B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 januari 2007

ROI van blogging

Charlene Li van Forrester heeft zopas twee rapporten gepubliceerd over de ROI van blogging. In het eerste rapport (The ROI Of Blogging - The "Why" And "How" Of External Blogging Accountability) wordt op basis van interviews met 9 grote Amerikaanse bedrijven een model voor het meten van de ROI opgesteld. In het tweede rapport (Calculating The ROI Of Blogging: A Case Study - A Look At The ROI Of General Motors' FastLane Blog) wordt dit model toegepast op de FastLane blog van General Motors. Beide rapporten hebben natuurlijk hun prijskaartje : $379 en $279 voor respectievelijk 15 en 8 pagina's. De 9 grote Amerikaanse bedrijven zijn overigens BMC Software, Dell, Hewlett-Packard, Microsoft, Southwest Airlines, Starwood Hotels & Resorts, Sun Microsystems, Verizon, and Wells Fargo.

Op de site van Forrester zijn de slides terug te vinden die gebruikt werden voor een teleconferentie van december laatstleden over ditzelfde onderwerp. De slides zijn algemeen beschikbaar, voor het geluid erbij vraagt Forrester $250.

Als je van beide Forrester rapporten enkel de aankondiging gelezen hebt is het natuurlijk moeilijk een oordeel te vellen over de inhoud ervan. Een vraag die ik mij steeds stel bij dergelijke aankondigingen is in welke mate de aanbevelingen die opgesteld zijn op basis van case studies voor grote Amerikaanse bedrijven toepasbaar zijn in de Belgische context van eerder kleinere bedrijven. Hoe organiseer je blogging in een bedrijf indien (externe) communicatie maar één van de vele taken is van de marketingverantwoordelijke ? In één van de slides bij de teleconferentie van Forrester wordt de tijd voor het aanmaken van de blogbericht op een bedrijfsblog geschat op één tot twee uren, waarbij een bedrijf tussen de twee full-time en vijf part-time medewerkers moet voorzien. Bovendien moet er per blog nog dagelijks een half uur tot drie uren voorzien worden voor het opvolgen van de reacties op de berichten. Een dergelijke ondersteuning van een corporate blog is voor de meeste Belgische bedrijven gewoonweg niet haalbaar.

Vermoedelijk behoren de kleinere Belgische bedrijven niet tot de doelgroep van Forrester. Hopelijk levert het onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen en Philips Design waarbij Marco Derksen ook betrokken is resultaten op die ook toepasbaar zijn voor Belgische bedrijven.

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails