B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

20 februari 2008

Facebook vrienden

Onderzoekers verbonden aan de Michigan State University hebben enkele interessante conclusies kunnen trekken over de effecten van Facebook op basis van een survey bij 286 studenten. In het artikel The Benefits of Facebook "Friends" wordt het onderzoek en de resultaten beschreven. Het gebruik van Facebook blijkt zeer nauw samen te hangen met indicatoren van social capital, gedefinieerd in dit onderzoek als "resources accumulated through the relationships among people".

Een social network zoals Facebook laat toe dat gebruikers connecties opzetten met anderen. Facebook-gebruikers leggen vaak connecties naar personen waarmee ze anders veel minder intensieve of soms zelfs helemaal geen connecties zouden opzetten. Het gebruik van Facebook stimuleert bovendien het psychologisch goedvoelen van de gebruikers. Personen met lage eigenwaarde kunnen door het gebruik van Facebook deze hinderpaal immers gedeeltelijk overwinnen. Het gebruik van een social network laat personen toe onderling relaties op te zetten in verschillende online communities. De online interacties in deze communities blijken bovendien offline contacten zeker niet te verdringen. Online contacten kunnen immers aanleiding geven tot offline contacten.

Dit onderzoek is uitgevoerd in een populatie van studenten aan één enkele Amerikaanse universiteit. De conclusies van dit relatief beperkt onderzoek mogen bijgevolg niet zomaar veralgemeend worden naar alle gebruikers van Facebook.

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails