B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

18 november 2005

BelBlogCounters : gebruik van tellers op Belgische blogs

Bloggers zijn dikwijls een beetje ijdel en willen bijgevolg weten hoe vaak hun schrijfsels gelezen worden. Om aan deze behoefte tegemoet te komen hebben meerdere bedrijven mogelijkheden uitgewerkt die toelaten het aantal raadplegingen van een website in kaart te brengen. Verschillende van deze mogelijkheden zijn bovendien gratis beschikbaar. Een overzicht van gratis tellers kan je onder meer terugvinden op Tellertest en Bezoekerstellers.

BVLG heeft onderzocht in welke mate de meest populaire Belgische blogs gebruik maken van dergelijke tellers. Voor dit onderzoek werden alle Belgische sites waarvan de waarde van de blog volgens Blog Value Estimator of volgens Blogshares groter is dan $2500, wat overeenkomt met 5 inkomende links. Tot nu toe werden 282 sites geïdentificeerd die aan deze voorwaarden voldoen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat Skynetsblogs tot nu toe steeds waarde 0 krijgen volgens de Blog Value Estimator. Personen die de lijst van 282 blogs willen inkijken mogen mij hiervoor steeds contacteren.

Voor de 282 blogs werd telkens nagegaan welke tellers in de HTML-coding konden teruggevonden worden. Dit overzicht houdt geen rekening met tools die op de webservers actief zijn, vermits deze niet uit de HTML kunnen afgeleid worden.

Aantal tellers per site

Het aantal tellers varieert van 0 tot 5 :
2 blogs met 5 tellers
5 blogs met 4 tellers
16 blogs met 3 tellers
40 blogs met 2 tellers
105 blogs met 1 teller
114 blogs zonder teller

(door op de grafiek te klikken bekom je een beter leesbare versie)

De blogs met het grootste aantal tellers zijn :
5 tellers
blog.forret.com/blog/
bvlg.blogspot.com/ (deze blog)

4 tellers
huugendruug.blogspot.com/
maarten.typepad.com/blogologie/
pocketrevolution.blogspot.com/
verhelst.blogspot.com/
www.brusselsjournal.com/

Gebruikte tellers

De 282 blogs maken in het totaal gebruik van 19 verschillende tellers. De grafiek hieronder geeft het aantal keren dat een teller gedetecteerd werd.

(door op de grafiek te klikken bekom je een beter leesbare versie)

NedStat Basic - tot nu toe de meest gebruikte teller - wordt op dit ogenblik niet meer aangeboden, het is vervangen door WebStats4U. De resultaten voor beide tellers zouden bijgevolg misschien moeten samengeteld worden, wat deze teller nog iets prominenter op de eerste plaats zet. Gezien deze teller tegenwoordig ongewenste popups genereert zal het gebruik vermoedelijk verder afnemen - een aantal personen hebben hun NedStat-teller immers recent verwijderd.

Uit het overzicht blijkt ook dat er een heleboel tellers zijn die slechts sporadisch gebruikt worden. Het zou mij helemaal niet verbazen indien er nog andere tellers bestaan. Indien je zelf een teller gebruikt die in het overzicht hierboven niet voorkomt of indien je van het bestaan ervan op de hoogte bent, gelieve mij dit te signaleren (via de comments of bvlgblog (at) gmail (dot) com).

Google Analytics is pas recent gelanceerd, maar kent reeds een zeer grote populariteit, reeds 62 blogs of 22% van de onderzochte blogs. Bovendien zijn er 23 blogs die enkel gebruik maken van deze teller. De verwachting in het blog-wereldje is dat de komst van Google Analytics tot kannibalisme ten opzichte van de gratis tellers zal leiden. Een belangrijk voordeel van een heleboel gratis tellers is dat niet enkel de beheerder van een blog de statistieken kan inkijken. Door op de icoontjes te klikken krijg je meestal rechtstreeks toegang tot de statistieken. Met Google Analytics is dit niet meer het geval. Indien het aantal gratis tellers met publieke resultaten zou dalen zal de transparantie in het blog-wereldje afnemen, wat misschien een spijtige zaak is.

Technorati: - - - -

3 Bedenking(en) :
Blogger Peter had op 19 november, 2005 10:59, de volgende bedenking ...

Niet alleen is de Google Analytics counter onzichtbaar op de pagina (Statcounter heeft dat ook), maar het grootste verschil is dat Google zijn statistiekverwerking maar sporadisch doet, met 12 tot 24 uur vertraging. Je kan dus niet zoals bij Belstat op de sekonde volgen wie er op je blog zit. Maar de rijkdom van grafieken en statistieken op Google Analytics is wel onovertroffen.

Ik denk ook dat Nedstat/Webstats4U ten dode opgeschreven is. Popups op andermans pagina's smijten is in deze tijden not done. Ik heb op al mijn sites de Javascript code vervangen door enkel de image (het stuk tussen de <noscript> tags) ofwel gewoon verwijderd.

Toffe post!

 
Blogger Bruno Peeters had op 21 november, 2005 17:44, de volgende bedenking ...

Bedankt voor de feedback. Ik was nog niet op de hoogte van Mint. Zelf ben ik sinds 17/11 aan het wachten op resultaten van Google Analytics. Hopelijk komt er nog uit ...

 
Anonymous Anoniem had op 22 november, 2005 08:28, de volgende bedenking ...

Dank voor de tip, ik zal deze tellers zeker gaan bekijken (en eventueel uitproberen). Ik merk dat er nogal wat verschillen zitten in de tellers die ik tot nu toe heb uitgeprobeerd (zoals OneStat en CheckStat), m.a.w. er de tooling laat hier en daar wel steekjes vallen.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails