B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

07 maart 2006

Vrienden

Peter VanvelthovenDaarstraks was Peter Vanvelthoven, federaal minister van werk en informatisering, te gast in de Wandelgangen op radio 1. Je kan zijn interventie nog beluisteren via deze link.

Peter Vanvelthoven kwam naar aanleiding van de Batibouw-beurs toelichting geven bij de regels voor wie komt helpen bij de bouw of renovatie van een woning. Deze staan beschreven in dit document. Eén gevolg is zeer duidelijk. Indien je geen familieband hebt met de bouwheer, is het zo wie zo verboden. Alle helpers zonder familieband - hoe goed bedoeld ze ook zijn - worden beschouwd als zwartwerkers, met alle gevolgen, zowel voor de bouwheer als de helpers. Je hebt er alle belang bij om ten eerste een grote familie te hebben en dan nog bovendien goed te staan met je familieleden. Zij mogen - weliswaar mits enkele beperkingen - gratis helpen. Peter Vanvelthoven sloot uit dat deze regeling zou aangepast worden. Het zou immers de deur op een kier zetten voor zwartwerk. Bovendien verklaarde hij dat de sociale inspectie zou toezien op de correcte naleving van de wet.

Dat deze strikte en vermoedelijk correcte interpretatie van de wet verdedigd wordt door een lid van de sp.a lijkt mij in tegenspraak te zijn met het imago dat de sp.a opkomt voor de belangen van de kleine man. In de provincie Limburg is het zelf bouwen van de woning - met de hulp van familie en vrienden - eerder regel dan uitzondering. Dit wil zeggen dat een ruim aandeel van de Limburgse woningen gebouwd wordt mits overtreding van de sociale wetten. Ik ben benieuwd wat het effect zou zijn van strikte controles door de sociale inspectie in de provincie Limburg op de verkiezingsresultaten van Peter Vanvelthoven.

Bert Anciaux, een andere sp.a/Spirit minister, wenst de verzuring in onze maatschappij te bestrijden door er voor te zorgen dat mensen nauwer bij elkaar betrokken worden. Samen feestvieren mag, maar een handje toesteken bij de bouw of verbouwing van de woning van je buurman mag niet. Begrijpe wie begrijpe kan ...

De ouderraad van de school waar mijn zoon school loopt, plant binnenkort enkele werken. We hebben het idee opgevat om enkele zaken met de ouders te realiseren, kwestie van onze met vrijwilligerswerk verdiende centen zo optimaal mogelijk te besteden. Ik zal toch eens bij de directeur informeren welke risico's hij als directeur en wij als ouders lopen bij het uitvoeren van deze werken.

Technorati : - - - - -

Related Posts with Thumbnails