B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

13 december 2006

Bloggen op een piek ?

Steve Rubel, de auteur van de populaire Micro Persuasion blog, stelt behoedzaam de conclusie blogging may be peaking. In het bericht op zijn blog vergelijkt hij de trafiek naar blogplatformen met de trafiek naar andere community sites. Zijn voorzichtige conclusies is the intensity of blogging may be plateauing. Het zou volgens Steve Rubel kunnen dat personen die behoefte hadden een blog op te zetten dit ondertussen effectief gedaan hebben. Hij benadrukt wel blogs continue to remain extremely influential.

Even kijken hoe het zit met het webverkeer naar de belangrijkste Belgische blogplatformen. Aandachtige lezers van dit blog kennen deze ondertussen wel : Skynetblogs.be, Seniorennet.be, Bloggen.be, Telenetblog.be en Digs.be. Hieronder ziet u twee grafieken afkomstig van Alexaholic. De gegevens van deze grafieken worden geleverd door Alexa. Alexa is in staat om trafiek naar websites te detecteren op basis van het surfgedrag van internetgebruikers die de Alexa toolbar geïnstalleerd hebben. De eerste grafiek geeft het webverkeer voor de voorbije 3 jaar, de tweede grafiek voor de laatste 3 maanden.

Webverkeer voor de voorbije 3 jaar

Webverkeer voor de laatste 3 maanden


De volgende conclusies dringen zich op wat betreft het webverkeer naar de belangrijkste Belgische blogplatformen.
  1. Skynetblogs.be krijgt zeer duidelijk de meeste pageviews, de trend is stijgend gedurende laatste 3 maanden, maar bevindt zich nog onder het niveau van 2005.
  2. Seniorennet.be is tweede op respectabele afstand, maar sterk gedaald ten opzichte van begin 2006.
  3. De andere platformen hangen onderaan : Telenetblog.be, Digs.be, Bloggen.be.

Een vergelijking met het webverkeer uit België naar de internationaal opererende webplatformen (blogspot.com, wordpress.com, typepad.com, livejournal.com, ...) zou interessant zijn. Met Alexa en Alexaholic is het echter niet mogelijk het webverkeer vanuit België naar deze internationaal opererende webplatformen te pakken te krijgen.

De cijfers van Alexa laten niet toe uit te maken of webverkeer naar Belgische blogs en blogplatformen zich ook op een piek bevindt. De steeds maar groter wordende lijst van Belgische (eerder Nederlandstalige) blogs voor de bwards competitie - waarbij er blijkbaar eerder voor een eigen hosting gekozen wordt in plaats van een blogplatform - lijkt mij aan te geven dat het bloggebeuren in België zich nog in een groeifase bevindt. Objectieve quantitatieve gegevens om uit te maken of het bloggen in België nu piekt of in volle groei is zijn spijtig genoeg niet beschikbaar.

Technorati : - - - - - - - -

Related Posts with Thumbnails