhone, iPad, Android, Windows Phone, BlackBerry, ...). Dan zijn er nog een heleboel social media tools (websites en/of apps) die ook toelaten om tweets te publiceren. Bovendien kan iedereen die een beetje handig is zelf een tooltje in elkaar steken om de Twitter API te benaderen en zo tweets te publiceren.

Diezelfde Twitter API laat overigens toe om na te gaan met welke tools de tweets gepubliceerd werden. En dit kan interessante inzichten opleveren.

David Robinson, een data scientist (hoe kan het ook anders) publiceerde in augustus 2016 een grondige analyse van de tweets van Donald Trump: Text analysis of Trump's tweets confirms he writes only the (angrier) Android half Blijkbaar hanteerde Donald Trump toen persoonlijk een Android smartphone, en iemand anders een iPhone om berichten op zijn Twitter-account te publiceren. Maar dat was voor zijn eedaflegging als president.

Ik heb even de moeite genomen om via de Twitter API de tweets van de leden van de huidige federale regering op te vragen, dit zijn 14 ministers en 4 staatssecretarissen. De Twitter API laat slechts toe om de laatste 3200 tweets van een user op te vragen. Sommige twitterende ministers en staatssecretarissen zitten daar al een heel stuk boven ... In het totaal bekwam ik bijna 40.000 tweets. De oudste tweet in deze collectie dateert van 5 mei 2010 en was van de hand van François Bellot, zie twitter.com/FrancoisBELLOT/status/13429143006 Omdat hij nog maar 293 tweets gepubliceerd heeft, is zijn oudste tweet nog op deze manier op te vragen. Sommige politici waren er nog vroeger bij. Zowel @alexanderdecroo en @dreynders hebben hun account aangemaakt in mei 2009.

Deze 40.000 berichten werden door 33 verschillende tools gepubliceerd. Vier tools volstonden voor reeds 87% van de tweets : Twitter for iPhone, Twitter Web Client, Twitter for iPad en Twitter for Android. En als we daar nog Twitter Lite en Twitter for Websites bijdoen, komen we aan 94% van de tweets. Met de overblijvende 27 tools werd maar 6% van de tweets (2272) gepubliceerd.

De eerste grafiek geeft per regeringslid de belangrijkste tools die gebruikt werden bij de publicatie van de tweets. De kleur gebruikt voor de apps op iPhone om te twitteren (zwart) valt duidelijk op. De gebruikers van Android apps zijn duidelijk in de sterke minderheid. Zou de federale regering een samenaankoop van iPhones gedaan hebben?

De tweede grafiek geeft het globale aandeel van de belangrijkste platformen gebruikt voor de bijna 40.000 tweets. iPhone domineert duidelijk met 50% van de tweets, gevolgd door webversie van Twitter met 28%. Enkele ministers hebben zelfs ooit gebruik gemaakt van een BlackBerry om te twitteren: 490 tweets door @jvanovertveldt en 106 door @svandeput.
Als de collectie tweets beperkt wordt tot de berichten die sinds 1 september 2017 gepubliceerd werden, krijgen we een meer geactualiseerd beeld. @FrancoisBELLOT was in die periode de minst productieve Twitter-account (17 tweets), @FranckenTheo was duidelijk de meest productieve met 1609 tweets. Op 100 dagen geeft dit gemiddeld 16 tweets per dag!
Het beeld van de recente tweets per tool geeft een nog groter aandeel voor iPhone (63%). Enkel @pieterdecrem maakt geen gebruik van een iPhone. Hij beperkt zich tot een Android smartphone en de webversie van Twitter. Bij drie regeringsleden wordt zowel een iPhone als een Android gebruikt voor de publicatie van de tweets: @alexanderdecroo, @Koen_Geens1 en @Maggie_DeBlock. Dit kan een indicatie zijn dat naast het regeringslid nog andere personen toegang hebben tot de Twitter-account. De rode balk bij @FranckenTheo slaat op Twitter Lite, een oplossing van Twitter om te twitteren op mobiele devices. Van BlackBerry is ondertussen geen sprake meer ...

