B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

06 maart 2006

Sluipverkeer

Enkele dagen terug viel er een krantje van de lokale CD&V afdeling in mijn bus. In dit krantje werd onder meer aandacht besteed aan het sluipverkeer door de Stationsstraat te Korbeek-Dijle.

Korbeek-Dijle
Rond het thema sluipverkeer zijn reeds een heleboel studies gepubliceerd, bijvoorbeeld in 2003 door Transport & Mobility Leuven : de uitgebreide versie en de synthese.

In de mobiliteitsplannen van heleboel steden en gemeenten komt het thema sluipverkeer aan bod. Het overzicht op de site mobielvlaanderen.be van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is blijkbaar niet geactualiseerd. Het mobiliteitsplan van de stad Leuven wordt vermeld, het mobiliteitsplan van de gemeente Bertem daarentegen nog niet.

In de studies en de mobiliteitsplannen ontbreekt volgens mij telkens een definitie van sluipverkeer. Ik heb eventjes gezocht naar een definitie. In de on-line versie van het Van Dale Hedendaags Nederlands woordenboek komt het woord sluipverkeer niet voor. De Grote Van Dale bevat wel een eerder lakonieke definitie :
* sluipverkeer is verkeer dat een sluipweg kiest
De definitie van sluipweg bevat onder meer de volgende omschrijvingen
* heimelijke weg
* (weg- en waterbouw) (secundaire of minder drukke) weg die, in strijd met de voorschriften, door snel of zwaar verkeer wordt gebruikt om de drukte van de hoofdweg te mijden


Terug naar de Stationsstraat te Korbeek-Dijle. Deze straat verbindt Korbeek-Dijle met Oud-Heverlee. De straat bevat ook een brug over de Dijle. Over deze rivier zijn er slechts een beperkt aantal bruggen. Ten noorden van Korbeek-Dijle is er de brug van de E40 en een brug te Heverlee (aan de campus van de KULeuven) en aan de ring rond Leuven. Ten zuiden van Korbeek-Dijle bevindt de eerstvolgende brug zich tussen Sint-Joris-Weert (fusiegemeente Oud-Heverlee) en Sint-Agatha-Rode (fusiegemeente Huldenberg). Gezien de drukte op de E40 verkiezen blijkbaar een steeds stijgend aantal automobilisten voor een alternatieve route. Daarbij wordt gekozen voor een route via Oud-Heverlee over Korbeek-Dijle naar Bertem waar de oprit op de E40 genomen wordt.

Volgens de definitie in Van Dale is het verkeer in de Stationsstraat strikt genomen geen sluipverkeer, wat niet wegneemt dat het verkeer effectief zeer storend is voor de bewoners van deze straat.

Ik heb de indruk dat voor een heleboel personen - niet enkel de bewoners van de Stationsstraat - sluipverkeer overeenkomt met ongewenst verkeer. Het lijkt mij tekenend voor onze huidige maatschappij dat we verkeer dat niet in ons eigen dorp of straat moet zijn als ongewenst beschouwen. Met enige overdrijving komt dit neer op eigen verkeer eerst. Het afsluiten van de lokale wegen - een praktijk die door een heleboel gemeenten wordt toegepast om sluipverkeer te ontmoedigen - is een vorm van isolatie-politiek. Is dit een positieve evolutie in onze maatschappij ?

Het protest van de lokale CD&V afdeling tegen het sluipverkeer te Korbeek-Dijle lijkt mij eigenlijk wat laat te komen. Tijdens de campagne voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen - 6 jaar terug - pleitte één van de CD&V kandidaten voor het aanleggen van verkeersremmers in een doodlopende straat, toevallig een straat bevolkt door familieleden. Het zou geloofwaardiger geweest zijn indien de CD&V indertijd reeds opkwam voor maatregelen voor de Stationsstraat. Spijtig genoeg verzeilde de CD&V na de vorige gemeenteraadsverkiezingen in de oppositie. Van de huidige coalitie in de fusiegemeente Bertem (VLD en sp.a) heb ik persoonlijk nog geen enkel initiatief gezien om de verkeersveiligheid in Korbeek-Dijle aan te pakken. Op hun websites is ook niets terug te vinden over verkeersveiligheid. Misschien dan toch hopen dat CD&V na de volgende verkiezingen iets kan realiseren ?

Technorati : - - -

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 20 april, 2006 11:27, de volgende bedenking ...

Toevallig ben ik de auteur van het bovenvermeld artikeltje.

Met de term sluipverkeer wordt inderdaad soms onzorgvuldig omgegaan. Niet alle ongewenst verkeer is per definitie sluipverkeer.

Net zoals de straat waar ik woon (de Bosstraat in Bertem) is de Stationsstraat een bovenlokale weg waar een iets grotere drukte normaal is. Het komt er dan op aan om verkeer en wonen te verzoenen (daar is nog wat werk aan).

Als de Stationsstraat wordt genomen als alternatief voor de E40, is er mi wel sluipverkeer.
Naar verluidt wordt er door sommigen in Haasrode afgereden om dan via Oud-Heverlee, Korbeek-Dijle en Bertem terug op te rijden (ik weet niet of dit klopt). Idem voor wat betreft afrijden aan het pomstation in Korbeek en oprijden in Bertem.

In Bertem zelf geeft dit problemen aan het kruispunt Tervuursesteenweg Blokkenstraat. De stroom van Korbeek-Dijle is er zo groot dat het verkeer op de steenweg vanuit Bertem amper vooruit gaat. Dit zorgt dan weer voor sluipverkeer door de dorpskern van Bertem waardoor men de steenweg vermijdt. Sluipverkeer als sluipend gif.

Ik denk dat het er vooral op aankomt om het sluipverkeer te vertragen zodat de sluipweg niet meer aantrekkelijk is (ook hier is nog wat werk aan). Als je wegen afsluit, wordt het probleem gewoon verplaatst naar het volgende dorp of weg.

Inzake verkeersveiligheid volg ik alles op voor onze groep (het is een tijdje ook mijn professionele achtergrond geweest). Vermits ik nog maar vijf jaar actief ben, kan ik over wat vooraf ging uiteraard weinig kwijt. In elk geval is verkeersveiligheid voor mij één van de grote prioriteiten.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails