B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 maart 2008

Files

Een artikel in de newsfeed van de Gazet Van Antwerpen met als titel "Onderzoekers ontrafelen het geheim van de file" trok daarstraks mijn aandacht. Bij nader inzien bleek dit artikel gebaseerd te zijn op een recent wetenschappelijk artikel van professor Yuki Sugiyama van de Nagoya universiteit : "Traffic Jams without Bottlenecks— Experimental Evidence for the Physical Mechanism of the Formation of a Jam"

Het artikel stelt eigenljik dat files veroorzaakt worden door teveel wagens op de weg. Zo, dat wisten we inderdaad nog niet.

Uit het onderzoek van professor Yuki Sugiyama blijkt dat kleine fluctuaties in het gedrag van individuele bestuurders kunnen leiden tot files. Dagelijks ondervind ik inderdaad dat sommige bestuurders het in de ochtend- of avondfiles niet nodig achten aan te sluiten bij de voorliggende auto, of aanzienlijk trager rijden, of onnodig lang op de middenrijstrook of linkerrijstrook blijven plakken. Vermoedelijk zijn dit enkele voorbeelden van kleine fluctaties die files tot gevolg kunnen hebben. Weg met deze fluctuaties ...

Related Posts with Thumbnails