B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

22 juni 2007

ICT barometer van Ernst & Young Nederland

Ernst & Young Nederland maakt in de ICT barometer van juni 2007 bekend dat minder dan de helft van de ICT projecten succesvol is (48%). Projecten die helemaal niet succesvol zijn komen gelukkig maar in 4% van de gevallen voor. Systeemmigraties zijn doorgaans zeer succesvol (77% van dergelijke projecten zijn helemaal succesvol en slechts 1% niet succesvol), CRM projecten daarentegen in veel mindere mate (30% helemaal succesvol en 9% niet succesvol). Opzetten van websites zit er middenin (50% helemaal succesvol en 3% niet succesvol).

Volgens berekeningen van Ernst & Young Nederland starten er jaarlijks 380.000 ICT projecten, waarvan er dus 4% of 15.000 ICT projecten volledig mislukken. “Deze uitslag is ronduit schokkend,” vindt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership bij Ernst & Young.

Het goede nieuws is dat bij de ondervraagde personen één op drie (35%) aangeeft dat ICT projecten nu vaker succesvol zijn in vergelijking met voorgaande jaren. Eén op elf (9%) vindt echter dat projecten nu minder vaak succesvol zijn. Bij bedrijven van meer dan 500 werknemers is 43% van mening dat projecten nu vaker succesvol zijn, wat meer is dan het gemiddelde. Aan de andere kant vindt 12% dat projecten nu minder vaak succesvol zijn, wat eveneens meer is dan het gemiddelde.

De ICT Barometer is een on-line bevraging die sinds december 2001 tweemaandelijks gehouden wordt onder gemiddeld zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven.

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails