B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

12 april 2006

Blogging Surveys

Auteurs van blogs zijn - net als journalisten - verlekkerd op cijfertjes, zeker indien de cijfertjes het resultaat zijn van een survey. Bij het opzoeken van surveys over corporate blogs en CEO blogs heb ik verschillende dergelijke survey-resultaten gevonden. Meestal worden de cijfertjes zonder al te veel bedenkingen door allerlei bloggers overgenomen.

Het lijkt mij dat een heleboel van deze surveys eigenlijk weinig relevante resultaten opleveren. Je moet meestal goed zoeken om te vernemen hoeveel personen deelgenomen hebben aan de survey, naar wie de survey bekend gemaakt werd en op welke manier. Demografische informatie over de respondenten is dikwijls summier. Even kijken of twee dergelijke surveys bestand zijn tegen deze kritische toets.

2005 PRWeek/Burson-Marsteller CEO Survey
2005 PRWeek/Burson-Marsteller CEO Survey
De persaankondiging, vrijgegeven op 7 november 2005, over deze jaarlijkse survey is hier terug te vinden. De volledige resultaten van de survey zijn enkel toegankelijk voor de abonnees van PRWeek. Ik heb echter een PDF-versie gevonden die toch publiek beschikbaar is.

Er werden 13.600 corporate professionals per e-mail gevraagd aan deze survey deel te nemen. 131 CEO's, uitsluitend uit de U.S, hebben uiteindelijk deelgenomen aan de survey tussen 12 september 2005 en 7 oktober 2005. Volgens de initiatiefnemers zijn de resultaten van de survey statistisch significant met 90% zekerheid.

Enkele resultaten uit de survey.
59% van de CEO's zijn van mening dat blogs nuttig zijn voor interne communicatie
47% van de CEO's zijn van mening dat blogs nuttig zijn voor externe communicatie
7% van de CEO's bloggen zelf
18% van de CEO's plannen een blog te starten de komende 2 jaren

Een leuke bedenking op de Scatterbox blog naar aanleiding van deze survey is deze : If this survey really represents all CEOs, then we should see 445 blogs authored by the chief executives among the 6.357 U.S. companies listed on either NASDAQ or NYSE, plus the 257 private companies with a billion dollars of more of revenue. There aren’t.

UPS Europe Business Monitor
UPS Europe Business Monitor
UPS heeft reeds voor de vijftiende keer een Business Monitor survey gehouden. UPS wenst de meningen, standpunten en gewoonten van de Europese topondernemers te peilen. De resultaten zijn beschikbaar onder de vorm van een Flash-applicatie. Een executive summary is ook beschikbaar in PDF-formaat.

Er werden 1.459 business leaders van de Europese top 15.000 bedrijven telefonisch gecontacteerd tussen 12 september 2005 en 9 november 2006. Voor België namen 100 personen deel, voor Nederland 101, telkens op director-level. De gemiddelde omzet van de bedrijven van de geïnterviewde bedrijven bedroeg 1 miljard euro, het gemiddelde aantal werknemers 2.200.

In de rubriek Ondernemingsbeleid en -strategie stond in de laatste editie een vraag over blogs. Hierbij de resultaten op deze vraag.

Ik heb gehoord van blogs, maar lees ze niet/draag er ook niet aan bij
42% alle deelnemers
39% antwoorden uit België
26% antwoorden uit Nederland

Ik ben hier niet mee vertrouwd
37% alle deelnemers
48% antwoorden uit België
56% antwoorden uit Nederland

Ik lees blogs
11% alle deelnemers
8% antwoorden uit België
10% antwoorden uit Nederland

Wij controleren blogs over ons bedrijf
7% alle deelnemers
5% antwoorden uit België
3% antwoorden uit Nederland

Nuttige informatiebron voor ons bedrijf
7% alle deelnemers
3% antwoorden uit België
5% antwoorden uit Nederland

Ik schrijf blogs
2% alle deelnemers
2% antwoorden uit België
0% antwoorden uit Nederland

Volgens FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, het vroegere Nationale Instituut voor de Statistiek, waren er einde 2004 697.817 actieve BTW-plichtigen waarvan 83.228 NV's. Indien het percentage van 2% (bedrijfsleiders in België die zelf een blog publiceren) zou mogen veralgemeend worden, leidt dit tot een massa bedrijfsblogs (die er nu overigens niet zijn). Wie - buiten de auteurs - zal al deze blogs lezen ?

Technorati : - - - -

Related Posts with Thumbnails