B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

06 oktober 2005

Software Architectuur

Gisteren heb ik een avondconferentie van SAI over Software Architectuur bijgewoond. De presentatie werd verzorgd door Ralf Geenen van Application Engineers.

Ik hoopte te vernemen wat ik moet verwachten van een software architectuur. Mijn kennis over software architectuur voordien was immers zeer beperkt. Na afloop van de avondconferentie had ik eigenlijk weinig bijgeleerd. De presentatie was, althans voor mij, van weinig praktisch nut. De presentatie leek mij eerder gericht op personen met een technisch profiel. De spreker - die over een grote competentie in het domein leek te beschikken - hanteerde een heleboel termen die ik niet kende en die ook niet verklaard werden. Enkele voorbeelden : framework, device, design pattern, code snippet, packages, container, tactic, policy.

De presentatie heeft mij eens te meer doen beseffen dat mijn interesse niet meer uitgaat naar de louter technische aspecten, maar eerder naar de business en organisationele aspecten.

Een andere conclusie is dat deze presentatie nogmaals aantoonde dat binnen ICT een zeer specifiek jargon gehanteerd wordt : designen, deployen, reviewen, upscalen, deliverables, issues, versioning, non-functional requirements, offshore, ... Dit alles maakt het ICT domein voor een buitenstaander tot iets zeer vreemds. Is het hanteren van een dergelijk jargon overigens wel wenselijk ?

Gelukkig hebben we wikipedia nog om al deze termen te kunnen opzoeken.

Related Posts with Thumbnails