B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

15 juni 2007

Freedom House - vrijheid in de wereld


De organisatie Freedom House publiceert elk jaar een rapport waarin nagegaan wordt hoe landen scoren wat betreft politieke rechten en burgerlijke vrijheden. De organisatie Freedom House zegt met dit rapport een overzicht te bieden van de stand van zaken qua vrijheid in de wereld.

Het goede nieuws is dat 90 landen (47%) met in het totaal 3 miljard inwoners (46% van de wereldbevolking) als "Free Countries" beschouwd worden, meer dan ooit tevoren. Een land is een "Free country" indien er onder meer een open politiek debat mogelijk is, er een klimaat van respect voor burgerlijke vrijheden is en dat er een onafhankelijke pers is. Alle landen van Europa worden worden als volledig vrij beschouwd, op Albanië na dat de status "Partly Free" krijgt.

Het slechte nieuws is dat 45 landen (23%) met in het totaal 2,4 miljard inwoners (37% van de wereldbevolking) nog steeds als "Not Free Countries" beschouwd worden. "Not Free" landen zijn voornamelijk terug te vinden in Afrika, het Midden Oosten en Azië, met China als meest belangrijke "Not Free" land.

Elk land krijgt een score voor politieke rechten en voor burgerlijke vrijheden op een schaal van 1 tot 7. In het vergelijkend overzicht van de scores van 1973 tot 2006 krijgt België steeds zeer hoge scores, voor zowel politieke rechten als burgerlijke vrijheden. Voor politieke rechten kreeg België steeds score 1, de hoogste score. Voor burgelijke vrijheden kreeg België telkens eveneens score 1, met uitzondering van 1996 tot en met 2001 toen we maar score 2 kregen. Het is mij niet duidelijk waarom België in die periode een iets minder goede score kreeg.

25 landen kregen van 1973 tot 2006 steeds het statuut "Free" : Australia, Austria, Barbados, Belgium, Canada, Costa Rica, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Luxembourg, Nauru, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States. Je kan je wel afvragen of Israel wel thuishoort in deze lijst. De Israëlische staatsburgers zullen inderdaad wel vrij zijn, maar de praktijken die Israël toepast in de bezette gebieden kunnen moeilijk beschouwd worden als getuigend van veel respect voor de vrijheid van de inwoners aldaar. Hetzelfde kan ook gezegd worden van de Verenigde Staten die bedenkelijke praktijken hanteren voor het vasthouden van hen vijandig gezinde personen.

De landen waar het slechtst gesteld is voor politieke rechten en voor burgerlijke vrijheden (telkens score 7) zijn Burma, Cuba, Libya, North Korea, Sudan, Syria, Turkmenistan en Uzbekistan. Gelukkig gaan mijn vakantieplannen een andere richting uit.

Technorati : - - - -

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 15 juni, 2007 21:15, de volgende bedenking ...

Dan was Soedan toch geen goeie keuze voor m'n volgend project.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails