B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

24 oktober 2005

Agile

Agile Software Development is een visie op software-ontwikkeling die opgang gemaakt heeft na de publicatie in 2001 van het Agile Manifesto.

Agilists (soms ook Agilistas genoemd) verkiezen software op een andere manier te ontwikkelen, waar eerder aandacht besteed wordt aan de personen betrokken in het ontwikkelingsproces en minder aan processen en hulpmiddelen, waar de nadruk ligt op het werkend systeem en niet zozeer op de documentatie ervan, waarbij de klant meer centraal geplaatst wordt, en waar tenslotte eerder ingespeeld wordt op veranderingen dan op het vasthouden aan het oorspronkelijke plan.

In België is er de XP in Belgium usergroup die de agile visie promoot. Dit gebeurt op de onregelmatige user group meetings, op de maandelijkse pair programming parties, via informatieuitwisseling op de Wiki
of via de XP.BE mailing list.

De initiatiefnemers van XP in Belgium zijn ook mede-organisatoren van de jaarlijkse XP Day Benelux conferentie. Deze vindt dit jaar plaats op 17 en 18 november in Rotterdam.

Een heleboel Agilists publiceren hun ervaringen en bedenkingen op hun weblogs. Een verzameling van meer dan 200 blogs met betrekking tot Agile Software Development is terug te vinden op http://www.bloglines.com/public/agileblogs. De feeds voor deze blogs zijn ook beschikbaar in OPML formaat : http://www.bloglines.com/export?id=agileblogs

De feeds van deze Agile Blogs zijn ook ingebracht in Tagcloud. De wolk van kernwoorden die populair zijn in het Agile wereldje op het ogenblik van deze posting staat hieronder. De geactualiseerde versie van deze wolk is bereikbaar via deze URL http://www.tagcloud.com/cloud/html/agileblogs/default/50. Je kan overigens het cijfer 50 in de URL vervangen door elk cijfer tussen 1 en 250.

Zoals kon verwacht worden is "agile" het meest populaire kernwoord. Alsof we dat niet verwacht hadden ...


Suggesties voor nieuwe Agile Blogs zijn overigens steeds welkom op agileblogs (at) gmail (dot) com.

Technorati tags: - - -

Related Posts with Thumbnails