B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

14 april 2006

Bouwdagboeken

Een weblog is pas interessant indien de auteur rond een specifieke thema iets zinnigs te vertellen heeft. Het bouwen of het verbouwen van een huis is een ervaring waar veel bij komt kijken, dikwijls leuke ervaringen, maar spijtig genoeg soms ook minder leuke ervaringen. Bovendien moeten tijdens een nieuwbouw of verbouwing veel taken uitgevoerd worden, meestal met zichtbare resultaten. Dit geeft dan weer aanleiding tot een heleboel foto's.

Dikwijls hebben de initiatiefnemers van een nieuwbouw of verbouwing de behoefte hun ervaringen en foto's te delen met familie, vrienden en kennissen. De opkomst van eigen websites en weblogs heeft aanleiding gegeven tot het onstaan van on-line bouwdagboeken.

Als u even wil binnengluren op een aantal dergelijke bouwdagboeken, dan kan ik je aanraden een kijkje te nemen op bouwdagboeken.achaos.org. Op deze pagina staan op dit ogenblik 142 links naar bouwdagboeken. Sommige van deze dagboeken hebben de vorm van een weblog, andere dan weer zijn een MSN-space of louter een collectie foto's.

Technorati :

Related Posts with Thumbnails