B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 februari 2008

Facebook in België

Gisteren stelde ik een vraag op Twitter om te vernemen wie er een idee had over het aantal Belgen op Facebook. Pascal kwam vrij snel met een antwoord. Gisteren waren er 264.480 Belgen. Vandaag waren dit er al 265.520.


In een eerder bericht had Pascal ook al een cijfer gepubliceerd. Op 18/12/2007 waren er 148.000 Belgen.

Dit betekent dat van midden december tot nu er een toename was van 117.000 geregistreerde Facebook gebruikers in België, of zo'n 1.600 nieuwe gebruikers per dag. Procentueel is dit een toename van 79% op 71 dagen. Vrij indrukwekkend.

Update : een geactualiseerd zicht op het aantal Facebook gebruikers in België is beschikbaar in dit bericht

Technorati : -

27 februari 2008

Populariteit van social networking sites

De onderstaande grafiek onlangs gepubliceerd in Le Monde geeft een overzicht van de populaire social networking websites per continent. Bebo zou in Europa de meest populaire social networking website zijn. Netlog, dat vanuit België opereert, staat reeds op de vijfde plaats in Europa.

Boek lezen achter het stuur

Door regelmatig met de wagen op de baan te vertoeven merk ik regelmatig bedenkelijke situaties op. Wat ik vanmorgen zag was een graad erger in vergelijking met courante bedenkelijke situaties.

Een vrouwelijke chauffeur was doodleuk tijdens de ochtendfile op de E40 richting Brussel een boek aan het lezen achter het stuur. Ze ging zo stevig op in het lezen van haar boek dat ze een zeer grote ruimte liet ten opzichte van de wagen voor haar. Bovendien stond de linkerpinker verschillende minuten op, zonder dat ze aanstalten maakte van rijstrook te veranderen. Ten slotte slaagde ze er nog in een motorrijder bijna van de baan te rijden. De donkerblauwe wagen vertoonde linksvoor nog de sporen van een onzacht contact. Hopelijk was de bluts niet veroorzaakt door vroeger leesgedrag al rijdend achter het stuur.

Als je tijdens je verplaatsing naar Brussel absoluut je krant, een tijdschrift, werknota's of een boek wenst te lezen, maak dan gebruik van het openbaar vervoer. Door dit toch te doen al rijdend achter het stuur ben je in eerste plaats in overtreding met de verkeersreglementering. Bovendien breng je andere bestuurders op de weg nodeloos in gevaar.

26 februari 2008

Profiel van een blogger

Hoe ziet een Amerikaanse blogger er uit ? Initieel waren het louter studenten en nerds. Ondertussen ziet een gemiddelde Amerikaanse blogger er toch iets anders uit : hij is reeds 37,6 jaar oud, overwegend mannelijk en meestal getrouwd. Hij is vermoedelijk blank en goed opgeleid. Hij bezit een mobiele telefoon, downloadt video's en TV-programma's op zijn PC, doet vaak aan instant messaging en speelt vaak video spelletjes.

Van de Amerikanen die zich geregistreerd hebben om te gaan stemmen verklaart 24,6% occassioneel te bloggen. Opmerkelijk is dat Amerikanen die zich als libertarian beschouwen vaker bloggen, wat blijkt uit de vergelijking met democrats of republicans : 37,6% versus 26,9% en 25,7%.

Deze conclusies kan u lezen in de SIMM 11 studie van BIGresearch. In dit onderzoek, uitgevoerd in januari 2008, werden 15.727 personen ondervraagd. In het persbericht is geen info terug te vinden hoe deze personen gecontacteerd werden, wat de foutmarge op de resultaten is en of de cijfers als representatief kunnen beschouwd worden. Of de cijfers in het persbericht representatief zijn voor Europe of België staat al helemaal niet vermeld. Wat denkt u ervan ?

25 februari 2008

Bwards 2008

Stefan Kolgen heeft mij dit weekend een persaankondiging gestuurd voor de uitreiking voor de bwards 2007+1 komende zaterdag. Ik wens een dergelijk initiatief natuurlijk alle succes toe. Vandaar dat ik u de tekst van de aankondiging hieronder overgenomen heb.

bwards 2007+1
Bloggers organiseren opnieuw uitreiking van de blogwards

Op 1 maart organiseren Jeroen De Cock en C.H.I.P.S. vzw opnieuw de uitreiking van de bwards in Love Lucy* te Antwerpen.
Gedurende de eerste zes weken van 2008 werd het publiek opgeroepen om via www.bwards.be hun favoriete weblogs kenbaar te maken. Meer dan 2.500 personen reageerden op deze oproep, wat bewijst dat het weblogfenomeen nog steeds bijzonder populair is.

De bwards zijn organisch gegroeid vanuit de hechte Vlaamse blogcommunity en worden ondersteund door enchanté, Garage TV, trendwolves, proximity BBDO, en Microsoft MSN en vele anderen.

Praktisch
Wanneer: Zaterdag 1 maart 2008, van 14u tot 17u
Waar: Love Lucy* - Solvynsstraat 72 - Penthouse 8ste verdieping - 2018 Antwerpen - www.lovelucy.be
Prijs: gratis ! Free drinks & snacks available !
Inschrijven via: www.bwards.be

Ik heb de indruk dat de nieuwe editie van de bwards veel minder losmaakt in de blogosfeer in vergelijking met de eerste editie. Een heleboel bloggers keken telkens uit naar de tussenstanden. De tussenstanden werden bovendien ook op dit blog aandachtig bekommentarieerd (zoals bijvoorbeeld dit bericht).

De uitreiking vindt plaats op een zaterdagmiddag, niet onmiddellijk een tijdstip waarop bloggers zich in het verleden hebben ontmoet. Hopelijk duikt er opnieuw een hele schare bloggers op.

Blogdrink

Zoals u ook elders kan nalezen was er vorige vrijdagavond een ontmoeting van bloggers in het Stuk te Leuven. Initiatiefnemers deze keer waren Yab en Lime. Toen ik om 21u toekwam zaten een heleboel bloggers reeds netjes aan drie lange tafels. Bloggers zijn immers een gedisciplineerd volkje.

Op de blogdrink waren meerdere twitter-gebruikers aanwezig (@emich, @bnox, @crusty, @netsensei, @oogsnoep, @pieter_jelle, @topanga, @ewoud, @DonFrodo, @bvlg om er maar enkele te noemen). Vermits er geen wifi was en vermoedelijk ook geen inspiratie was er geen twitter verkeer op enkele berichten na. Yab kan dit natuurlijk uitleggen dat Twitter dan toch aan het uitbloeien is.

Blogevents worden vaak gekenmerkt door het bovenhalen van (kanjers van) fototoestellen met ditto fitsen. Het flitsen viel nog best mee. Jeronimo heeft mij reeds op enkele foto's op Facebook getagged. Elders kan u natuurlijk ook foto's van de blogdrink bewonderen.

Een dergelijke avond geeft natuurlijk aanleiding tot leuke babbels met enkele bekenden en sommige minder bekenden. Een grappige opmerking was dat iemand mij toevertrouwde dat mijn blog af en toe ter sprake kwam in de conversaties met haar baas. Een andere opmerking die ik opving was dat het kleven van naamstickers heren het excuus gaf dames op een iets lagere locatie te bestuderen, dit onder het motto "ik keek even naar uw naamsticker".

Wat was de oogst van mijn aanwezigheid : geen geekdinner goodie bag (want die was voor Yab), geen witloof (3 kilogram is wel wat veel), wel een Stew T-shirt en natuurlijk het eendje. Als attentie voor Yab hierbij nog een foto van enkele mooie eendjes.

20 februari 2008

Facebook vrienden

Onderzoekers verbonden aan de Michigan State University hebben enkele interessante conclusies kunnen trekken over de effecten van Facebook op basis van een survey bij 286 studenten. In het artikel The Benefits of Facebook "Friends" wordt het onderzoek en de resultaten beschreven. Het gebruik van Facebook blijkt zeer nauw samen te hangen met indicatoren van social capital, gedefinieerd in dit onderzoek als "resources accumulated through the relationships among people".

Een social network zoals Facebook laat toe dat gebruikers connecties opzetten met anderen. Facebook-gebruikers leggen vaak connecties naar personen waarmee ze anders veel minder intensieve of soms zelfs helemaal geen connecties zouden opzetten. Het gebruik van Facebook stimuleert bovendien het psychologisch goedvoelen van de gebruikers. Personen met lage eigenwaarde kunnen door het gebruik van Facebook deze hinderpaal immers gedeeltelijk overwinnen. Het gebruik van een social network laat personen toe onderling relaties op te zetten in verschillende online communities. De online interacties in deze communities blijken bovendien offline contacten zeker niet te verdringen. Online contacten kunnen immers aanleiding geven tot offline contacten.

Dit onderzoek is uitgevoerd in een populatie van studenten aan één enkele Amerikaanse universiteit. De conclusies van dit relatief beperkt onderzoek mogen bijgevolg niet zomaar veralgemeend worden naar alle gebruikers van Facebook.

Technorati : - -

19 februari 2008

Agenten te Brussel

Vorige week heb ik een bericht gelezen over het feit dat er te Brussel teveel eentalige politieagenten zijn.

Zelf ben ik nog niet in contact gekomen met Brusselse politieagenten. Regelmatig zie en hoor ik ze als ze met loeiende sirenes doorheen Brussel razen. 's Morgens zie ik wel eens dappere politieagenten die het verkeer proberen te regelen op het Meiser kruispunt, vaak tevergeefs. Vroeger had mijn werkplek uitzicht op het kruispunt van de Wetstraat met de kleine ring, waar regelmatig ambiance te bewonderen was. De politie (weliswaar meestal de federale variant) haalde dan steevast de grote middelen boven, met inbegrip van de sproeiinstallaties. Van mijn huidige werkplek kan ik af en toe de witte wesp met wentelende wieken bewonderen die scheervluchten langsheen de hoge kantoortorens uitvoert. Op mijn terugweg naar het Meiserplein kom ik wel eens langs de witte toren aan de rand van het Kruidtuinpark die nu de federale politie huisvest. Politiewagens en privé-wagens van politiemedewerkers staan daar vaak op zeer onreglementaire wijze geparkeerd.

Zoals reeds vermeld ben ik tot nu toe ontsnapt aan een rechtstreekse confrontatie met de dienaars van de wet te Brussel. Ik heb zelfs nog geen enkele boete gekregen in het Brussels Gewest (daarbuiten overigens slechts enkele …). Ik zou mij ongetwijfeld enorm ergeren aan een eentalige agent die het zou vertikken een woord Nederlands te spreken.

Het probleem van de eentalige politieagenten lijkt mij weer het resultaat te zijn van een typisch Belgische houding. We lossen problemen wel op als ze zich concreet stellen. In dit geval is het wel heel dringend, want strikt genomen volgens het arrest van het Grondwettelijk Hof kunnen geen eentalige politieagenten meer aangeworven worden. Bovendien is er nood aan bijkomende, nieuwe politieagenten. Franstalige Brusselse politici stellen dan zeer retorisch de vraag wat te verkiezen valt : het aanwervan van eentalige agenten of het stoppen van de aanwervingen. Sommige Franstalige Brusselse politici vragen bovendien de regionalisering van Selor, de instantie die de taalattesten toekent. Een dergelijke regionalisering zou mijns inziens wel eens kunnen inhouden dat de taalattesten aan gelijk wie zouden uitgedeeld worden. In plaats van Belgische vlaggen uit te hangen zouden een heleboel Franstalige Brusselaars misschien een beetje moeite kunnen doen om de Nederlandse taal te beheersen, zodat uiteindelijk voldoende kandidaten gevonden worden voor jobs waar de kennis van het Nederlands ofwel wettelijk verplicht is, ofwel zeer wenselijk is.

Ik hoop wel dat de Franstalige Brusselse politieagenten nu geen klopjacht op mij starten om mijn geduld te testen.

18 februari 2008

Multikanaal

Pieter Baert heeft mij een mail gestuurd om mij attent te maken op de Facebook-group "I hate people who twitter a link to their latest blogpost", iets waar ik af en toe wel degelijk op kan betrapt worden, zie bijvoorbeeld dit Twitter bericht. Als gevolg hiervan schrijf ik nu een bericht op dit blog. Het ene kanaal wordt bijgevolg gebruikt om iets te zeggen over het gebruik van een ander kanaal ...

15 februari 2008

Ecademy PowerNetworker Network Pass

Toen ik daarstraks mijn mailbox aan het opkuisen was, merkte ik een boodschap van Ecademy op (die automatisch in een folder geparkeerd was). In de mail werd mij meegedeeld dat ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Ecademy mijn BasicMember account tijdelijk zou omgezet worden in een PowerNetworker account. Ik heb dan nogmaals een kijkje genomen op Ecademy en kreeg het onderstaande scherm te zien.


Gebruikers van het Ecademy platform kunnen elkaar boodschappen sturen. Gezien mijn zeer beperkte aanwezigheid de voorbije maanden op dit platform en gezien de beperkte mogelijkheden die je als BasicMember hebt, was ik er niet meer toegekomen mijn Ecademy inbox te bekijken. Toevallig vond ik nog een reactie van Geert Conard, de huidige voorzitter van Ecademy Belgium, op een bericht op deze blog van augustus 2007 waarin Ecademy ter sprake kwam (Betalen voor je netwerk).

De PowerNetworker Network Pass is enerzijds een mooie geste van Ecademy. Aan de andere kant denk ik dat een heleboel mensen die ooit Ecademy geprobeerd hebben maar ondertussen afgehaakt hebben deze tijdelijke upgrade aan zich zullen laten voorbijgaan. In december 2007 waren er 3588 Ecademy members in België (waarbij alle niet meer actieve leden meegeteld werden) en 234 betalende leden. Ik ben benieuwd of er er binnen een maand veel betalende leden zullen bijgekomen zijn.

Op 28 februari organiseert Ecademy Oost & West Vlaanderen overigens een event met als titel De Impact van Bloggen. Spreker die avond is Luc Van Braekel ook bekend als LVB. Deelnamebijdrage is 15 euro voor Ecademy members en 20 euro voor niet-Ecademy members.

Technorati : -

14 februari 2008

Blog50 Persoonlijk

Blog50 is een initiatief (uit Nederland) dat een overzicht geeft van de populairste weblogs in Nederland en België. Er is enerzijds een algemene rangschikking. Er zijn bovendien rangschikkingen voor diverse rubrieken. Het criterium dat voor de Blog50 rangschikking gebruikt wordt is een score die bepaald wordt op basis van de Google Pagerank, de Technorati Rank, het aantal Yahoo inlinks, de Alexa Traffic Rank, het aantal Delicious bookmarks en het aantal Bloglines subscribers.

Waar de algemene rangschikking sterk gedomineerd wordt door blogs uit Nederland bevat de rubriek Blog50 Persoonlijk een heleboel blogs uit Vlaanderen : maar liefst 22 van de 50 blogs, waaronder 4 blogs in de top 10. De lijst hieronder bevat alle Belgische blogs in de rubriek Blog50 Persoonlijk.

2. Tales of Drudgery and Boredom
4. Tenderfeelings
6. B.V.L.G.
9. Past is Prologue
11. Tales from the crib
13. Dominiek.be
14. Kerygma
18. dramoghe
19. 7 seconden
21. Webpalet
22. Van 0 naar 42 kilometer
23. Onnozelheid mag!
25. Huug & Druug
29. Houbi.com / blog
31. Dikkie
33. Wimblog
39. niets.dan.vuur
40. Beau
41. Brutin.be
44. Sereniteit
45. Tom on-line
46. Aardling

De grafiek hieronder geeft aan dat de 22 weblogs uit België zeker niet moeten onderdoen voor de weblogs uit Nederland.


Indien u woonachtig bent in België en indien u een (redelijk populaire) persoonlijke blog heeft, meld deze dan aan voor de Blog50 Persoonlijk rangschikking. Laat ons er naar streven de rubriek Blog50 Persoonlijk te laten domineren door blogs uit België. De FAQ van de initiatiefnemers van de Blog50 stelt dat de taal van de weblog het Nederlands moet zijn, Franstalige weblogs uit België komen spijtig genoeg niet in aanmerking. Misschien moet de omschrijving van de Blog50 maar aangepast worden : populairste weblogs in Nederland en België Vlaanderen.

Technorati : - -

13 februari 2008

Belgium Blogevents Survey - de resultaten deel 3 : toekomstige events

In deel 1 van de analyse van de resultaten van de Belgium Blogevents Survey lag de nadruk op wie de survey ingevuld had. In deel 2 ging het over de resultaten van personen die aanwezig waren op eerdere blogevents. In dit deel zullen de verwachtingen aan bod komen met betrekking tot toekomstige blogevents.

In het vorige deel bleek dat de respondenten voornamelijk aanwezig waren om andere bloggers te ontmoeten. De verwachtingen naar de resultaten van toekomstige events liggen dan ook in diezelfde lijn. Opmerkelijk is dat 22 personen aanwezig zouden zijn in het kader van een zoektocht naar een nieuwe job, 13 personen kijken zelfs uit om er een nieuw lief tegen het lijf te lopen.De verwachtingen van personen die nog niet aanwezig waren liggen heel wat lager dan de verwachtingen van personen die reeds aanwezig waren.Voor de locatie van een volgend event gaat een voorkeur uit naar de eigen provincie en naar de eigen taalregio. Nederlandstaligen zien het niet zitten om naar Wallonië te trekken. Omgekeerd is er bij sommige Franstaligen wel wat interesse voor eventuele activiteit in Vlaanderen. Een kanttekening hierbij is dat er slechts 27 Franstaligen deelgenomen hebben aan de survey, wat zeker niet representatief is voor alle Belgische Franstalige bloggers.

De verschillende types van activiteiten die gesuggereerd werden vallen telkens bij meerdere personen in de smaak. Een drink 's avonds in het weekend of in de werkweek is het meest populair, gevolgd door een etentje. Voor zover mij bekend waren er nog geen publiek aangekondigde bijeenkomsten van bloggers tijdens lunch time of vlak na
de werkuren. De interesse voor dit type activiteiten is overigens ook wat lager. Misschien moet er maar iemand iets dergelijks proberen te organiseren.Indien de antwoorden op de vraag naar het type activiteit opgesplitst worden tussen enerzijds de personen die reeds aanwezig waren en zij die nog niet aanwezig waren is er een duidelijk verschil.In de laatste vraag werd er gepeild naar de interesse voor een aantal events die op stapel staan (of stonden), in chronologische volgorde.

Brussels Geek Dinner
13 februari te Gent, 40 personen waren aanwezig
Respondenten van de survey : you can count on me 16, probably 10

Open Coffee
21 februari te Brussel, reeds 32 personen aangemeld
Respondenten van de survey : you can count on me 9, probably 11

Blogdrink Leuven
22 februari te Leuven, reeds 57 personen aangemeld
Respondenten van de survey : you can count on me 18, probably 22

Bwards
1 maart te Antwerpen, aantal aangemelde personen voorlopig onbekend
Respondenten van de survey : you can count on me 29, probably 29

Barcamp Gent
29 maart te Gent, reeds 60 personen aangemeld
Respondenten van de survey : you can count on me 27, probably 19

IT Pro Geek dinner
Vermoedelijk op 29 maart te Gent na de Barcamp aldaar, inschrijvingen zijn nog niet gestart
Respondenten van de survey : you can count on me 5, probably 6

Op de laatste grafiek van dit bericht herneemt alle intereses voor de bovenstaande blogevents.In het volgende en laatste bericht zal ik nog enkele finale bedenkingen formuleren.

Zie ook de volgende berichten :
Deel 1 : deelnemers aan de survey
Deel 2 : ervaringen met voorbije events

Technorati : - - -

Belgium Blogevents Survey - de resultaten deel 2 : ervaringen met voorbije events

Uit deel 1 van de analyse van de resultaten van de Belgium Blogevents Survey bleek dat de 180 personen die de survey ingevuld hadden voor een heel groot deel Nederlandstalig waren, met een sterke afvaardiging van bloggers woonachtig in de provincies Oost-Vlaandeen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Bovendien betrof het personen die regelmatig berichten publiceren op hun blog(s).

83 personen of 46% waren tot nu toe nog niet aanwezig op een activiteit gericht op bloggers, de overige 97 personen bijgevolg wel. De grafiek hieronder geeft aan hoe vaak de respondenten aanwezig waren op vroegere blogevents.In de survey werd ook gepeild naar de resultaten van de aanwezigheid op blogevents. Wat hebben de aanwezigen er aan gehad ? De voornaamste redenen lijken mij voor de hand te liggen, men kon andere bloggers voor de eerste keer in real life kunnen ontmoeten en men heeft van het eten en de drank genoten. In mindere mate was er gelegenheid tot kennisdeling met anderen. Eén derde van de personen heeft aan zijn (of haar) aanwezigheid ook nog business gerelateerde resultaten aan over gehouden, men heeft zijn bedrijf of werkgever kunnen promoten, men heeft business opportuniteiten kunnen bespreken of men heeft zijn blog kunnen promoten om nieuwe lezers aan te trekken. Niemand verklaarde een nieuwe job te danken te hebben aan zijn aanwezigheid op eerdere blogevents.De resultaten opgesplitst naar actieve bloggers en minder actieve bloggers geeft beperkte verschillen aan. Actieve bloggers blijken iets vaker professioneel gerichte resultaten te bekomen.In het volgende bericht zullen de verwachtingen voor toekomstige events bekeken worden.

Zie ook de volgende berichten :
Deel 1 : deelnemers aan de survey
Deel 3 : verwachtingen voor toekomstige events

Technorati : - - -

Advertenties en heavy clickers

Onderzoek in de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat een beperkte groep internetgebruikers verantwoordelijk is voor 50% van alle clicks op advertenties op websites. Deze heavy clickers vormen slechts 6% van de totale online populatie. Deze groep van heavy clickers is bovendien helemaal niet representatief voor de ganse internet populatie. Dit stelt natuurlijk problemen voor alle modellen en analyses die gebaseerd zijn op click-through rates bij advertenties. Eén van de opdrachtgevers van de studie stelde reeds "While the click can continue to be a relevant metric for direct response advertising campaigns, this study demonstrates that click performance is the wrong measure for the effectiveness of brand-building campaigns".

Onlangs heb ik nog van een collega blogger vernomen dat hij op blogs van bevriende bloggers regelmatig op de advertenties aldaar klikt. De regels van Google Adsense verbieden dat je zelf op de advertenties van je eigen site klikt. Je kan natuurlijk wel afspreken met collega-bloggers om af en toe op elkaars advertenties te klikken. De kans dat Google Adsense dit gedrag kan opsporen en de betrokkenen nadien bestraft door hen uit te sluiten is heel klein. Het is altijd meegenomen dat Google de Belgische blogosfeer een beetje sponsort.

Ondertussen is er ook nog de Who Sees Ads plugin voor Wordpress. Deze plugin laat een blogger die gebruik maakt van Wordpress toe regels te bepalen wanneer advertenties getoond worden of wanneer ze juist verborgen worden. Indien je beslist dat advertenties voor frequente bezoekers niet meer getoond worden, kan je niet meer op de bevriende collega bloggers beroep doen om je Google Adsense inkomsten een beetje op te drijven ...

12 februari 2008

Fileclub

De Gazet van Antwerpen heeft een speciale deelsite specifiek gewijd aan de verkeersproblematiek, de GVA fileclub. Op deze deelsite kan je onder meer een idee krijgen van de reistijden. Ik leg op werkdagen het traject Leuven - Brussel af. Spijtig genoeg ontbreekt dit traject in het overzicht.

Naast de weersverwachting die je bijvoorbeeld op de site van het KMI kan vinden is er nu de verkeersverwachting op de GVA fileclub.

Je kan ook nuttige info te weten komen over de Vlaamse snelwegen : de historiek, de tankstations en de carpoolparkings. De R0, de ring rond Brussel die voor het grootste deel op Vlaams grondgebied ligt wordt echter niet vermeld in het lijstje. Zou dit een schoonheidsfoutje of een bewuste keuze zijn ? Voor de E314 staat er alvast een schoonheidsfoutje. De info van de fileclub vermeldt dat er in Leuven zes op- en afritten zijn. Eén van deze afritten is echter al bijna twee jaar afgesloten, zoals bijvoorbeeld na te lezen valt op wikipedia.

PS Vermits de Gazet van Antwerpen nog een Limburgs zusje heeft, kan je de verkeersinfo ook bekijken via fileclub.hbvl.be.

Technorati : - -

11 februari 2008

Belgium Blogevents Survey - de resultaten deel 1

Een tijdje terug heb ik het initiatief genomen een survey te houden naar de interesse voor blogevents, activiteiten waar bloggers elkaar wel eens ontmoeten.

Zoals reeds aangegeven in een eerder bericht hebben 180 personen de moeite genomen de survey in te vullen. Opgesplitst naar moedertaal geeft dit 150 Nederlandstaligen, 27 Franstaligen en 3 overigen. Nederlandstaligen zijn bijgevolg zwaar in de meerderheid met 83%.

In één van de vragen werd ook gevraagd naar de provincie waarin men woonachtig was. Zoals kan verwacht worden domineren de Vlaamse provincies. Ofwel zijn er minder bloggers in de provincies Limburg en West-Vlaanderen, ofwel hebben ze de weg naar de survey niet gevonden.Een grote meerderheid van de personen die de survey ingevuld hebben publiceren regelmatig berichten op één of meer blogs (66%). Bij de respondenten zijn er amper personen die enkel blogs lezen (1%), die gestopt zijn met bloggen (4%) of gewoonweg geen tijd hebben om te bloggen (1%).Op welke blogevents waren de personen die de survey ingevuld hebben effectief aanwezig ? Het meest populaire event was de uitreiking van de Bwards vorig jaar, gevolgd door het Clickx Site van het jaar event.Op de uitreiking van de Bwards vorig jaar waren zo'n 300 personen aanwezig. 53 personen daarvan hebben de survey ingevuld, of 1 deelnemer op 6. Op het Clickx Site van het jaar event in december laatstleden waren een 100-tal bloggers aanwezig. 41 personen daarvan hebben de survey ingevuld. Op de twee Blogcom events te Antwerpen waren zo'n 40 en 50 personen aanwezig, waarvan een heleboel op beide. 29 personen daarvan hebben de survey ingevuld. Het aantal verschillende personen dat tot nu aanwezig was op een activiteit gericht op bloggers lijkt mij zich te situeren tussen de 500 en 1000.

Hoe representatief zijn de resultaten van deze survey ? Op basis van de cijfers in de vorige paragraaf zou kunnen afgeleid worden dat een representatief staal van aanwezigen aan de survey meegewerkt heeft. Indien echter de steekproefcalculator gehanteerd wordt, blijkt dat de foutenmarge zich rond de 6% situeert (voor een populatie van 1000 personen en een betrouwbaarheidsniveau van 95%). De 180 antwoorden op de survey zijn echter geen willekeurige steekproef uit de totale populatie van bloggers, zodat de foutenmarge vermoedelijk nog hoger zal zijn.

Zie ook de volgende berichten :
Deel 2 : ervaringen met voorbije events
Deel 3 : verwachtingen voor toekomstige events

Technorati : - - -

10 februari 2008

Facebook - Your True Self

Je Facebook profiel kan een heleboel over je onthullen. Via de Your True Self toepassing kan je bijvoorbeeld te weten komen wat jouw politieke voorkeur wel eens zou kunnen zijn. Om het nog wat leuker te maken, is deze toepassing in staat om ook de politieke voorkeur van je Facebook vrienden te bepalen. De toepassing is blijkbaar in staat een heleboel informatie van je vrienden op te vragen. Neem maar een kijkje op het onderstaande plaatje. Info over de politieke voorkeuren van mijn Facebook vrienden heb ik wel onzichtbaar gemaakt.

De politieke hokjes zijn redelijk Amerikaans getint. Belgische initiatieven zoals NVA en Groen zal je er dan ook niet terugvinden.

Via Getwist en Gezeur.

Technorati : -

08 februari 2008

WhoOwnsWhat

De laatste jaren hebben de grote spelers van het internetgebeuren duchtig kleinere bedrijfjes opgekocht. Who Owns What geeft een mooi overzicht van deze concentratie.

Facebook sprokkels

In Marokko is Fouad Mourtada gearresteerd, volgens CNN een state-employed engineer. Zijn misdaad zou er in bestaan zich op Facebook voorgedaan te hebben als prins Moulay Rachid, de broer van de Marokkaanse koning Mohammed VI. Leden van de Marokkaanse koninklijke familie zouden naar verluidt geen blogs hebben of actief zijn op social networks.

In Afghanistan is er een doodvonnis uitgesproken voor Sayad Parwez Kambaksh, een student journalistiek. Hij zou de islam beledigd hebben door een kritische tekst over de positie van de vrouw in de islam van internet te halen en te verspreiden bij medestudenten. Om Sayad Parwez Kambaksh te steunen zijn er onder meer twee Facebook-groepen opgestart. De eerste groep (Defend Sayad Parwez Kambaksh) telt reeds meer dan 900 members, de andere (Save Sayed Pervez Kambaksh) meer dan 2300 members.

Technorati :

07 februari 2008

Harde schijf

Deze week heb ik vastgesteld dat de harde schijf van mijn laptop zo goed als vol stond. Ik had nog geen poging gestart om na te gaan welke bestanden en welke directories zoveel plaats innamen. Toevallig zag ik gisteren bij Pietel een plaatje van de bezetting van zijn harde schijf, weliswaar van zijn Mac. Gelukkig werd in één van de comments de naam vermeld van Sequoiaview, een tool dat een dergelijk overzicht ook kon aanmaken voor een Windows PC. Hieronder bevindt zich dus het plaatje van mijn harde schijf, voor de opkuis ...

disk

Technorati : -

06 februari 2008

Surfen op het werk

Volgens een artikel in het kakelverse nummer van Smart Business blijkt dat één op de drie werknemers ongestoord eender welke website kunnen bezoeken. Twee werknemers op drie kunnen bijgevolg niet alle sites bezoeken. Erotische sites, peer-to-peer-netwerken en illegale muzieksites blijken het vaakst geblokkeerd te worden. Social networking sites zoals Facebook, Linkedin en Myspace blijken nog niet zo vaak geblokkeerd te worden.

Smart Business trekt deze conclusies op basis van een rondvraag bij 220 kantoorwerkers. In het artikel wordt geen info gegeven over deze 220 antwoorden. Er kan bijgevolg niet afgeleid worden op deze 220 antwoorden representatief zijn voor het ganse Belgische bedrijfsleven.

Het artikel brengt enerzijds goed nieuws, één derde kan nog steeds vrij surfen. Aan de andere kant riskeert dit artikel gebruikt te worden door leveranciers van blokkeersoftwares. Ze zullen er vermoedelijk gretig naar verwijzen om te stellen dat een heleboel bedrijven nog onvoldoende voorzorgen neemt.

Werknemers van Belgische bedrijven waarvan de werkgevers wel de internettoegang sterk beperken kunnen misschien een Belgische variant opstarten van Stop Blocking!, een initiatief dat het blokkeren van internettoegang in vraag stelt. Volgens de initiatiefnemers wegen de voordelen van internettoegang immers sterker door dan de eventuele risico's.

Technorati : -

Blogs en journalistiek

Brodeur, een communicatiegroep gespecialiseerd in public relations, marketing en corporate communications, heeft door middel van een online survey bij Amerikaanse journalisten de relatie tussen social media en blogs enerzijds enerzijds en klassieke nieuwsgaring anderzijds onderzocht. De resultaten kan je onder meer bij Brodeur zelf nalezen, en ook op enkele blogs.

Blogs blijken door meer dan drie kwart van de Amerikaanse journalisten als een nuttige bron van informatie beschouwd te worden. Blogs bezorgen journalisten onder meer ideeën voor artikels, standpunten van betrokkenen of bijkomende inzichten in de gekozen onderwerpen. Bijna 70% van de journalisten verklaart regelmatig blogs te lezen. Meer dan een kwart van de journalisten zegt zelf een blog te hebben. 47% van de journalisten verklaren een "lurker" te zijn, ze lezen wel blogs maar ze laten er nooit commentaren op achter.

De meerderheid van de journalisten was van mening dat blogs significante impact hebben op hun journalistiek werk, voornamelijk op het gebied van snelheid en beschikbaarheid van nieuws. Slechts 41% van de journalisten was van mening dat blogs een positieve invloed hadden op de kwaliteit van het nieuws.

Van de 4000 gecontacteerde journalisten hebben er slechts 178 de tijd genomen de survey in te vullen. Of de resultaten voldoende representatief zijn voor de Amerikaanse journalistiek is maar de vraag. Of de resultaten mogen veralgemeend worden naar de Europese of de Belgische context is een volgende vraag waarop het antwoord evenmin evident is.

Dat journalisten vaak blogs lezen en dat een heleboel journalisten zelf een blog hebben was overigens al vroeger geconcludeerd in een veel ruimere en bijgevolg meer representatieve survey, zoals reeds gemeld in dit vorige bericht.

Technorati : - -

05 februari 2008

Belgium Blogevents Survey - the votes are closed

Met de Belgium Blogevents Survey wilde ik informatie verzamelen over activiteiten waar bloggers elkaar konden ontmoeten. In de survey werd zowel gepeild naar voorbije activiteiten, als naar interesse voor eventuele toekomstige activiteiten.

Enkele andere bloggers hebben ook op hun respectievelijke blogs melding gemaakt van deze survey : Imke, Wim, Andhi, Maarten, Kevin, Stefan, Michael en Vinch.

Dit heeft er toe geleid dat er 180 antwoorden binnengekomen zijn, een onverhoopt succes. Ondertussen is de survey afgesloten en worden de stemmen geteld. Meer nieuws volgt kortelings.

04 februari 2008

Information overload

Het jaar 2008 is al meer dan een maand bezig en nu pas publiceer ik een bericht over het grootste probleem van 2008. Basex, een Amerikaans onderzoeksbureau gefocust op Collaborative Business Environments, heeft information overload onlangs betiteld als "Problem of the Year" voor 2008. 28% van de tijd van een kenniswerker wordt besteed aan verstoringen zoals telefoontjes, emails, IM berichten, … Dit leidt tot een totaal verlies van 28 miljard uren die verloren gaan. Tegen een uurloon van 21 USD voor kenniswerkers komt het totaal verlies op 588 miljard USD.

In de artikels die naar deze studie verwijzen wordt het lezen van blogs, het lezen en publiceren van Twitter berichten of de bedrijvigheid op social networks zoals Linkedin of Facebook nog niet meegerekend. Het verlies zou dus nog verder kunnen oplopen, althans volgens de redenering van de auteurs van de studie. Het lijkt mij dat hun redenering nogal kort door de bocht gaat. Activiteiten zoals telefoontjes doen, emails lezen, blogs afscannen, ... lijken mij voor een heleboel personen deel uit te maken van hun dagdagelijkse activiteiten, zodat het niet als tijdverlies moet beschouwd worden.

Indien u tussen al die verstoringen nog een beetje tijd over zou hebben en indien u 199 USD er ook nog voor over heeft, kan u het rapport van Basex zelf erop na lezen.

Technorati : -

02 februari 2008

Metatale zegt Hello World

Metatale is naar eigen zeggen een innovatieve analysetool om de invloedrijke gebruikers van sociale media bloot te leggen. Metatale is een initiatief van enkele mensen die nogmaals naar eigen zeggen stuk voor stuk experts op hun vlak zijn en tegelijkertijd diep geworteld in de Vlaamse blogosfeer.

Het is daarom dat ik even de wenkbrauwen moest fronsen toen ik het onderstaande bericht op de Metatale blog las.Maar ja, dit blog is in september 2005 ook gestart met een Hello World boodschap.

Technorati : -

Related Posts with Thumbnails