B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

02 februari 2009

Dikke-truiendag - verbruiksmetingen 2


Zoals in een vorig bericht vermeld heb ik een tijdje in huis allerlei apparaten aan de energiemeter gelegd.

Het elektriciteitsverbruik van een wasmachine en een droogkast bleek uit mijn experimenten sterk afhankelijk te zijn van het gekozen programma. Voor witte was liep het elektriciteitsverbruik op 1,4 kwh (kilowattuur) of 24 eurocent per wasbeurt. Voor bijvoorbeeld 100 wasbeurten per jaar komt dit neer op 24 euro per jaar. Het verbruik van de droogkast (een model met luchtafvoer naar buiten) schommelde sterk. Vermoedelijk heeft de luchtvochtigheid er ook een invloed op, maar dit heb ik niet in detail onderzocht. De opgemeten waarden schommelden tussen de 1,2 en 2,5 kwh, of 0,20 tot 0,41 eurocent per droogbeurt. Als je voldoende tijd en plaats hebt, kan je je was ophangen en "gratis" laten drogen. Maar vermits we dit ten huize BVLG niet altijd hebben, wordt de droogkast toch regelmatig gebruikt.

Het sluimerverbruik van de wasmachine en de droogkast bleek zo goed als nul te zijn. Het sluimerverbruik is het elektriciteitverbruik dat een apparaat met zich mee brengt zonder dat het toestel gebruikt wordt. Vroeger werden de stekkers van beide machines telkens uitgetrokken indien de machines niet gebruikt werden. Vermits dit niet altijd praktisch was (de stekkers vielen af en toe wel een achter de machines ...), zijn we er lang geleden mee gestopt. Energiematig blijkt dit dus geen slechte beslissing te zijn.

Dikke-truiendag 2009 - Schrijf in en win
Binnenkort, op 13 februari, is het de Dikke-truiendag. Het is nog niet te laat om je in te schrijven, wat je op de website van de Vlaamse Overheid kan.

Related Posts with Thumbnails