B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 april 2006

Diftar

Met de gemeenteraadsverkiezingen die er in het najaar aankomen is het charme-offensief voor het Diftar-systeem volop bezig. Diftar staat voor gedifferentieerde tarifering. Het houdt in dat burgers moeten betalen in functie van de de soort en het volume afval dat ze aanbieden. Dit alles in het kader van "de vervuiler betaalt". Door het hanteren van een gedifferentieerd tarief is het de bedoeling burgers aan te zetten tot afvalpreventie en een beter sorteergedrag.

Om de steeds maar stijgende afvalberg onder controle te krijgen (en te doen dalen) en om de hierbij gepaard gaande kosten ook te doen dalen zijn een aantal steden en gemeenten in het Diftar systeem gestapt. De gemeente Bertem - waar ik woon - past sedert 2005 het systeem toe. De voorbije weken zijn een aantal persberichten verspreid waar de lof gezwaaid wordt van het Diftar-systeem.

ROB - 4 april 2066 - DIFTAR VERKLEINT AFVALBERG
Bertem, Boutersem, Hoegaarden, Lubbeek en Kortenaken schakelden in maart vorig jaar over op diftar. Eén jaar later wordt er gemiddeld 30% minder huisvuil en liefst 45% minder groente-, fruit- en tuinafval opgehaald.

VRTnieuws - 4 april 2066 - DIFTAR doet hoeveelheid huisvuil dalen
Er wordt minder gft ingezameld omdat we de mensen aanzetten om te composteren. We stellen goedkope compostbakken ter beschikking en er zijn ook compostmeesters die mensen begeleiden.

Recent heb ik nog een publicatie van de lokale SP.A-afdeling in mijn bus gevonden. De artikels zijn ook terug te vinden op de SP.A-website voor de lokale afdeling. De schepen verantwoordelijk voor de huisvuilproblematiek maakt - verbaast het u nog - deel uit van de SP.A.

SP.A Bertem - 15/03/2006 - Start van DIFTAR geslaagd in Bertem
Samen met Boutersem, Hoegaarden, Lubbeek en Kortenaken werd het principe ‘de vervuiler betaald ingevoerd. Bertem was de enige van de vijf gemeenten die onmiddellijk het vast recht heeft afgeschaft en bovendien gratis compostbakken ter beschikking heeft gesteld. Het resultaat is er al : zowel voor GFT als voor restafval daalde het volume met +/- 40 %. Hoe kan dat nu zult u zich afvragen, waar is dat vuil naartoe? Wel, uit analyse van het aangeboden restaval blijkt dat er vóór DIFTAR tussen 40 en 50% afval inzat dat daar niet thuishoorde (GFT, PMD, papier…). Na analyse van het restafval na de invoering van DIFTAR is dat percentage minder dan 10%.Samen met een bewuster sorteren is er meer dan waarschijnlijk ook bewuster aangekocht. Voor GFT is een gelijkaardige daling vastgesteld en dit is dan waarschijnlijk te danken aan meer en beter composteren.

De lokale CD&V-afdeling heeft bedenkingen bij de fors gestegen tarieven voor het bezoek aan het containerpark.

CD&V Bertem - 5/2/2006 - CD&V Bertem wil retributie containerpark snel herzien.
CD&V zocht op dat het aantal bezoekers op het containerpark sinds vorig jaar teruggevallen is met 66 %. De gemiddelde inwoner van Bertem maakt geen gebruik meer van het containerpark. De dure tarieven op het containerpark zorgen er ook voor de factuur van de gemeente voor huisvuilophaling stijgt.
...
CD&V Bertem vindt voor zijn pleidooi steun uit onverwachte hoek. Ook de SP.A burgemeester Langendries van Boutersem, waar dezelfde tarieven gelden, besloot in zijn nieuwjaarstoespraak dat de dure tarieven voor het containerpark een vergissing waren. Pikant detail: in Boutersem heeft elk gezin jaarlijks recht op 6 gratis bezoeken.


Het is vermoedelijk correct te stellen dat het volume opgehaald huisvuil gedaald is. De verklaring voor de daling lijkt mij echter al te simpel (bewuster sorteren, bewuster aankopen). Belgen zijn immers gekend voor hun plantrekkerij en ontwijkingsmechanismen. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat er veel meer gesluikstort wordt ten opzichte van vroeger. Daarnaast is er ook sprake van huisvuiltoerisme. Vuilbakken aan autosnelwegen zitten bijvoorbeeld tegenwoordig meestal propvol met zakjes die van thuis meegebracht worden, niettegenstaande de vermeldingen dat dit niet mag. Tenslotte lijkt er mij ook een sterke toename van het verbranden van huisvuil. Dit merk ik al te dikwijls aan de geur van onder meer verbrand plastic in mijn buurt. Ik betwijfel of er er al serieus onderzoek gedaan naar deze fenomenen verricht werd. Personen of instanties die hier meer info over hebben, mogen mij dit altijd laten weten.

Een element waar ook helemaal geen transparantie over is, is het kostenplaatje voor het beheer van het Diftar-systeem. De inwoners van de gemeente Bertem hebben bijna allemaal een nieuwe groene en grijze bak gekregen met chip (het inbouwen van een chip in bestaande bakken is immers slechts uitzonderlijk gebeurt). Regelmatig verstuurt Ecowerf, de intercommunale die instaat voor de huisvuilverwerking, facturen voor het betalen van de kosten van de lediging van de groene en grijze bak. De inwoners hebben ook een magneet-kaart ontvangen voor toegang tot het containerpark. Het containerpark is sinds enkele maanden uitgerust met een slagboom en leeszuil voor de magneet-kaart. Hoeveel bedragen de kosten voor de extra administratie van de huisvuilverwerking ? Welke gemeente is bereid daarover inzage te geven aan haar burgers ? Zijn de intercommunales die instaan voor de huisvuilverwerking hiertoe ook bereid ?

Misschien kunnen we ons aan nog hogere kosten verwachten. De firma die in staat voor de informatisering van het afvalverwerkingsysteem Diftar, LD Consulting, is onlangs failliet verklaard (bron VRTnieuws).

PS Eerdere berichten op dit blog over dit onderwerp kan je hier en hier nog terugvinden.

Technorati tags : - - - -

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 23 april, 2006 12:44, de volgende bedenking ...

"Hoeveel bedragen de kosten voor de extra administratie van de huisvuilverwerking ? Welke gemeente is bereid daarover inzage te geven aan haar burgers ?"

Voor zover ik weet zijn gemeenten gebonden aan openbaarheid van bestuur wat inhoudt dat iedereen die bedragen eigenlijk zo kan achterhalen.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails