B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 maart 2008

Aansprakelijkheid voor aggregaties van RSS-feeds

Het Franse gerecht heeft geoordeeld dat het aggregeren van RSS-feeds een "choix éditorial" is. De uitbater van een site die geaggregeerde RSS-feeds aanbiedt, die volledig automatisch gegenereerd worden, kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de geaggreerde RSS-feeds. Het Franse gerecht heeft op basis van deze stellingname de eigenaar van de site LesPipoles.com veroordeeld. Een bericht op LesPipoles.com Sharon Stone et Olivier Dahan La Star Roucoulerait avec le Réalisateur de La Môme verwees naar een bericht op Gala.fr. Olivier Dahan nam aanstoot aan deze doorverwijzing (naar een artikel dat overigens vrij snel niet meer beschikbaar was). De rechtbank heeft Olivier Dahan een schadevergoeding toegekend van 1800 euro.

Moraal van het verhaal. Als je in Frankrijk RSS-feeds van derden aanbiedt op je eigen site loop je tegenwoordig risico's.

Related Posts with Thumbnails