B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 december 2005

Web 2.0

Web2MemeMapHet minste dat je over Web 2.0 kan zeggen is dat het een hype is. Een hype die bovendien goed aanslaat. Ondertussen kan je er niet meer naast kijken.

Technorati detecteert een aanzienlijk aantal postings met Web 2.0 tags :
http://technorati.com/tag/web20 11.315 posts
http://technorati.com/tag/web2.0 11.315 posts
http://technorati.com/tag/web+2.0 944 posts
http://technorati.com/tag/web-20 11.315 posts

In een heleboel eindejaarslijsten komt het thema Web 2.0 zoals kon verwacht worden ook aan bod. Via Hans On Experience had ik het overzicht van Dion Hinchcliffe reeds enkele weken terug opgemerkt (The Best Web 2.0 Software of 2005). Is het politiek correct om te zeggen dat ik eigenlijk van dit lijstje niet onder de indruk was ? Ik heb (althans op dit ogenblik) geen behoefte aan On-line To Do Lists, aan Online Calendars, aan Web-Based Word Processing, ... Andere Web 2.0 lijstjes zijn onder meer More Great Web 2.0 Software en Top 10 Innovative Web 2.0 Applications of 2005.

Hoe het nu verder moet is niet duidelijk. Sommigen zijn tegen het gebruik van de term Web 2.0 (It's so cool to be anti-Web 2.0), anderen beweren op hun beurt dat Web 2.0 niet bestaat (Web 2.0? It doesn't exist), terwijl anderen reeds over Web 3.0 spreken (What to expect from Web 3.0) of zelfs Web 4.0 (Web 1.0, 2.0, 3.0, +, Each one exists now, so whats all the fuss?)

Ondertussen kan je zelfs nagaan in welke mate een website voldoet aan de Web 2.0 regels : http://web2.0validator.com/. Deze validator is ook beschikbaar als een webservice : http://web2.0validator.com/validate?url=http://uw.site.domain.

De score voor deze weblog is niet fantastisch, slechts 7 out of 39. De website van mijn werkgever scoort nog veel slechter (4 out of 40). De beste score heb ik teruggevonden voor de blog van Peter Forret : 16 out of 40. Waarom deze weblog maar voor 39 criteria een score bekomt is mij niet duidelijk.

Misschien moet ik de presentatie van het Web 2.0 Seminar van i-merge eens aandachtig bekijken om de score van deze weblog omhoog te krijgen.

Technorati: - - - - - - -

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 29 december, 2005 02:44, de volgende bedenking ...

Deze validator is ook beschikbaar als een webservice : http://web2.0validator.com/validate?url=http://uw.site.domain.


You are the first person I have seen mention this hidden feature. I'm surprised so few people look at the HTML and JavaScript that is redily available.

James Britt
30 Second Rule

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails