B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 juni 2007

De trukendoos van Alexa

Alexa is een leverancier van informatie over bezoekcijfers aan websites. Af en toe komen de Alexa-cijfers aan bod in berichten op dit blog. Aandachtige gebruikers van Alexa zullen al gemerkt hebben dat Alexa truken hanteert om hun gegevens niet zomaar vrij te geven.

De onderstaande screenshot toont de Alexa traffic rank van dit blog, de rank is 668,713.Als het resultaat geselecteerd en gekopieerd wordt bekom ik dit resultaat : 641868,713 - wat duidelijk een ander cijfer is.

De reden hiervoor is in de HTML terug te vinden. Om screenscrapers het leven moeilijk te maken bevatten de resultaatpagina's allerlei overbodige toevoegingen die visueel niet zichtbaar zijn, maar die screenscrapers wel het leven moeilijk maken. De HTML code bevat in commentaar zelfs een aansporing om de gegevens op een andere manier te pakken te krijgen - waarvoor wel moet betaald worden.De styles c*** worden gedefinieerd in een afzonderlijk CSS-bestand, met een toepasselijke naam : http://client.alexa.com/common/css/scramble.css. Door sommige styles als onzichtbaar te definiëren worden de overbodige cijfers niet getoond in een browser en worden enkel de correcte cijfers zichtbaar.Indien je dus zelf gegevens wel wil vrijgeven maar niet wil dat anderen op een makkelijke manier de gegevens kunnen exploiteren moet je maar een kijkje nemen op de Alexa-pagina's om inspiratie op te doen. Wie weet vinden ze binnenkort nog een ander truukje uit om screenscrapers het leven moeilijk te maken

KVIV debatavond over interstedelijke mobiliteit

Op dinsdag 26 juni organiseerde KVIV, de vereniging van Vlaamse burgerlijk ingenieurs, een debatavond over interstedelijke mobiliteit. Op het programma stond onder meer een debat met 4 leidinggevende personen die betrokken zijn bij het mobiliteitsgebeuren : Ingrid Lieten - directeur-generaal van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, Marc Descheemaeker - gedelegeerd bestuurder van de NMBS, Eric Portugaels - gedelegeerd bestuurder NV De Scheepvaart en Chris Caestecker - directeur-generaal van de administratie Wegen en Verkeer, de enige ingenieur in het panel. Het debat werd met veel kennis ter zake gemodereerd door Guy Tegenbos van de krant De Standaard.

In het debat stelden de verschillende personen dat samenwerking voor de verschillende vervoersmodi noodzakelijk is en zelfs grotendeels in de praktijk gebracht - alhoewel de samenwerking tussen waterwegen en de NMBS blijkbaar nog te wensen overlaat. Marc Descheemaeker merkte zeer terecht op dat de instanties vertegenwoordigd door personen in het panel slechts kunnen overleven dankzij de gulle middelen die de overheden op de verschillende niveau's ter beschikking stellen. Het komt er bijgevolg op aan om een zo optimale mogelijke dienstverlening aan te bieden tegen de beste prijs, iets wat blijkbaar nog beter zou moeten kunnen. Een aantal personen moesten er wel fijntjes op wijzen dat niettegenstaande de bevoegdheid mobiliteit een regionale materie is, de NMBS nog steeds vanuit federaal niveau aangestuurd wordt. Voor de uitvoering van de visie op mobiliteit vanuit de Vlaamse regering kan de Vlaamse regering zelf klemtonen leggen wat betreft wegen, het openbaar vervoer en de waterwegen. Voor dossiers die betrekking hebben op de NMBS zit er niets anders op dan beleefd aan de NMBS te vragen of de NMBS werk wil maken van de wensen vanop Vlaams niveau, zonder garantie dat de wensen binnen de verwachtte termijnen zullen gerealiseerd worden. Er werd voorgesteld dat bij een volgende regionalisering van verantwoordelijkheden de verdeling van de bevoegdheden van de NMBS ook ter sprake zou komen.

De kers op de taart moest een toespraak worden door Kris Peeters, die toegezegd had vanuit zijn functie van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Gezien de recente ontwikkelingen was echter dinsdag in de loop van de dag bekend gemaakt dat Kris Peeters binnen de Vlaamse regering zou promoveren en dat de CD&V twee nieuwe ministers zou afvaardigen naar de Vlaamse regering. De initiatiefnemers van de KVIV debatavond waren echter zeer verheugd dat Kris Peeters er toch op stond aanwezig te zijn als afsluitende spreker.

Kris Peeters begon zijn toespraak met er op te wijzen dat hij reeds geruime tijd zich er toe geëngageerd had aanwezig te zijn en dat hij zich aan deze afspraak wenste te houden in plaats van zich te laten vervangen door een kabinetchef of een kabinetsmedewerker. Tijdens zijn toespraak waarin hij overigens aantoonde dat hij het domein mobiliteit zeer goed beheerste, benadrukte hij uitdrukkelijk dat voor mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling behoefte is aan een lange termijnvisie van zeker 40 jaar. Op zijn vermoedelijk laatste publieke optreden was als Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur hoedde Kris Peeters er zich voor al te concrete uitspraken te doen, dit liet hij over aan zijn opvolger.

Het respecteren van gemaakte afspraken, het tonen dat men over grondige domeinkennis beschikt en het hanteren van een (zeer) lange termijnvisie zijn zaken waarop je een aantal politici zeker niet kan betrappen. Hopelijk slaagt Kris Peeters er in om in zijn nieuwe functie dezelfde waarden eveneens in de praktijk om te zetten.

Technorati : - - -

Facebook


Nadat ik vorige week een uitnodiging ontvangen heb van LVB om deel uit te maken van een Facebook groep heb ik mij daar ook geregistreerd. Ik kwam er onmiddellijk al een heleboel bekenden tegen, waarvan enkelen mij dadelijk als vriend wilden - waarvoor overigens dank. Via Yab verneem ik vandaag dat er reden was om bezorgd te zijn over privacy binnen Facebook. Ik zal mijn religieuze en sexuele voorkeuren en andere delicate gegevens dan maar niet toevertrouwen aan mijn profiel zeker.

Technorati :

27 juni 2007

Adhese Enchanté Blognetwerk

Bedrijven die willen adverteren op Belgische blogs doen er best aan een kijkje te nemen bij Enchanté, het blognetwerk van Adhese. Op relatief korte tijd heeft Adhese een heleboel Belgische bloggers weten te overtuigen Enchanté advertenties op hun blog toe te laten. Enchanté biedt de bloggers een duidelijk product aan. Bloggers worden telkens gevraagd of ze akkoord gaan dat op hun blog een advertentie van een specifieke campagne zal verschijnen en dit voor een vast bedrag. De lijst van blogs die meedoen met Enchanté is indrukwekkend. BVLG zou BVLG niet zijn indien deze lijst niet nader zou bekeken worden.

De lijst bevat op dit ogenblik 138 verschillende blogs, opgedeeld in 7 hoofdrubrieken en 23 rubrieken (van animals tot urban). De rubriek technology is het drukst bezet (22 blogs), de rubriek home & garden telt maar 1 blog. Blogs kunnen in meerdere rubrieken voorkomen. Eén blog komt in maar liefst 6 rubrieken voor (behive.be), twee blogs komen in 4 rubrieken voor (www.monuments.nu, www.on-point.be). De meerderheid van de blogs (110 van de 138) komt maar in één enkele rubriek voor. BVLG wordt vermeld in twee rubrieken, business en politics. 96 van de 138 blogs of 70% zijn Nederlandstalig, 24 blogs of 18% zijn Engelstalig, de overige 18 blogs of 13% zijn Franstalig.

Het is niet evident uit te maken of Adhese telkens de meest populaire blogs voor de verschillende rubrieken heeft kunnen overtuigen. Wat wel kan gedaan worden is nagaan voor de opgenomen blogs hoe de blogs scoren op enkele criteria. De cijfertjes die hieronder per blog terug te vinden zijn de Google pagerank, de waardering tussen 0 en 10 die Google aan een webpagina toekent op basis van de inkomende links, de Technorati rank die aangeeft hoeveel verschillende sites naar een blog verwijzen (van 1 voor de meest populaire tot ergens ver boven de 7 miljoen voor een blog zonder links) en tenslotte de Alexa traffic rank bepaald op basis van het aantal bezoekers van de website (met 1 voor de drukst bezochte website wereldwijd).

Alexa traffic ranks zijn enkel beschikbaar op site niveau. De verschillende blogs van De Standaard krijgen allemaal dezelfde traffic rank, namelijk deze van de globale site. Omdat deze niet echt de bezoekers van de verschillende blogs weerspiegelen zijn er geen waarden vermeld.

De rubriek business (met 14 blogs) bevat de blogs met de hoogste pageranks - het gemiddelde van de pageranks is 4,8, het gemiddelde van de rubriek metroblogs (met slechts 3 blogs) is slechts 1,7. De rubriek intimate scoort dan weer het best qua Technorati rank, blogs die over persoonlijke belevenissen schrijven krijgen blijkbaar meer links dan blogs in de andere rubrieken. De rubriek animals komt bij de Technorati ranks op de laatste plaats. De Enchanté blogs over dieren ontvangen weinig links van andere blogs. De drukst bezochte blogs - deze met de laagste Alexa traffic ranks - zijn dan weer de blogs in de rubriek tabloids. De drie blogs van de rubriek architectuur hebben de hoogste Alexa traffic ranks en hebben bijgevolg volgens Alexa het laagste aantal bezoekers.

businessGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
www.ondernemeringent.be (Dutch)548.379255.992
web.2point0.be (English)583.490747.413
standaard.typepad.com/ecoblogs/ (Dutch)4
www.jansoone.be (Dutch)5414.8432.598.657
www.elsvaneeckhaut.be (Dutch)488.0804.091.145
www.brusselslegal.eu (English)52.148.045
www.lowagie.com (Dutch)657.746188.432
standaard.typepad.com/ceoblog/ (Dutch)5243.846
standaard.typepad.com/bizblog/ (Dutch)4254.753
www.edublogs.be (Dutch)5180.6972.210.961
bvlg.blogspot.com (Dutch)526.144690.146
www.balencourt.com/blog/ (French)661.708465.972
claudiaschiepers.typepad.com (English)488.080976.176
bleebot.com/blog/ (French)49.540124.725
marketingGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
beinteractive.blogspot.com (English)3840.3047.752.767
roadagent.org (English)31.737.1035.825.113
internation.be (Dutch)3388.577229.253
www.olivierdedoncker.com (French)4146.2841.431.638
pietel.be (Dutch)512.773183.189
www.marketingblog.eu (English)533.331564.006
www.marketinginteractive.be (Dutch)5159.660871.176
www.ibert.be (English)534.3561.128.833
blog.forret.com (English)625.42270.302
www.minorissues.be (English)61.795.648
www.werner.be (English)4254.753862.889
www.bnox.be (English)530.141611.313
brandcoach.typepad.com (Dutch)21.320.344
blog.coolz0r.com (English)65.031104.901
rollingtalks.typepad.fr (French)5
blogologie.be (Dutch)433.075635.493
expressions.be (French)5224.6152.078.266
bloggingthenews.info (French)524.764388.024
bleebot.com/blog/ (French)49.540124.725
www.balencourt.com/blog/ (French)661.708465.972
moviesGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
www.on-point.be (English)31.593.216
appelogen.be (Dutch)343.736274.454
www.podcasting.be (Dutch)4444.7043.370.328
kunstvlo.be (Dutch)21.737.103
stew.be (Dutch)4813.323
movieworld.skynetblogs.be (Dutch)4
moviewood.skynetblogs.be (Dutch)3
boy-meets-girl.skynetblogs.be (Dutch)4186.877
blogtendances.com (French)461.708631.842
gamesGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
www.on-point.be (English)31.593.216
www.wiigames.be (Dutch)4748.497686.658
slforum.be (Dutch)4193.410151.512
gameovergames.skynetblogs.be (Dutch)43.771.708
musicGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
www.on-point.be (English)31.593.216
appelogen.be (Dutch)343.736274.454
www.podcasting.be (Dutch)4444.7043.370.328
kunstvlo.be (Dutch)21.737.103
asfaltkonijn.be (Dutch)430.605564.030
www.mjbackstage.be (French)31.212.182938.880
deuspodcast.blogspot.be (English)05.701.351
pocketrevolution.blogspot.com (English)4478.000
standaard.typepad.com/off_the_record/ (Dutch)4164.529
www.damusic.be (Dutch)31.046.053
www.tenderfeelings.be (Dutch)61.051476.168
roadagent.org (English)31.737.1035.825.113
radiolibre.be (French)078.093955.398
songvandedag.spoit.be (Dutch)2956.4835.665.450
urbanGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
www.on-point.be (English)31.593.216
iloveyourtshirt.com (English)568.974382.903
humorGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
appelogen.be (Dutch)343.736274.454
asfaltkonijn.be (Dutch)430.605564.030
www.lectrr.be (Dutch)5146.284612.538
www.kleintje.be (Dutch)491.5342.190.309
stew.be (Dutch)2813.323
www.mafiablog.net (Dutch)3875.306158.926
www.badchix.com (Dutch)451.263
www.nodesktophero.be (Dutch)4
standaard.typepad.com/en_nu_even_elders/ (Dutch)4243.846
standaard.typepad.com/en_nu_even_ernstig/ (Dutch)560.894
www.analoog.be (Dutch)5186.8775.770.386
tabloidGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
jartelle.skynetblogs.be (Dutch)4
www.mafiablog.net (Dutch)3875.306158.926
www.badchix.com (Dutch)451.263
www.zelan.be (Dutch)580.71442.383
www.mediabom.com (Dutch)4
TechnologyGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
www.werner.be (English)4254.753862.889
web.2point0.be (English)583.490747.413
www.uberhaupt.eu (Dutch)4559.2482.382.381
pascal.vanhecke.info (English)436.718135.213
www.lowagie.com (Dutch)657.746188.432
www.kaosproject.be (French)5315.577442.344
jelle.druyts.net (English)650.785822.845
kinnie.blogspot.com (English)4674.035
www.christophecharlot.be (French)33.462.665
belgiquemobile.be (French)482.130126.610
alextools.be (French)0344.6281.177.517
www.mouseover.be (Dutch)599.086855.124
www.emich.be (French)520.848330.937
bart.vanherreweghe.com (Dutch)5309.1482.745.570
roadagent.org (English)31.737.1035.825.113
n00.be (English)4103.3741.027.071
asfaltkonijn.be (Dutch)430.605564.030
slforum.be (Dutch)4193.410151.512
blog.forret.com (English)625.42270.302
www.gatellier.be/blog/ (French)5134.886980.910
blogtendances.com (French)461.708631.842
marnik.org (Dutch)4
photographyGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
wannabes.be (Dutch)574.4351.021.485
rougeblog.net (English)31.320.3449.141.881
www.monuments.nu (English)564.2461.263.718
blog.zog.org (Dutch)518.498139.928
www.emich.be (French)520.848330.937
pietel.be (Dutch)512.773183.189
behive.be (English)0279.5324.828.109
www.eskimokaka.be (Dutch)525.237455.620
n00.be (English)4103.3741.027.071
architectureGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
rougeblog.net (English)31.320.3449.141.881
www.monuments.nu (English)564.2461.263.718
behive.be (English)0279.5324.828.109
designGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
rougeblog.net (English)31.320.3449.141.881
www.monuments.nu (English)564.2461.263.718
behive.be (English)0279.5324.828.109
www.eskimokaka.be (Dutch)25.237455.620
artGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
behive.be (English)0279.5324.828.109
kunstvlo.be (Dutch)21.737.103
www.jansoone.be (Dutch)5414.8432.598.657
creativeskills.be (Dutch)5860.551
literatureGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
www.tenderfeelings.be (Dutch)61.051476.168
standaard.typepad.com/taalblog/ (Dutch)4266.589
standaard.typepad.com/leesclub/ (Dutch)4266.589
brakkehondblogt.be (Dutch)4118.8424.285.790
brainfreeze.skynetblogs.be (Dutch)3
www.samoera.com (Dutch)4180.6973.649.048
healthGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
gezondheidsridder.blogspot.com (Dutch)23.462.665
www.medinews.be (Dutch)5875.3061.478.869
www.gezondheid.be (Dutch)579.546
home & gardenGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
www.verbouwen-bouwen.be (Dutch)33.771.708
food & drinksGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
www.kopjekoffie.be (Dutch)5243.8462.363.960
www.hungryfeelings.be (Dutch)4748.4971.123.111
behive.be (English)0279.5324.828.109
intimateGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
blog.zog.org (Dutch)518.498139.928
www.eug.be (Dutch)5159.6604.313.753
www.elsvaneeckhaut.be (Dutch)488.0804.091.145
dominiek.be (Dutch)559.654959.976
clopin.be (Dutch)550.052764.228
charlo.be (Dutch)4388.577
blog.cedricgodart.net (French)549.5033.668.845
7seconden.be (Dutch)556.964899.511
blog.schuppe.be (Dutch)4101.2322.251.765
pietel.be (Dutch)512.773183.189
n00.be (English)498.0841.027.071
kerygma.be (Dutch)539.6351.284.920
smetty.be (Dutch)658.263542.846
blog.tiekenei.be (Dutch)4142.3815.783.635
dikkie.net (Dutch)3193.410
politicsGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
lvb.net (Dutch)516.107190.028
standaard.typepad.com/kreten_en_gefluister/ (Dutch)4180.697
standaard.typepad.com/onze_man_in_libanon/ (Dutch)4293.666
standaard.typepad.com/dinges/ (Dutch)4266.589
de-jager.blogspot.com (Dutch)0186.8771.084.539
bvlg.blogspot.com (Dutch)526.144690.146
communityGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
gayworld.be (Dutch)4279.532953.364
paracommando.com (Dutch)41.212.182394.865
defensieforum.be (Dutch)4979.865
www.vinch.be/blog/ (French)626.325246.496
creativeskills.be (Dutch)5860.551
metroblogGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
www.brusselblogt.be (Dutch)1107.9721.405.264
www.allesovergent.be (Dutch)4560.1851.543.107
www.bxlblog.be (French)0112.957645.912
travelGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
behive.be (English)0279.5324.828.109
www.monuments.nu (English)564.2461.263.718
blog.tiekenei.be (Dutch)4142.3815.783.635
backpacken.eu (Dutch)4768.366
animalsGoogle PagerankTechnorati RankAlexa Traffic Rank
www.raskittens.com (Dutch)33.942.883
www.petspective.com (English)07.646.4205.854.023
www.pets.be (Dutch)4218.417
www.kattenstart.be (Dutch)17.527.939
www.kattenforum.be (Dutch)34.009.580
www.doggybreeders.com (Dutch)1
www.binnenbeest.be (Dutch)42.341.448
www.hetmiauwke.be (Dutch)2
www.dierenwereldkruis.be (Dutch)23.270.978
www.dekonijnenburcht.tk (Dutch)2
www.dierenbescherminglimburg.be (Dutch)32.499.655
www.savu.be (Dutch)3
www.dierengeluk.be (Dutch)2
www.zwerfkat.com (Dutch)44.247.873
www.vvdb.be (Dutch)3
www.theguardianofhorses.com (Dutch)2
www.wasdierenbescherming.be (Dutch)0


Adverteerders en bloggers die naar aanleiding van dit bericht meer willen weten over Adhese en Enchanté nemen best een kijkje op hun website. BVLG maakt deel uit van het Enchanté netwerk, maar is op geen enkele andere wijze verbonden aan Adhese of Enchanté.


Technorati : - - - - - -

25 juni 2007

Nabeschouwing over de verkiezingen

De verkiezingen voor het federale parlement liggen al enkele weken achter ons. De post-electorale paringdansen zijn volop bezig. Dit leek mij een goede gelegenheid om even terug te kijken in welke mate de voorbije verkiezingscampagne op internet gevoerd werd. Een analyse in 5 puntjes gevolgd door een conclusie.

 1. Campagnevoerende politici hebben de weg naar het web ontdekt
  Een aantal kanidaten hadden voordien reeds blogs en zijn deze natuurlijk verder blijven gebruiken. Een heleboel andere kandidaten hebben websites of blogs gestart. Sommige kandidaten hebben zelfs campagnefilmpjes via sites zoals YouTube verspreid, of zelfs een eigen site gestart. Enkelingen maakten zelfs van advertenties gebruik om naambekendheid te kopen - waarbij de advertenties soms op blogs van kandidaten van andere partijen verschenen (bron).

 2. Bloggers hebben meer dan bij vorige verkiezingen aandacht besteed aan de verkiezingen
  Dit is eenvoudig te verklaren. Er zijn gewoonweg meer bloggers. Een heleboel daarvan kunnen het niet nalaten om hun bedenkingen in de blogosfeer kenbaar te maken, gelukkig maar anders was dit bericht er nooit gekomen. De onderstaande grafieken tonen aan hoe vaak de namen van de drie kandidaat premiers en hun partijen teruggevonden werden door BlogPulse. De grafieken geven overigens aan dat de belangstelling voor deze politici en hun partijen sinds de verkiezingsdag aanzienlijk aan het teruglopen is. Merk bovendien de automatische kleurkeuze van Blogpulse op die niet echt overeenkomt met de kleuren die door de partijen gehanteerd worden ...


 3. Media sites hebben veel aandacht besteed aan de verkiezingen door speciale rubrieken te voorzien of in een aantal gevallen zelfs speciale sites te openen.
  Eén voorbeeld : de VRT heeft de sites Verkiezingen07.be en Doedestemtest.be gelanceerd, die beide doorverwezen naar rubrieken op vrtnieuws.net.

 4. Vooral de testen die voorspelden welke partij het best bij een persoon pasten kregen veel bijval in de Vlaamse blogosfeer.
  Kieskompas is een initiatief van de Standaard en aanverwante kranten Doedestemtest.be is zoals reeds aangehaald een initiatief van de VRT, Kieswijzer is een volledig onafhankelijk initiatief.
  Meerdere honderdduizenden personen hebben deze sites bezocht en de vragen beantwoord. Een honderdtal bloggers heeft door middel van een bericht op hun blog zich geout, door de partij die het best met hun antwoorden overeenkwam bekend te maken, soms zelfs door het prentje in het bericht te vermelden.

  Het overzicht van de kiesvoorkeuren van de bloggers (gegevens verzameld door BVLG, grafiek gemaakt door LVB) leek aan te geven dat de geoute bloggers eerder links progressief waren (met een zeer grote cluster van bloggers in de buurt van spirit). Dit overzicht mag echter geenszins als representatief beschouwd worden. Een heleboel personen die politiek actief zijn en af en toe zelfs verkiesbaar waren hebben natuurlijk van deze sites gebruikt gemaakt om aan te tonen dat ze inderdaad het programma van hun partij goed kennen.

 5. Van een echte debat tussen bloggers was eigenlijk geen sprake.
  Sommige bloggers hebben er geen probleem mee om voor hun mening uit te komen. Dit leidt tot berichten waar ze duidelijk hun voorkeur voor één pariij uitspreken en daarbij zich soms ook fervent tegenstander verklaren van andere partijen of personen. Vooral de "tsjeven" en Yves Leterme moesten het daarbij ontgelden. De commentaarbewoners van een aantal populaire blogs moesten natuurlijk nu ook hun ding doen door vaak zeer sterk af te geven op enkele traditionele partijen. Wat wel opvallend was, was het feit dat de sites van de campagnevoerende kandidaten eigenlijk nooit echt in het middelpunt van de belangstelling kwamen te staan. De websites en de blogs waren er wel, maar waren amper het onderwerp van discussie.

In andere landen waar recente verkiezingen gehouden zijn of waar binnenkort verkiezingen zullen plaatsvinden speelt het internetgebeuren blijkbaar een veel grotere rol dan in België. In de VS werd en wordt nog staads in grote mate gemobiliseerd via het internet, denk maar aan John Edwards Howard Dean, de presidentskadidaat die voor het eerst via internet campagne begon te voeren wat heel wat publiciteit en naambekendheid opleverde maar spijtig genoeg geen mandaat. Het bracht overigens ook heel wat extra bekendheid voor Drupal, een open source systeem voor het beheren van websites gelanceerd door Dries Buytaert, met zich mee (zie ook dit krantenbericht).

In Frankrijk bleek dat er in de voorbije presidentscampagne een belangrijke rol weggelegd was voor blogs volgens Echo Research. De impact van blogs op het stemgedrag is echter nog niet vastgelegd : It is difficult to determine how the blogs will influence the voters on election day, but they have clearly become a tool for influencing and communication.

De impact van het gebruik van Web 2.0 technologieën op de zojuist gehouden federale verkiezingen in België lijkt mij op ogenblik beperkt te zijn. Het internetgebeuren lijkt mij eerder ondersteunend te zijn aan de klassieke campagnes. Het grote probleem voor het voeren van campagnes op het internet is dat het een pull-medium is, de kiezers moeten zelf op zoek gaan naar de informatie, op een website, op een blog, op YouTube, … Andere campagnekanalen (huisbezoeken, aanwezigheid op plaatsen waar veel kiezers aanwezig zijn, afficheborden langs de weg, advertenties in kranten en tijdschriften, aanwezigheid in de media) zijn daarentegen van het push-type. Kiezers worden zonder dat ze er om vragen met kandidaten en hun standpunten geconfronteerd.

Of het internetgebeuren rond de verkiezingen in Vlaanderen een effect had op het stemgedrag wordt onderzocht door onderzoekers. In de vragen van de Verkiezingspanel 2007 enquete wordt hierin zeer expliciet naar gepeild. Ik ben benieuwd naar de resultaten.

Technorati : -

22 juni 2007

ICT barometer van Ernst & Young Nederland

Ernst & Young Nederland maakt in de ICT barometer van juni 2007 bekend dat minder dan de helft van de ICT projecten succesvol is (48%). Projecten die helemaal niet succesvol zijn komen gelukkig maar in 4% van de gevallen voor. Systeemmigraties zijn doorgaans zeer succesvol (77% van dergelijke projecten zijn helemaal succesvol en slechts 1% niet succesvol), CRM projecten daarentegen in veel mindere mate (30% helemaal succesvol en 9% niet succesvol). Opzetten van websites zit er middenin (50% helemaal succesvol en 3% niet succesvol).

Volgens berekeningen van Ernst & Young Nederland starten er jaarlijks 380.000 ICT projecten, waarvan er dus 4% of 15.000 ICT projecten volledig mislukken. “Deze uitslag is ronduit schokkend,” vindt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership bij Ernst & Young.

Het goede nieuws is dat bij de ondervraagde personen één op drie (35%) aangeeft dat ICT projecten nu vaker succesvol zijn in vergelijking met voorgaande jaren. Eén op elf (9%) vindt echter dat projecten nu minder vaak succesvol zijn. Bij bedrijven van meer dan 500 werknemers is 43% van mening dat projecten nu vaker succesvol zijn, wat meer is dan het gemiddelde. Aan de andere kant vindt 12% dat projecten nu minder vaak succesvol zijn, wat eveneens meer is dan het gemiddelde.

De ICT Barometer is een on-line bevraging die sinds december 2001 tweemaandelijks gehouden wordt onder gemiddeld zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven.

Technorati : - - -

De Standaard in het Frans

Zojuist opgemerkt : Pacte de majorité tripartite classique signé à Charleroi

20 juni 2007

Zin en onzin van een aggregatiesite

Een krant is een medium waarbij een redactie bepaalt welke artikels rond welke onderwerpen in een bepaalde logica en volgorde tesamen aangeboden worden. De inkomsten voor de krantenuitgevers waren enerzijds de verkoop van de kranten, maar bovendien ook nog de talrijke advertenties. Met de komst van internet is dit model onder druk komen te staan. Kranten hebben zelf websites opgezet waar de volledige krant of een selectie van artikels kan gelezen worden. Gebruikers van de online versie van de krant lezen anders, ze kunnen makkelijker rondspringen, ze kunnen makkelijker zoeken, ze selecteren enkel de artikels waarvan de titel hen aanspreekt. Een lezer kiest voor een medium (De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen, . . .) en krijgt daar de artikels te lezen die door de redactie gekozen zijn.

Aggregatiesites

Internetgebruikers en internetaanbieders hebben het interessant gevonden om berichten van meerdere sites te combineren op één enkele plaats. Door artikels van meerdere bronnen tesamen toegankelijk te maken, al dan niet vergezeld van advertenties, worden internetgebruikers hopelijk aangesproken om in eerste instantie de aggregatiesite te bekijken (en daar op de advertenties te klikken) en vervolgens pas op de site waar het eigenlijke bericht staat. Op de meeste aggregatiesites staan immers maar onvolledige artikels, ofwel enkel de titel of de eerste paragraaf. Het aggregeren van de berichten verloopt bij de meeste aggregatiesites automatisch. Google News België en Kranten.com zijn voorbeelden van aggregatiesites waar nieuwsberichten terug te vinden zijn. De lijstjes van de meest gelinkte blogs aangeboden door Blogium en de Blogoloog kunnen ook als automatische aggregatiesites beschouwd worden. PlanetGent is een voorbeeld van een aggregatiesite die automatisch de volledige inhoud van de berichten op de deelnemende sites overneemt. Voor PlanetGent zijn dit blogberichten van blogs uit en over Gent. Nog een ander voorbeeld van een automatische aggregatiesite met volledige berichten is PlanetGrep, een aggregatiesite van bloggers die bezig zijn met open source/free software.

Medium4You is een ander voorbeeld van een aggregatiesite. Het samenbrengen van de verschillende artikels gebeurt hier echter niet automatisch, maar is de taak van een redactie (althans volgens de beschrijving op de site). Bij deze selectie spelen natuurlijk subjectieve elementen een rol. Enkel berichten die passen binnen een uitgestippelde redactionele lijn zullen overgenomen. Het kan ook louter toeval zijn, vermits de redactie niet alle mogelijke bronnen kan nagaan of er interessante en relevante artikels opduiken.

Persoonlijke aggregatiesite

Naast publieke aggregatiesites kan iedereen ook een persoonlijke aggregatiesite maken. Een tool waarin RSS-feeds van diverse bronnen samengebracht worden kan immers beschouwd worden als een persoonlijke aggrgatiesite. De gebruiker kiest zelf welke bronnen hij wenst op te volgen. Indien de bronnen RSS-feeds aanbieden met de volledige inhoud van de berichten hoeft de gebruiker zijn tool niet meer te verlaten. Bij RSS-feeds die enkel een titel of een korte samenvatting bevatten ben je nog steeds verplicht het volledige artikel op de site van de aanbieder te gaan lezen, wat meestal het geval is met berichten van nieuwssites Aanbieders van informatie kunnen dan proberen de lezers te verleiden om op de advertenties te klikken of om op een betalende versie in te tekenen. Voor het opvolgen van RSS-feeds bestaan er zowel tools die je zelf moet installeren, als websites die je toelaten vanuit een webbrowser je RSS-feeds op te volgen. Indien de oorspronkelijke aanbieder van de artikels geen RSS-feed aanbiedt, kan je de artikels natuurlijk niet opvolgen. Er bestaan wel sites die toelaten een RSS-feed te maken van dergelijke sites, maar intensief worden deze sites niet gebruikt.

Zin en onzin

Ik ben zelf een zeer intensief gebruiker van Bloglines, een webgebaseerde RSS-feedreader. Daarnaast koop ik af en toe de krant en ben daarenboven nog geabonneerd op een aantal (papieren) tijdschriften. Via dit abonnement heb ik ook toegang tot de elektronische versies, maar daar maak ik zo goed als nooit gebruik van.

Een aggregatiesite waarbij een redactie bepaalt wat er gepubliceerd wordt spreekt mij helemaal niet aan. Ofwel kies ik er bewust voor alle artikels van een bepaalde bron te lezen, bijvoorbeeld een krant of een specifieke website. Ofwel maak ik zelf mijn aggregatie van RSS-feeds. Deze aggregatie is overigens ver van perfect. Het zou handig zijn indien je zelf criteria kan aangeven in je aggregatie-tool : berichten over mijn woonplaats, berichten over mijn werkgever, berichten waarin verwezen wordt naar mijn blog (of een andere blog), berichten van een krant met uitzondering van de artikels uit de sport-rubriek, Twitter-berichten over een bepaald onderwerp. . . Oplossingen bestaan reeds om dit partieel mogelijk te maken, maar deze oplossingen zijn nog niet gebruiksvriendelijk genoeg.

Het aanbod van Medium4You lijkt mij in plaats van een stap vooruit een stap achteruit te zijn. De criteria voor het selecteren van artikels zijn niet duidelijk, de rubrieken hebben bizarre omschrijvingen, de lijst van bronnen waaruit artikels geput worden is niet rechtstreeks beschikbaar (wel indirect door alle artikels af te lopen), een rubriek met de laatst toegevoegde berichten ontbreekt. Als gebruiker heb ik het gevoel dat met mijn mening geen rekening wenst te houde. Kan ik zelf aanduiden welke rubrieken mij interesseren ? Kan ik zelf de volgorde van de rubrieken aanpassen ? Waarom krijg ik artikels in het Frans indien deze mij misschien helemaal niet interesseren ? Waar zijn de RSS-feeds. De huidige versie van Medium4You lijkt mij dan ook eerder Web 1.0 dan Web 2.0 te zijn. Gelukkig staan er geen advertenties op de site. Of dit lang zo zal blijven is maar de vraag, want wie zal anders de kosten van dit initiatief op zich nemen ?

Het rijker maken van de functionaliteiten van persoonlijke aggregatiesites lijkt mij daarentegen wel een stap in de goede richting : meer selectiemogelijkheden, geavanceerde filtering, combinatie van bronnen, mooiere gebruikersinterface met veel keuzevrijheden, ...

Related Posts with Thumbnails