B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

23 december 2018

Belgische Politieke partijen op Twitter

In oktober kon u hier nog vernemen welke 10 Belgische politici de grootste Twitter-achterban hadden (zie dit bericht). In november volgden de 10 populaire politica's op Twitter (zie dit bericht). Deze maand ligt de focus op de politieke partijen, zowel de Vlaamse partijen als de Franstalige partijen.

Aan Vlaamse kant lijkt de volgorde van de partijen overeeen te komen met de resultaten van de laatste kiespeiling. N-VA staat voorop, gevolgd door een cluster van CD&V, OpenVLD en Groen. Iets daarachter kan je sp.a vinden. Vlaams Belang staat op ruime afstand. PVDA sluit de rij af.
De evolutie van het aantal followers sinds 1 januari 2017 is ook interessant. N-VA is over de ganse periode bovenaan te vinden. De aantallen followers van de Twitter-accounts van CD&V, OpenVLD en Groen zijn de laatste maanden naar elkaar toe geëvolueerd. Over de afgelopen 2 jaar heeft CD&V wel een remonte ingezet. Op 1 januari 2017 stonden ze nog op de 5de plaats, nu op de 2de plaats.
De maandelijkse evolutie toont eveneens enkele interessante inzichten. In het najaar van 2017 kenden zowel N-VA als CD&V een mooi maandelijke netto aangroei van followers. Dit kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan publicitaire campagnes om het aantal followers op te drijven. In 2018 lijkt de maandelijkse groei van het aantal followers stilgevallen te zijn. In juli 2018 is er voor alle accounts een netto afname van het aantal followers. Twitter heeft toen inderdaad een heleboel fake accounts verwijderd. In oktober 2018 was er opnieuw een sterkere toename van het aantal followers van alle partijen, in november 2018 was de toename weer een pak minder. Of de regeringscrisis en de discussies rond het migratiepark de afgelopen weken impact hadden is nog niet bekend (dat zal voor begin januari zijn).
De laatste afbeelding verzamelt de belangrijkste indicatoren per partij. N-VA heeft de grootste achterban op Twitter. N-VA publiceert het grootste aantal tweets - 8342 over de afgelopen 12 maanden. Over de afgelopen 12 maanden wist de account netto 7194 nieuwe followers aan te trekken, of een stijging van 13%. CD&V staat op de 2de plaats qua aantal followers op 1 december 2018 (35426). De procentuele toename was 14%, iets meer dan N-VA. OpenVLD staat qua volgers op de 3de plaats, qua aantal berichten staat ze op de 2de plaats. Wat betreft de toename van het aantal followers staan ze achteraan, de toename bedroeg slechts 9%. Als Groen de komende maanden het aantal followers weet te laten toenemen met het zelfde ritme de afgelopen 12 maanden (+11%), dan kunnen ze misschien oprukken van de 4de naar de 3de plaats. Over sp.a op Twitter is weinig spectaculairs te vermelden, de toename van het aantal followers is eerder beperkt in vergelijking met de andere partijen (+9%). Het volume tweets is aan de lage kant (1674 berichten de laatste 12 maanden). Vlaams Belang kende de sterkste groei van het aantal followers (+21%). Het aantal berichten daarentegen is aan de lage kant (in vergelijking met de andere partijen). PVDA publiceert het laagste aantal berichten (1573), de groei van het aantal followers bedraagt 14%. Het ziet er niet naar uit dat PVDA op korte termijn van de laatste plaats wegkomt, de groei van Vlaams Belang is immers veel sterker.
De Franstalige partijen doen op Twitter duidelijk onder voor de Vlaamse partijen. MR, de partij met het grootste aantal followers, heeft net geen 22000 followers. Aan Vlaamse kant heeft de eerste partij een duidelijke voorsprong. Langs Franstalige kant is dit niet het geval, MR steekt niet boven de andere partijen uit zoals aangetoond wordt op de onderstaande grafiek. DéFI, het vroegere FDF, heeft de minste grote achterban.
De evolutie van de aantallen followers van de accounts van de Franstalige partijen toont een vlakker beeld in vergelijking met de Vlaamse partijen.
Dit komt ook naar voor op de grafiek met de maandelijkse evolutie. De maandelijkse evolutie vertoont minder scherpe evoluties. De dip in juli kan je er ook op terugvinden. Opmerkelijk is dat drie partijen geen terugval van followers kenden. Of dit te maken heeft met het feit dat dit de drie kleinste partijen zijn is niet duidelijk. MR kon in de loop van 2017 telkens de grootste maandelijke aangroei bekomen. In 2018 is de aangroei voor MR veel minder. Vanaf december 2017 kent Ecolo bijna elke maand de grootste netto toename. DéFI bengelt telkens achteraan. Ook voor de Franstalige partijen vertoont oktober 2018 opnieuw een sterkere toename van het aantal followers voor alle partijen.
De laatste afbeelding verzamelt de belangrijkste indicatoren per partij. MR kent voorlopig nog het grootste aantal followers, maar de toename is de laagste (slechts +7%). Ecolo staat op de 2de plaats, maar misschien slaagt ze er de komende maanden wel in om MR de loef af te steken. PS staat op de 3de plaats qua aantal followers, qua aantal gepubliceerde berichten staan ze op de laatste plaats (slechts 557 berichten). cdH staat op de 4de plaats qua aantal followers. De groei van het aantal followers bedraagt 17%. PTB is de meest productieve account van de Franstalige partijen, 1625 berichten de laatste 12 maanden. De toename van het aantal followers is 19%, de 2de meest sterke toename. De grootste relatieve toename van het aantal followers is voor DéFI, +23%. De achterstand van DéFI blijft echter  zeer groot. Tot nu toe wisten ze nog maar 3290 followers te bekoren.
Conclusie

Er zit nog steeds leven in de Twitter-accounts van de politieke partijen. De accounts hebben een mooi aantal followers verzameld en elke maand komen er nog nog een heleboel bij. De 7 onderzochte Vlaamse partijen hebben tesamen meer dan 210.000 followers, de Franstalige partijen hebben er meer dan 75.000. Ongetwijfeld zullen er Twitter-accounts zijn die meerdere politieke partijen volgen. Hoeveel unieke Twitter-gebruikers er deze accounts uiteindelijk volgen is niet zo evident te bepalen. Het zullen er ongetwijfeld tienduizenden zijn.

Zowel de Vlaamse als de Franstalige partijen waren de afgelopen 12 maanden stevig actief op Twitter. De 13 accounts publiceerden tesamen 29608 tweets, of 81 tweets per dag. De meeste partijen houden het op 4 à 5 tweets per dag. De uitschieters zijn N-VA met gemiddeld bijna 23 tweets per dag  en PS met slechts anderhalve tweet per dag als minst productieve account.

De bovenstande cijfers duiden ook aan dat de Vlaamse partijen op Twitter meer impact hebben in vergelijking met de partijen uit het Franstalige landsgedeelte. De Vlaamse partijen hebben zowel tesamen als individueel meer followers (tussen de 8000 en 54000 versus tussen de 3000 en 22000). De netto toename van het aantal followers varieerde voor de Vlaamse partijen tussen de 1000 en 7000 followers, voor de Franstalige partijen was tussen de 700 en 2700 followers).

Related Posts with Thumbnails