B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 november 2005

Project Management in België

Vorige week organiseerde Project Management België (PMB) een bijeenkomst waar de realisaties van de voorbije 2 jaren toegelicht werden. De nadruk lag echter op wat PMB de komende jaren van plan is. PMB, dat opgestart werd dankzij een subsidie van het IWT, wil een netwerk worden van bedrijven die op overheidssubsidies willen beroep doen voor onderzoeksprojecten in het project management. Vermits subsidies meestal maar beperkt zijn tot 80% van de gedane kosten, moet het saldo gedragen worden door de bedrijfsleden van PMB. Vooraleer een bedrijf lid kan worden moet er wel een bijdrage betaald worden van 5.000 of 10.000 euro (afhankelijk van de grootte van het bedrijf). PMB is ook van plan activiteiten te organiseren waar de resultaten van de onderzoeksprojecten zullen toegelicht worden. Naast het bedrijfslidmaatschap voorziet PMB ook de mogelijkheid om op individuele basis lid te worden (voor slechts 50 euro).

In het project management wereldje in België zijn reeds enkele andere organisaties actief. Er is enerzijds het Belgium chapter van het Project Management Institute. Dit chapter telt ongeveer 600 leden. Bovendien is er nog het Vlerick Programme Management Research Centre waar eerder academisch georiënteerde research gedaan wordt, betaald door de sponsorende bedrijven van het research centre.

Tenslotte zijn er nog enkele andere organisaties die af en toe cursussen, studiedagen of seminaries rond project management organiseren, onder meer SAI, de Vlaamse Ingenieurskamer (VIK) en het Technologisch Instituut van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursverenging TI/KVIV.

Het wordt drummen in het project management wereldje in België ...

Technorati tags : - -

Related Posts with Thumbnails