B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 december 2008

Web 2.0 tools verhogen productiviteit

Volgens een persbericht dat ik terugvond op de Blacklineblog site blijkt uit een survey uitgevoerd door BlackLine (Philippe Borremans) en BizInfo (Marc Ernst) dat Web 2.0 tools de productiviteit verhogen. 65,3% van de business professionals verklaren dat web 2.0 services hen helpen hun business objectives te realiseren en 78,1% is van mening dat we de "collaboration among employees" verbeteren.

Enerzijds is dit goed nieuws. Aan de andere kant echter kunnen er een heleboel kanttekeningen geplaatst worden bij deze survey. Even de bezwaren op een rijtje zetten.

  1. De survey is gebaseerd op 557 antwoorden van "targeted business professionals" die tussen 18/08/08 en 01/11/08 verzameld werden. Hoe deze "targeted business professionals" gecontacteerd werden en hoe de info verzameld werd staat niet aangegeven. Werd er op social networks opgeroepen om deel te nemen ? Werden de "targeted business professionals" per email of per telefoon gecontacteerd ? Was het een survey op papier of een on-line survey of een telefonisch afgenomen survey ?

  2. De periode waarin kon geantwoord worden is vrij lang - van 18/08/08 tot 01/11/08 of 75 dagen. Werden de nodige maatregelen genomen om te verhinderen dat iemand meerdere keren deelnam aan de survey ?

  3. De survey krijgt het predicaat internationaal. Over de geografische situering van de antwoorden wordt enkel vermeld "80,6% of the respondents are located in Europe". Wat betekent internationaal ? Uit hoeveel landen kwamen er antwoorden ? Uit welke continenten kwamen de niet-Europese antwoorden ?

  4. De representativiteit van de survey wordt ook nergens aangegeven. De percentages worden telkens met 1 cijfer na de komma aangegeven. Wat is het nut van een dergelijke nauwkeurigheid indien de foutenmarge vermoedelijk meerdere percenten bedraagt. Op journalinks staat een tool voor de berekening van de steekproefgrootte. Het probleem van deze survey is de grootte van de populatie. Zijn dit alle werkende mensen wereldwijd - het is immers een internationale survey ? Voor een populatie van 1 miljoen personen en een betrouwbaarheidsniveau van 95% is de foutenmarge iets meer dan 4% met 557 antwoorden.

  5. De bedoeling van een survey is om iets aan te tonen, om een stelling te bewijzen of te ontkrachten. Wat in deze survey aangetoond wordt is niet duidelijk. Er wordt wel gesteld dat de antwoorden van diverse groepen komen, bijvoorbeeld de werkomgeving Human Resources (27,6%) of Marketing (15,3%). Het zou interessant zijn om te vernemen of er verschillen zijn in de antwoorden van deze toch uit elkaar liggende omgevingen. Het samenvoegen van heterogene groepen levert cijfers op die nietszeggend zijn.
Het initiatief voor een dergelijke survey kan goedbedoeld zijn. In dit geval kunnen er geen zinvolle conclusies getrokken worden uit de gepubliceerde resultaten.

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 11 december, 2008 10:14, de volgende bedenking ...

Hi Bruno

Ik kan je hier helaas geen antwoord op geven, want ik was niet bij het project betrokken. Ik geef het door aan Philippe - nog even geduld echter, want die geeft enkele externe trainingen.

Pietr

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails