B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

07 juni 2006

Ecowerf composteerinstallatie

In het kader van juni compostmaand bood Ecowerf voorbije zaterdag de mogelijkheid de composteerinstallatie van Wilsele te bezoeken. Trouwe lezers zullen reeds gemerkt hebben dat de problematiek van huisvuilverwerking en het containerpark in mijn gemeente af en toe in berichten hier aan bod komt (hier, hier en hier bijvoorbeeld). Het interesseerde mij (en mijn zoon) om te vernemen wat er met de inhoud van de groene bak gebeurt.

De door Ecowerf aangevoerde GFT wordt naar de composteerhal vervoerd, na verwijdering van ijzer en grote takken. In de composteerhal is er typisch een temperatuur van 40 à 50 graden met een permanente luchtvochtigheid van 100% en tegelijkertijd een aanzienlijke dosis amoniak in de lucht. In een dergelijke omgeving is het voor mensen niet gezond om te vertoeven. In geval van pannes kunnen de techniekers van Ecowerf de hal enkel maar betreden met aangepaste kledij en zuurstofflessen.

De composteerhal is continu in bedrijf, 24u op 24u, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Het composteringsproces wordt constant opgevolgd, overdag door techniekers ter plaatse, 's avonds en in het weekend verloopt deze opvolging vanop afstand. Merkwaardig is wel dat er in de hal geen camera's aanwezig zijn, de opvolging gebeurt aan de hand van temperatuur en vochtigheidssensoren. De omstandigheden in de composteerhal hebben ook impact op de geïnstalleerde apparatuur en kabels. De ervaring heeft geleerd dat het aangewezen is preventief sensoren en kabels te vervangen.


Het composteringsproces wordt enkel gestuurd door de aanvoer van vers GFT en door het toevoegen van lucht en water. Na een verblijf van 5 weken in de hal is het GFT omgezet in compost. Nadien moet de compost nog enkele weken narijpen in de narijpingshal. Bij het transport uit de composteerhal naar de narijpingshal wordt de verse compost gesorteerd. De fijne compost gaat narijpen, indien het voldoet aan de opgelegde normen, anders moet het opnieuw voorin de hal in. Het grof materiaal gaat terug de hal in. Wat overblijft zijn stenen, plastic en overig afval wat verwijderd wordt als huishoudelijk afval. Op de foto hieronder ziet u de machine die Ecowerf hiervoor tijdelijk inzet voor deze laatste sorteerstap.


Een werknemer van Ecowerf wist mij nog te vertellen dat de invoering van het Diftar-systeem in een aantal gemeentes tot gevolg had dat de hoeveelheid aangevoerd GFT-materiaal gedaald was. Dit zorgt voor een minder efficiënt gebruik van de composteerinstallatie. Bovendien zijn de ophaalwagens die in de Diftar-gemeentes ingezet worden ook speciaal uitgerust met apparatuur om de chip in de vuilbakken te herkennen, wat ook een extra kost is voor Ecowerf. Zo zie je maar dat er niet enkel voordelen zijn aan het Diftar-systeem ...

Technorati : -

Related Posts with Thumbnails