B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

20 april 2006

Motorrijders

Vanmorgen hoorde ik in Voor de dag op Radio 1 een gesprek met een woordvoerder van Febiac naar aanleiding van de publicatie van een artikel in de krant De Standaard over de toegenomen verkoop van motorfietsen. Volgens de woordvoerder van Febiac is vooral de verkoop van lichte motorfietsen toegenomen, wat typische mobiliteitsproducten zijn. De term was mij nog niet bekend, misschien iets voor de volgende editie van het groene boekje ?

Volgens de woordvoerder van Febiac is veiligheid één van de belangrijkste aandachtspunten voor motorrijders. Er werden reeds verschillende acties opgezet om autobestuurders meer attent te maken op het toegenomen aantal motorrijders. Het lijkt mij dan ook dat motorrijders van hun kant zowel de verkeerswetgeving en de autorijders moeten respecteren. Het laveren tussen de auto's op de snelweg is bijvoorbeeld niet toegelaten volgens de verkeerswetgeving.

Vanmorgen, tijdens mijn traject naar het werk (met de wagen), heb ik zelf nog een motorrijder opgemerkt die het niet zo nauw nam met de verkeerswetgeving : de voorrangsregels, de doorlopende witte streep, de snelheidsbeperkingen, dit allemaal nog op secundaire wegen.

Een troost is misschien dat de grote meerderheid van verkeersovertredingen nog steeds door autobestuurders begaan worden.

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails