B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

09 maart 2007

Belasting op computerschermen

Voor bedrijven gevestigd te Brussel is er goed nieuws. Het ziet er naar uit dat de belasting op computerschermen binnenkort afgeschaft wordt

Enkele jaren terug moest ik voor mijn werkgever doorgeven hoeveel computerschermen er in het bedrijf aanwezig waren. Vermits de inventaris van de aanwezige PC's toen helemaal niet optimaal was, was dit geen evidente opdracht. Ik heb mij zelf steeds afgevraagd wat het doel en het nut van deze belasting was (buiten natuurlijk 4 miljoen euro in kas brengen voor Stad Brussel). Een clevere fiscalist had toen uitgevonden dat een pas opgericht bedrijf maar de helft van de verschuldigde belasting moest betalen. Mijn werkgever was betrokken in een aantal fusieoperaties, waarbij het bedrijf een nieuw BTW-nummer bekwam. Dit leidde er toe dat het bedrijf voor dat jaar maar de helft van de belasting moesten betalen. Daarmee was het loon van de fiscalist voor dat jaar makkelijk terugverdiend.

Personen die denken dat ze hun een gouden tip voor hun werkgever te pakken hebben zullen echter van een kale reis terugkomen. In de huidige versie van het besluit van Stad Brussel over de belasting op het gebruik van de informatica (de officiële benaming) is geen sprake meer van de korting voor nieuwe bedrijven.

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails