B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

09 maart 2007

Vlaamse blogpersoonlijkheden

Af en toe kom ik wel eens lijstjes tegen van invloedrijke blogs. Technorati en Edelman hebben bijvoorbeeld lijstjes opgesteld voor het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië. Forbes heeft onlangs nog een lijst gepubliceerd van 25 web celebrities.

Ik heb een poging gedaan een lijst met de 20 meest prominente Vlaamse bloggers samen te stellen. Hoe is deze lijst tot stand gekomen ? In de eerste plaats heb ik mij beperkt tot personen die regelmatig berichten publiceren op een blog en die bovendien voor ze aan het bloggen gingen nog niet bekend waren. Hierdoor zal u dus geen politici en mediafiguren in de lijst terugvinden.

BVLG zou BVLG zijn niet indien er niet naar cijfertjes gekeken zou worden. Een blogger kan maar invloedrijk zijn indien in de eerste plaats zijn of haar blog gelezen wordt, indien er naar zijn of haar blog gelinkt wordt en indien zijn of haar naam regelmatig vermeld wordt in de blogosfeer. Concreet heb ik onder meer gekeken naar de Alexa rank (voor de bezoekcijfers), naar het aantal Bloglines subscribers (ook voor bezoekers via de meest populaire feedreader), naar de Technorati rank (aantal links), naar het Google Quotiënt van de naam van de blogger (aantal vermeldingen van de naam op het Internet) en naar het Blog Quotiënt van de naam van de blogger (aantal vermeldingen van de naam in de blogosfeer).

Cijfertjes zijn belangrijk, maar zeggen niet noodzakelijk alles. Ik heb een 30-tal personen die zelf in de blogosfeer actief zijn ook hun mening gevraagd. Opmerkelijk was dat de vaakst vermelde namen ook naar boven kwamen in de analyse van de cijfertjes. Ten slotte hebben de bloggers die in de pers aan bod kwamen (variërend van sommige zeer regelmatig tot nog niet) wat extra gewicht gekregen. Het resultaat is een subjectieve lijst van 20 bloggers. Deze 20 namen zullen in groepjes van 5 in volgende berichten voorgesteld worden. U zal bijgevolg nog enkele dagen moeten wachten op de eindstand. Misschien reeds een kleine tip. Verbaast het u dat de top gedomineerd wordt door mannen ? In de Forbes Web Celeb 25 lijst staan er 4 vrouwen en 21 mannen. De BVLG lijst bevat 5 vrouwen en 15 mannen.

Ik heb invloedrijk beschouwd vanuit het perspectief vanuit de blogosfeer. Welke blogs en welke bloggers hebben invloed in de blogosfeer ? Naar welke personen wordt er opgekeken ? Wie geeft het goede voorbeeld (of juist niet ...) ? Invloedrijk zou je ook ruimer kunnen bekijken, met name in welke mate hebben bloggers invloed gehad in de media, op de politiek, op de maatschappij, ... Het is een mooie uitdaging om ook een dergelijke lijstje op te stellen, maar dat zal voor een volgende keer zijn.

Technorati : - - -

4 Bedenking(en) :
Blogger Barton had op 09 maart, 2007 20:14, de volgende bedenking ...

Ik denk dat er ook een tijdsfactor moet worden ingebouwd zodat jonge nieuwe bloggers het kunnen opnemen tegen diegene die al langer in 'het vak' zitten. Het aantal posts + comments uitzetten tegenover de tijd zou misschien geheel andere cijfers opleveren?

 
Blogger Bruno Peeters had op 09 maart, 2007 20:39, de volgende bedenking ...

Hallo Pietel en Barton,

Ik heb eigenlijk niet gekeken naar de effectieve cijfertjes voor de verschillende blogs (deze veranderen immers dagelijks), maar wel naar de relatieve prestaties. Het is en blijft een subjectieve rangschikking waar ik achter sta en waarvoor ik mij gesteund voel door zowel de cijfertjes als de meningen van een aantal andere bloggers.

 
Anonymous Anoniem had op 12 maart, 2007 10:47, de volgende bedenking ...

En een google analytics erin gooien? Of één of andere openbare, te betrouwen statsteller?

 
Blogger Bruno Peeters had op 13 maart, 2007 10:15, de volgende bedenking ...

@Nodesktophero

Google Analytics bezorgt enkel statistieken aan de eigenaar van de site. Op sommige blogs, maar zeker niet overal, kan je inderdaad publieke tellertjes vinden. Uit wat ik reeds opgevangen heb (en zelf ervaren met de publieke tellertjes op dit blog) is dat de resultaten van deze publieke tellertjes niet altijd consistent zijn.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails