B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

22 april 2007

Bloggers : privacy en rechten

Fotografen die een foto nemen beschikken over de intellectuele rechten op de genomen foto, behoudens andere afspraken met de eventuele opdrachtgevers. Foto's vormen de bron van inkomsten voor professionele fotografen, die telkens een vergoeding krijgen indien een van hun foto's gebruikt wordt in een publicatie. Media, personen, organisaties of bedrijven die een foto gebruiken zonder over de rechten te beschikken mogen zich normaal gezien aan een factuur van de fotograaf verwachten, voor zover de fotograaf het gebruik opmerkt natuurlijk.

Fotobloggers zijn meestal geen professionele fotografen, maar ze staan - volledig terecht - op hun rechten op de foto's, bijvoorbeeld indien foto's zonder enige bronvermelding zomaar overgenomen worden op andere sites, blogs of via andere kanalen. Gezien de populariteit van sommige blogs (zowel gewone blogs als fotoblogs) stel ik mij vragen bij sommige foto's. De fotograferende blogger beschikt dan wel de rechten over de foto, maar heeft hij of zijn nagegaan of de personen die op de foto voorkomen wel akkoord gaan met de publicatie van de foto ? Verzaken deze personen zomaar aan hun individueel portretrecht ?

Een stapje verder zijn de bloggers die onder het motto alles kan, alles mag, overal foto's, audio-opnames of beeldmateriaal van maken. De evolutie van de techniek laat toe dat iedereen op vrij eenvoudige wijze foto's, klankopnames of beeldopnames kan maken en deze ook kan verspreiden. Hierbij wordt niet de vraag gesteld of de aanwezige personen dit wel op prijs stellen. Hoeft een spreker die een presentatie houdt of die deelneemt aan een debat toestemming te geven voor het vastleggen van zijn verhaal, zowel wat betreft het geluid als het beeld, en de verspreiding achteraf via een blog ? Speelt de organisator van de activiteit in dat alles ook een rol, zeker indien het een betalende activiteit betreft ? Mogen foto's of beeldopnames van aanwezigen op een presentatie of debat zomaar op het internet geplaatst worden ? Ik kan mij immers inbeelden dat niet iedereen het apprecieert dat zijn of haar afbeeldingen of tussenkomsten zomaar beschikbaar komen. Het meest extreme heb ik onlangs gemerkt op een bloggersetentje waar de fotograferende bloggers elkaar aan het fotograferen waren, net als filmende video-boggers elkaar aan het filmen waren. Sommige personen verkiezen door al dat gefotografeer op bloggersetentjes gewoonweg niet in te schrijven, wat op zich toch spijtig is.

De evolutie van de techniek kan natuurlijk niet tegengehouden worden, we kunnen niet meer terug naar vroeger waar de verspreiding van deze user generated content niet mogelijk was. Het lijkt mij wel dat bloggers die foto's, geluid of beelden wensen te verspreiden zich van het spanningsveld tussen hun eigen intellectuele rechten en publicatiedrang aan de ene kant en de privacy van de geportreteerden aan de andere kant bewust zijn. Is een (informele) gedragscode niet wenselijk ? Zou het niet gepaster zijn dat voorafgaandelijk aan een presentatie, debat of een andere publieke activiteit vooraf aan de spreker(s) en aanwezigen gevraagd wordt of er klank en beeld mag opgenomen worden voor verspreiding via een blog ? Het probleem is natuurlijk dat het niet evident is dat iemand die dit niet graag heeft daar in een groot gezelschap voor uit komt. Dit heeft immers tot gevolg dat hiij zeker de aandacht trekt en bovendien hij de rol van spelbederver krijgt.

Technorati : - -

8 Bedenking(en) :
Blogger Tijs had op 22 april, 2007 23:47, de volgende bedenking ...

Ik las ergens in één van de reacties op MetaTale dat bloggers anarchisten zijn. Hoe meer regeltjes, hoe minder ze misschien wel zullen worden nageleefd (cfr de recente O'Reilly discussie). Je informele gedragscode suggestie lijkt me de beste optie, in mijn ogen iets in de zin van a) zorg voor de correcte bronvermelding en de nodige linklove en b) verwijder het mocht de persoon in kwestie er achteraf om vragen.

