B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

04 september 2006

Inwoners van Bertem over hun gemeentebestuur

In kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Het Nieuwsblad een grootschalige enquete gedaan naar de tevredenheid van de burgers over hun burgermeesters en gemeentebesturen. Het is altijd leuk na te gaan hoe Bertem, de gemeente waar ik woon, naar voor komt in de resultaten.

Globaal gesproken vond Het Nieuwsblad de meeste besturen geslaagd. Daarna bleek echter dat de inwoners van Vlaams Brabant hun lokale bestuurders niet lusten. De burgemeesters en hun bewindsploegen zijn er minder populair zijn dan in de rest van Vlaanderen.

Het rapport voor de burgemeester van Bertem wijkt weinig af van het gemiddelde. Waar de gemiddelde score voor Vlaanderen 6,38 (op 10) bedraagt, krijgt Albert Mees, de huidige burgemeester van de gemeente Bertem, score 6,37. In de rangschikking komt hij op plaats 168 (van de 307). Albert Mees is overigens relatief recent burgemeester geworden, na het terugtreden van Victor Bertels.

Het rapport voor het gemeentebestuur is minder positief. De gemiddelde score voor Vlaanderen is 6,85 (op 10). De Bertemse raadsleden krijgen slechts score 6,27 of plaats 263 op 307.

Het Nieuwsblad vroeg ook naar wat de Vlaming het belangrijkste vindt voor zijn gemeente. Voor Bertem is dit het onderhoud van de wegen en voetpaden, net als voor een zeer groot aantal gemeenten in Vlaanderen. De tevredenheid van de inwoners van Bertems is minder dan het gemiddelde, net als alle omringende gemeenten met uitzondering van Herent, wat boven het gemiddelde scoort (met burgemeester Willy Kuijpers).

In de rangschikking van de gemeenten waar het het aangenaamst is om te leven (gepubliceerd in het tijdschrift Knack in mei 2006) kwam Bertem nog terecht op de derde plaats (na Tervuren en Oud-Heverlee). Blijkbaar is het voor de Bertemse bewindsploeg niet voldoende met goede indicatoren qua leefbaarheid toch goed te scoren qua tevredenheid bij de burgers. Het wordt een uitdaging voor de nieuwe bewindsploeg beter te doen. Het wordt misschien wel eens tijd de huidige bewindsploeg te vervangen door een meer inspirerende ploeg. Het voorbeeld van Herent spreekt boekdelen. De burgemeester haalt daar score 7,05 (plaats 38), het gemeentebestuur 6,92 (plaats 76).

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails