B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 september 2006

Insites Escape Reports

Vorige week heeft Insites een persbericht verspreid waarin vermeld werd dat België achterbleef op andere Europese landen wat betreft bloggen, zie hiervoor ook mijn bedenkingen van enkele dagen terug.

Ondertussen heb ik ontdekt dat de cijfers waarop deze analyse van Insites gebaseerd is, toch door Insites beschikbaar gesteld zijn. Je kan de info terugvinden op de site Escape Reports - je kan je als gast gratis registreren. Deze site laat toe dieper in te gaan op de cijfertjes. Deze gelegenheid kon ik natuurlijk niet laten liggen.

Als je afgaat op het aantal antwoorden op de vraag Making or watching weblogs zegt 9% van de 1901 Belgen die geantwoord hebben dat ze dit dagelijks of wekelijks doen. Je moet natuurlijk zeker zijn dat de 1901 Belgen een afspiegeling zijn van de Belgische bevolking, of van de Belgische internetgebruikers. Vorige zondag hebben we tijdens één van de presentaties van Barcamp Brussel over de resultaten van deze enquête gediscussieerd. Uit de discussie bleek dat van de aanwezigen niemand nog geneigd is de Insites-enquête - die af en toe als een popup verschijnt op diverse websites - in te vullen. Zelf doe ik het bijvoorbeeld ook al geruime tijd niet meer. Dit leidt mij tot de veronderstelling dat personen die zeer actief zijn op Internet ondervertegenwoordigd zouden kunnen zijn in de bekomen antwoorden. Dan is het vertrouwd zijn met breedband vermoedelijk geen relevant criterium meer in de analyse van de antwoorden, maar wel de mate waarin de surfers vroeger reeds gevraagd werden deel te nemen aan de enquête. Hoe vaker de vraag gesteld wordt, hoe groter de waarschijnlijkheid dat de surfer er voor bedankt. Zou het niet kunnen dat de Belgische surfers die al een tijdje op Internet actief zijn, de Insites popups gewoonweg beu zijn ?

Als je de percentages per land bekijkt lijkt België inderdaad achter te lopen, zie de eerste onderstaande grafiek. Als je echter de absolute cijfers in kaart brengt, ziet het plaatje er al anders uit. Volgens het eerste plaatje zijn 60% van de Polen bezig met dagelijks of wekelijks blogs te bekijken of vol te schrijven. Uit de absolute cijfers blijkt echter dat deze 60% overeenkomt met +/- 189 personen. Het totaal antwoorden uit Polen is immers 315. De tabel hieronder geeft het aantal antwoorden op de vraag, evenals het aantal inwoners van het land (zoals aangegeven op Wikipedia) en de verhouding van het aantal antwoorden ten opzichte van de bevolking.Het lijkt mij dat de analyse van Insites over deze cijfers over het Belgische bloggedrag (of het gebrek er aan …) eigenlijk niet onderbouwd is door het beschikbare cijfermateriaal. Het aantal antwoorden voor de Europese landen dat als vergelijkingsbasis gebruikt worden is veel te laag : 298 antwoorden uit het Verenigd Koninkrijk, 315 antwoorden uit Polen, 470 antwoorden uit Duitsland, 666 antwoorden uit Frankrijk. Op journalinks.be bevindt er zich een steekproefcalculator waarmee je de foutenmarge en de steekproefgrootte kan bepalen. Voor een steekproef waarvoor er 1901 bekomen antwoorden zijn op een totale populatie van meer dan 20.000 personen is volgens de steekproefcalculator de foutenmarge 2,14%. In de analyse van Insites is er nergens sprake van een betrouwbaarheidsinterval of een foutenmarge. Misschien dat de medewerkers van Insites hier best voor verdere analyses toch rekening mee houden.

Technorati : - - - -

3 Bedenking(en) :
Blogger yab had op 29 september, 2006 15:32, de volgende bedenking ...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

 
Blogger yab had op 29 september, 2006 15:35, de volgende bedenking ...

Ach, statistiek, de edele kunst van het liegen met cijfertjes.

PS: Die Insites popups klik ik ook altijd weg.

 
Anonymous Anoniem had op 06 juni, 2007 18:08, de volgende bedenking ...

dan moet je dringend toch eens de methodologie lezen.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails