B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

19 november 2007

Sociale software, kennis delen en innoveren

Knosos organiseerde vandaag een studiedag met als thema "Sociale software, kennis delen en innoveren". Knosos is een onderzoeksproject van de Katholieke Hogeschool Mechelen en de Vrije Universiteit Brussel. Met deze studiedag werd dit onderzoeksproject, gestart in 2005, afgesloten.

Knosos is ook de naam van een kennisuitwisselingsplatform dat in de loop van het Knosos-project opgezet werd. Dit platform is gebouwd gebruik makende van het Drupal open source content management system.

Doorheen de dag kwam aan bod dat (virtuele) kennisuitwisselingsplatformen vaak lege dozen blijken te zijn. Bij het opzetten ervan is er meestal heel wat hype, maar na korte periode vallen deze platformen stil. Dit werd vastgesteld bij pogingen tot opzetten van kennisuitwisselingsplatformen in bedrijven, bij de overheid, in onderwijs- en onderzoeksomgevingen, in verenigingen, ...

Er zijn geen pasklare verklaringen voor deze mislukkingen. Soms heeft het te maken met functionaliteiten die niet goed werken of ontbreken of de gebruiksvriendelijkheid die een onvoldoende krijgt. Vaak zijn er andere elementen die niet goed zitten : het systeem is te ambitieus opgezet, het systeem beantwoordt niet aan behoeften, het systeem biedt te weinig toegevoegde waarde voor de beoogde doelgroep, de betrokkenen worden niet gemotiveerd om het systeem te gebruiken, ...

Een deelnemer aan de studiedag wierp nog op dat een succesvolle implementatie van een kennisuitwisselingsplatform wel eens een bedrijfscultuur 2.0 vereist. Spijtig genoeg zijn voorbeelden hiervan nog uiterst schaars.

Technorati :

Related Posts with Thumbnails