B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

23 juni 2006

Beren op stap : Bruno in de Alpen en Balou in de Pyreneen

Bruno de beer is nog steeds op stap in de Duits/Oostenrijkse Alpen. Zie ook het bericht Bruno de probleembeer van 8 juni.

Bruno de beer, een 2-jarige beer, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Tirol, vertoeft al enkele maanden in de grensstreek tussen Oostenrijk en Duitsland. Verschillende bijenkorven, schapen, geiten en kippen zijn hiervan het slachtoffer geworden. De autoriteiten hebben beslist een team van Finse berenjagers met speciale honden in te zetten om de beer te vangen.

De inzet van deze berenjagers is niet zonder hinderpalen verlopen. Eerst waren er problemen met de papieren om de berenjagers en hun honden in het land toe te laten. Daarna was het te warm voor de honden. Bij een eerste poging werden de jagers tegengehouden door Oostenrijkse pachters die de doorgang over hun jachtgebied niet wilden verlenen. Na een bijkomende officiële toelating konden ze dan echt op zoek gaan.

De beer is ondertussen verschillende keren opgemerkt. Op een nacht was er zelfs een botsing tussen de beer en een auto, overigens zonder veel schade voor beide betrokkenen. Enkele dagen later liep Bruno de beer 's nachts door een Duits dorpje. De laatste dagen zaten de berenjagers de beer nauw op de hielen, zonder hem echter te pakken te krijgen. De beer kon bijvoorbeeld op een keer ontkomen door in een meer te springen en weg te zwemmen. Begin deze week werd gesuggereerd Bruno de beer te lokken met een bronstige berin. Vermits Bruno nog vrij jong is, zou hij nog niet op de avances ingaan. Het voorstel werd dus maar afgevoerd.

De periode van 14 dagen die de Finnen gekregen hadden om de beer levend te pakken te krijgen loopt maandag af. In Duitsland gaan er ondertussen stemmen op om de beer te schieten. Hij is te weinig mensenschuw en daarom een te groot gevaar voor mensen. Het ziet er bijgevolg niet goed uit voor Bruno de beer. Ondertussen kan iedereen virtueel op berenjacht gaan.

Meer info over Bruno de beer (met de officiële naam JJ1) via Google News Oostenrijk.

Ondertussen heeft men in Frankrijk het spoor teruggevonden van beer Balou. Deze uit Slovenië afkomstige beer is pas begin juni in de Franse Pyreneeën uitgezet. Vrij snel verloor men het contact. De signalen van zijn halsband werden zopas voor het eerst in drie weken opnieuw opgepikt. Hiermee is de ongerustheid over zijn mogelijke verdwijning weggenomen. In de streek is er immers heel wat verzet tegen de herinvoering van beren, onder meer van herders en jagers. Er waren zelfs bedreigingen om de pas uitgezette beren af te schieten.

De uitzetting van een vijfde beer in de Pyreneeën was gezien de vermoedelijke verdwijning van Balou voorlopig uitgesteld. Gezien het goede nieuws zou men de beer toch binnenkort kennis laten maken met de Pyreneeën.

Meer info over Balou de beer via Google News Frankrijk.

Technorati : - - - - - -

Related Posts with Thumbnails