In de lijst van gebruikte tools om te twitteren heb ik geen "grote" social media monitoring en publishing tools gevonden (zoals Coosto, CX Social, Falcon Social, OBI4wan, Radian6, Sparkcentral, Sprinklr, Sprout Social, ...). In het verleden maakten @Koen_Geens1 en @McMarghem eventjes gebruik van Hootsuite (maar niet meer sinds 1 september 2017). Van Tweetdeck zijn er drie gebruikers : @jvanovertveldt (72 tweets van 96 tweets sinds 1 september), @alexanderdecroo (20 tweets van de 394 tweets sinds 1 september) en @McMarghem (2 tweets van de 190 tweets sinds 1 september). Misschien is er hier nog ruimte voor de aanbieders van social media monitoring en publishing tools, zeker indien de accounts door de communicatiemedewerkers op de kabinetten zouden beheerd worden.

07 december 2017

Belgische Politici op Twitter

Wie is de populairste Belgische politicus op Twitter? Op deze vraag kon u vroeger af en toe het antwoord vinden op dit blog, bijvoorbeeld in dit bericht van september 2017. En nu kan u vernemen welke politici er deel uitmaken van de top 10 op 1 december 2017.

Elio Di Rupo is nog steeds de politicus die bovenaan de rangschikking terug te vinden is, hij heeft meer dan 275.000 followers (kwatongen beweren dat er daar een heleboel fake accounts bij zouden zijn ...). Elio Di Rupo heeft een ruime voorsprong op de tweede politicus, Guy Verhofstadt, tegenwoordig actief in het Europees Parlement.  Guy Verhofstadt telt al meer dan 231.000 followers, waarvan hij er meer dan 127.000 bijgewonnen heeft de afgelopen 12 maanden, waardoor de afstand tot de Elio Di Rupo aanzienlijk kleiner geworden is. Op de derde plaats vinden we Charles Michel, Eerste Minister, met meer 195.000 followers. Bart De Wever is opgeklommen tot de vijfde plaats met iets meer dan 106.000 followers. Opmerkelijk is het opduiken van Theo Francken op de negende plaats. Op een jaar tijd is het aantal followers van zijn Twitter-account gegroeid van zo'n 21.000 followers naar meer dan 65.000 followers. De komst van Theo Francken zorgt voor het vertrek van een andere politicus. Daniel Termont is zijn stek in de top 10 kwijt.

De grafiek hieronder geeft de evolutie van het aantal followers van de politici in de top 10. De opgang van sommige Twitter-accounts wordt duidelijk: Guy Verhofstadt naar plaats 2, Bart De Wever naar plaats 5 en Theo Francken naar plaats 9.Het volgende overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers het afgelopen jaar. In deze rangschikking kan je Guy Verhofstadt bovenaan vinden met een indrukwekkende toename van meer dan 127.000 followers. Op de tweede plaats vinden we Charles Michel terug, met een toename van meer dan 78.000 followers. Op de derde plaats komt Theo Francken, met meer dan 43.000 nieuwe followers. Zijn partijvoorzitter, Bart De Wever, komt op de 4de plaats qua toename van followers dankzij de groei met meer dan 39.000 followers. Hilde Crevits komt niet voor in de top 10 op basis van het aantal followers (ze staat voorlopig op de 11de plaats). Jan Jambon kende de 10de grootste toename met meer dan 20.000 followers. Met zijn 44.000 followers komt hij slechts op de 14de plaats in de rangschikking volgens het aantal followers, de toename van meer dan 20.000 followers over de afgelopen 12 maanden plaatst hem op de 10de plaats in de top 10 van toename van aantal followers.

06 december 2017

Social media vacatures

Het aantal vacatures in het social media domein is een van de zaken waar ik regelmatig een blik op werp. Vandaar dat u op dit blog regelmatig berichten over social media vacatures op Belgische jobsites zal terugvinden. De laatste keer dateert van 29 september 2017 (zie dit bericht).

De afbeelding hieronder geeft de stand van zaken weer die ik onlangs kon observeren, hoeveel resultaten bekwam ik telkens op enkele Belgische jobsites voor de zoekopdracht "social media".

Bij de VDAB bekwam ik het grootste aantal resultaten (1002). Op de tweede plaats kwam LinkedIn met 965 resultaten. JobAt kwam op de derde plaats met 142 resultaten, gevolgd door Monster op plaats 4 met 127 resultaten. Vacature komt op de 5de plaats met 111 resultaten. Hekkensluiter is Stepstone met slechts 6 resultaten. In de praktijk zullen sommige vacatures op meerdere sites gepubliceerd zijn, het effectief aantal vacatures waarin social media vermeld zal lager zijn dan de som van de resultaten van de 6 jobsites (2353).

De tweede grafiek geeft de evolutie van het aantal resultaten van telkens dezelfde zoekopdrachten. Van begin 2015 tot het voorjaar van 2016 is er een uitgesproken groei te zien, gevolgd door een lichte daling tot december 2016. In 2017 was het aantal resultaten voor de verschillende zoekopdrachten vanaf maart 2017 tot juli 2017 eerder gestabiliseerd, gevolgd door een lichte daling tot augustus 2017. Sinds september 2017 is er opnieuw een uitgesproken stijging te zien. Deze stijging heeft in zeer sterke mate te maken met het grotere aantal zoekresultaten bij LinkedIn.

Ten opzichte van een jaar terug kende Vacature de grootste procentuele stijging van het aantal vacatures (+258%). De grootste absolute stijging van het aantal vacatures is te situeren bij LinkedIn (+596, wat neerkomt op een indrukwekkende +162%). Stepstone kent de grootste terugval, zowel in absolute cijfers als relatief.

Als je op zoek bent naar een nieuwe social media job, dan neem je best een kijkje bij de VDAB en bij LinkedIn. Stepstone laat je best links liggen.

05 december 2017

Instagram hashtags

In juni 2015 kon u hier een overzicht vinden van het aantal Instagram-posts voor de Belgische provinciehoofdsteden (in dit bericht). Sommige Instagram-gebruikers maken er een sport van om zoveel mogelijk hashtags aan hun Instagram-posts te koppelen. De locatie waar de foto genomen is, is vaak één van deze hashtags. Bijgevolg is dit overzicht een vorm van "beauty-contest" tussen de provinciehoofdsteden.

Na bijna 2,5 jaar mocht dit overzicht een update krijgen.


De populairste locatie in december 2017 is natuurlijk Brussel, vooral met de Engelstalige en de Franstalige benamingen Brussels en Bruxelles.


De tweede meest populaire provinciehoofdplaats is Antwerpen. Op de derde plaats komt Brugge, net voor Gent. De benaming Bruges kan zowel tellen als de Franstalige en de Engelstalige benaming. De meest populaire provinciehoofdplaats in het zuiden van het land is Luik/Liège. De minst populaire provinciehoofdplaats - althans op basis van het aantal Instagram hashtags - is Wavre/Waver. Voor het Vlaams Gewest is Hasselt de minst populaire provinciehoofdplaats qua Instagram hashtags.

De kolommen op deze kaart geven een indicatie van het aantal Instagram hashtags per provinciehoofdplaats en per taal.

En dit zijn de gedetailleerde resultaten.

Antwerpen: 873.152 zoekresultaten
Anvers: 128.290 zoekresultaten
Antwerp: 1.364.880 zoekresultaten

Brugge : 906.724 zoekresultaten
Bruges: 691.762 zoekresultaten

Gent: 1.098.696 zoekresultaten
Gand: 66.927 zoekresultaten
Ghent: 449.686 zoekresultaten

Hasselt: 167.472 zoekresultaten

Leuven: 283.564 zoekresultaten
Louvain: 20.013 zoekresultaten

Arlon: 86.377 zoekresultaten

Luik: 44.515 zoekresultaten
Liège: 357.284 zoekresultaten

Mons: 163.365 zoekresultaten

Namen: 28.963 zoekresultaten
Namur: 172 730 zoekresultaten

Waver: 17.284 zoekresultaten
Wavre: 13.380 zoekresultaten

Brussel: 480.827 zoekresultaten
Bruxelles: 1.836.597 zoekresultaten
Brussels: 4.011.390 zoekresultaten

De vergelijking van de bekomen aantallen Instagram hashtags leek mij ook interessant. Op 2,5 jaar is het aantal hashtags gestegen met 90% tot 200%. Ruwweg gesproken wil dit zeggen dat het aantal bekomen hashtags verdubbeld tot verdriedubbeld is.


Related Posts with Thumbnails