 
Anonymous Anoniem had op 22 april, 2007 23:50, de volgende bedenking ...

Ik ben zeer voorzichtig in het publiceren van foto's van personen, zonder hun uitdrukkelijke toestemming, zeker in de context van mijn job.

Op bloggersmeetings weet je waaraan je begint. Zelf vraag ik steeds enkel mijn pseudoniem en niet mijn volledige naam te vermelden bij een foto.

 
Blogger Wolf had op 23 april, 2007 09:20, de volgende bedenking ...

Ik vraag me af hoeveel rechten een webdesigner heeft als hij zijn design ergens gekopieerd terugvindt - wat op hetzelfde neerkomt als een fotograaf die zijn foto's ergens gepubliceerd ziet staan zonder enige toestemming. Wat kan je doen?

De enige repliek is vaak; doe de moeite niet om een klacht in te sturen, want het kost je meer dan dat het je gaat opbrengen.

Maar het gaat niet om een kost, het is een kwestie van eer - wat iemand maakt, is het een fotograaf, schrijver, ontwerper, of eender welke 'creator' - is niet iets dat zomaar te grabbel wordt gegooid.

 
Blogger yab had op 23 april, 2007 14:21, de volgende bedenking ...

Zeer pertinente vragen. Ik zie soms ook foto's op blogs verschijnen waarbij ik eraan twijfel of de geportretteerden in kwestie wel hun toestemming gaven voor publicatie.

 
Blogger Bruno Peeters had op 23 april, 2007 14:55, de volgende bedenking ...

@pietel

Is het niet spijtig dat sommige bloggers bloggersbijeenkomsten links laten liggen omdat ze hun kop de dag nadien niet overal willen zien opduiken ?

 
Blogger Bruno Peeters had op 23 april, 2007 14:58, de volgende bedenking ...

@Wolf

Volledig akkoord met je bedenkingen. Ik wilde in dit bericht voornamelijk de nadruk leggen op de verhouding tussen bloggers/publiceerders van informatie en "slachtoffers". Jouw voorbeeld heeft enkel betrekking op de bloggers/ontwikkelaars. Het blijft inderdaad een heikel punt om gelijk te hebben maar niet te halen.

 
Anonymous Anoniem had op 29 april, 2007 22:22, de volgende bedenking ...

De technologie kunnen we niet terugdraaien, en dat hoeft ook niet. Sinds de start van het Net zien we deze problemen opduiken. Misschien net door deze technologische mogelijkheden nog meer. Vraag is maar zeer wat een (informele) "code of conduct" zal teweegbrengen,als de persoon in kwestie verplicht wordt ze te ondertekenen. Misschien moet de instanties (zoals Sabam e.d.) maar gewoon meer inspelen op deze fenomenen en hun regels versoepelen of aanpassen aan de ontwikkelingen van vandaag. Als muzikant krijg ik dezelfde problemen voorgeschoteld: wil je je beschermen, dan ga je op Sabam (of dergelijke) maar om je eigen muziek op je eigen site/blog te zetten moet je dokken. Moet ik beginnen betalen om mijn eigen muziek 1/beschermd te zien 2/om die (gratis of niet) ter beschikking te stellen? De fotoproblematiek kan je ook linken aan de eeuwenoude discussie rond illegaal downloaden. Voor het model van Denemarken toe en illegaliteit verdwijnt. Zorg (in dat geval) dat de upload niet meer kan (songs), dan verdwijnt ook automatisch de vraag. Lijkt een bruut model, maar het werkt. Kan de lijn doorgetrokken worden? Wie zal het zeggen

 
Anonymous Anoniem had op 04 juni, 2007 08:47, de volgende bedenking ...

[...]BLVG schreef enige weken geleden nog over fotobloggers en het portretrecht waarin hij de mentaliteit van sommige bloggers in vraagde stelde.[...]

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails