B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

27 januari 2009

Top 20 Social Networks

Via Mashable is de lijst terug te vinden van de top 20 van social networks in 2008 volgens Nielsen. MySpace is nog steeds het meest populaire social network, op de hielen gezeten door Facebook. Vooral de groei van Twitter is opmerkelijk, een stijging van 664% op één jaar tijd is indrukwekkend.


De cijfers hebben naar ik vermoed betrekking op bezoekers van social networks vanuit de Verenigde Staten. Dit kan verklaren waarom social networks zoals Netlog en Hyves niet vermeld worden. Netlog telt bijvoorbeeld op dit ogenblik volgens hun eigen info meer dan 35 miljoen members wereldwijd. Volgens Wikipedia telde Hyves in oktober 2008 7,4 leden, voornamelijk in Nederland.

Bij dit soort lijstjes moeten steeds enkele kanttekeningen gemaakt worden. Alex Payne, Twitter's API lead developer, had bij een recent overzicht van trafiek naar Twitter.com enkele bedenkingen. Een niet onaanzienlijk deel van de Twitter gebruikers benadert blijkbaar Twitter via een tool dat beroep doet op de Twitter API. Dit soort trafiek wordt niet geteld door de opstellers van lijstjes van meest populaire sites, zoals Nielsen in dit geval.

2 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 01 februari, 2009 22:30, de volgende bedenking ...

Bestaan er wel objectieve en volledige lijstjes?

 
Blogger Bruno Peeters had op 01 februari, 2009 23:45, de volgende bedenking ...

Voor een dergelijk onderzoek moet je vertrouwen hebben in de volledigheid en de correctheid van de gegevens van de gegevensleverancier. Daarom dat ik ook steeds de bron vermeldt. Trafiekgegevens zijn overigens steeds inschattingen, zodat er een niet onaanzienlijke foutenmarge op de gegevens zitten. Spijtig genoeg worden deze quasi nooit vermeld.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails