B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

12 februari 2006

N253

De N253 is de gewestweg die Leuven met Overijse verbindt. Deze week moet de gemeente Huldenberg zich uitspreken over de vraag van de firma De Kock om een vroegere zandgroeve te mogen vullen. In het artikel in het Nieuwsblad geeft de burgemeester van Huldenberg de indruk het feit dat er op termijn twintig hectare landbouwgrond bijkomen belangrijker te vinden dan het extra verkeer op de daarvoor ongeschikte N253 gewestweg. Het opvullen van het stort zal immers tot gevolg hebben dat de smalle N253 gewestweg een heleboel extra vrachtwagens zal mogen slikken.

De fietsersbond van Huldenberg heeft een videomontage gemaakt waarin getoond wordt wat fietsers nu reeds ervaren op de N253 tussen Korbeek-Dijle en Huldenberg.

In 2002 was er reeds sprake van plannen van de de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening om in Neerijse - een deelgemeente van Huldenberg - twee drinkwaterbekkens aan te leggen. Het was de bedoeling het merendeel van de grond die voor de waterbekkens uitgegraven moest worden af te voeren via diezelfde N253. Op piekmomenten zou het over een 200-tal vrachtwagens per dag gaan en dit gedurende minstens 20 jaar. Het actiecomité WACHT e BEKKE heeft toen voldoende ruchtbaarheid aan deze plannen gegeven, met als uiteindelijk resultaat dat het project (althans voorlopig toch) afgevoerd werd.

Hopelijk verleent de gemeenteraad van Huldenberg een ongunstig advies. De extra 20 hectaren landbouwgrond en de inkomsten voor de firma De Kock lijken mij immers niet op te wegen tegen de overlast veroorzaakt door het extra vervoer. En dan heb ik het nog niet over de natuurwaarde van de zandgroeve waar ondertussen oeverzwaluwen nestelen, zie ook de aankondiging van de samenwerking tussen de firma De Kock en
Natuurpunt van een jaar terug. Bovendien zijn er ook nog plannen om in 2007 de N253 opnieuw aan te leggen, indien de juridische problemen tussen de gemeente Bertem en de administratie Wegen en Verkeer opgelost geraken.

Ik ben benieuwd hoe dit allemaal zal aflopen.

Technorati : - - - - - -

Related Posts with Thumbnails