B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

08 januari 2006

What Kind of Soul Are You : 12/20

Op Internet vind je tal van on-line testen. Die laten toe dat de personen die de testen afnemen dingen over zichzelf ontdekken die ze eigenlijk al lang weten (of zouden moeten weten). Soms zijn er testen die toch wat origineler zijn, bijvoorbeeld What Kind of Soul Are You?.

Yab heeft mij attent gemaakt op deze test. Hierbij het resultaat van mijn poging tot het invullen van deze on-line test.You Are a Newborn Soul


You are tolerant, accepting, and willing to give anyone a chance. On the flip side, you're easy to read and easily influenced by others. You have a fresh perspective on life, and you can be very creative. Noconformist and nontraditional, you've never met anyone who's like you.

Inventive and artistic, you like to be a trendsetter. You have an upbeat spirit and you like almost everything. You make friends easily and often have long standing friendships. Implusive and trusting, you fall in love a little too easily.

Souls you are most compatible with: Bright Star Soul and Dreaming Soul
En Yab, onze profielen zijn compatibel ...

Mijn beoordeling van deze test

aantal vragen : 8 meerkeuze-vragen met telkens 12 mogelijkheden, 9de vraag bevat slechts 3 mogelijkheden
tijd voor bekomen resultaat : zo'n 10 minuten - het afwegen van de 12 mogelijkheden vroeg telkens toch wat denktijd
inhoud : 3/5
gebruiksgemak van de vragenlijst : 4/5
toepasbaarheid, relevantie : 2/5
persoonlijke appreciatie : 3/5
eindscore : 12/20

Technorati tags : - -

1 Bedenking(en) :
Blogger yab had op 11 januari, 2006 14:09, de volgende bedenking ...

Jay! Onze zielen zijn compatibel! Maar dat had mijn vrouwelijke intuïtie mij natuurlijk al lang verteld. ;-)

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails