B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

05 november 2007

OpenSocial

Met de regelmaat van een klok wordt wel ergens een nieuw social network aangekondigd. Gelukkig zijn er slechts enkele die een ruim aantal leden kunnen verzamelen, waaronder Facebook, MySpace, Orkut, Linkedin, Plaxo, Bebo, Xing (en dan vergeet ik er nog een heleboel andere).

Elk van die social networks heeft wel een notie van relaties tussen leden, friends, connections, followers, … (zie ook dit lijstje). Zou het niet handig zijn indien deze relaties tussen leden zouden kunnen gedeeld worden tussen social networks ?

OpenSocial is een zeer recent aangekondigd initiatief van Google en een heleboel partners, waaronder enkele belangrijke social networks. Het bestaat uit een set van API's, gebaseerd op de Google Gadget technologie. De API's zijn nog volop in ontwikkeling. De API's zouden onder meer het uitwisselen van "vriend-relaties" tussen netwerken moeten mogelijk maken.

OpenSocial wordt gezien als een reactie van Google en de bevriende social networks op Facebook. Facebook is met haar API's en de meer dan 5000 applicaties die hiervan reeds gebruik maken een dominante speler geworden in het domein van social networks. Bovendien heeft Facebook onlangs nog Microsoft een kleine participatie laten nemen (voor weliswaar 150 miljoen USD). Daardoor zou Microsoft en niet Google advertenties op Facebook kunnen verkopen.

Een van de grootste verwijten aan het adres van Facebookis dat het een gesloten omgeving is. Facebook laat wel toe dat applicaties op het Facebook-platform ontwikkeld worden, maar laat niet toe dat gegevens extern beschikbaar worden, bijvoorbeeld in zoekmachine-resultaten. De initiatiefnemers van OpenSocial zeggen verder te bouwen op de trend ingezet door Facebook, maar dan in een volledig open omgeving. Een applicatie gebaseerd op de OpenSocial API's kan in alle social networks die OpenSocial ondersteunen draaien, waar Facebook applicaties enkel binnen Facebook kunnen uitgevoerd worden.

Google en de bevriende social networks zouden naar verluidt meer dan 100 miljoen leden tellen, meer dan dubbel zoveel als Facebook. Wat daarbij wel vergeten wordt is dat iemand zich slechts éénmaal kan registreren bij Facebook, en dat het cijfer van 100 miljoen heel veel dubbeltellingen zal bevatten.

Wat kunnen we op korte termijn verwachten ? Dat valt nog af te wachten. Er zal eerst moeten gewacht worden op het terbeschikking komen van de API's. Voorlopig heeft Facebook nog niet officieel gereageerd. Deze stap van Google en bevriende social networks zal daar niet echt positief onthaald zijn. Niets belet overigens Facebook om de OpenSocial API's ook te ondersteunen ...

Technorati : -

Related Posts with Thumbnails