B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

05 mei 2010

Belgian Social Media Monitor - mei 2010

Net als de voorbije maanden kan u hieronder de volgende editie van de Belgian Social Media Monitor lezen. De Belgian Social Media Monitor is een poging tot het verzamelen van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. De eerste editie dateert van juli 2009. Hieronder kan u de cijfers voor begin mei 2010 terugvinden, evenals de evolutie ten opzichte van de vorige situatie van begin april 2010. In dit eerste bericht vindt u de volume-cijfers, de aantallen van blogs, Twitter accounts en dies meer. In het tweede bericht zal u de cijfers over bezoek aan de social media sites vinden.

In de cijfers van deze maand heb ik weinig spectaculaire evoluties gevonden, de meeste indicatoren gaan er lichtjes op vooruit. Het grote verschil met de editie van vorige maand is de toevoeging van enkele grafieken die de trends weergeven. Eén cijfer is misschien wel het vermelde waard, Skynetblogs komen bijna aan de kaap van 200.000 blogs. Zou er hierrond enige buzz gevoerd worden ?

Blogs
- skynetblogs : 199.550 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand
- seniorennet : 17.610 blogs, een stijging van 1%
- bloggen.be : 81.863 blogs, een stijging van 2%
- Skyrock : 31.104.405 blogs, een stijging van 1%
- Canalblog : 729.877 blogs, een stijging van 2%
- Blogoloog : 20.580 actieve Vlaamse blogs en Twitter accounts, een daling van 3%
- Agorati : 406 blogs en Twitter accounts van politici, een stijging van 1%

Linkedin
- Linkedin profiles : het aantal Linkedin profiles from Belgium is niet meer beschikbaar, begin februari 2010 waren het er 526.476
- Linkedin groups : 1.131 groups refering to Belgium, een stijging van 4%
- Linkedin events : 496 upcoming events in Belgium, een stijging van 7%

Facebook
- Facebook : 3.361.340 people who live in Belgium, een stijging van 4%
- Checkfacebook : 2.818.440 Belgium Country Audience, maar cijfers dateren van 3/11/2009 en zijn sindsdien niet meer aangepast
- Facebook usage statistics by country - 31st March 2010 : 3.239.980 Facebook users for Belgium

Netlog
- Netlog : 33.078.111 NL leden, een stijging van 1%

Een eerste grafiek geeft de evolutie van de bovenstaande aantallen over de voorbije maanden. De grafiek geeft de evolutie over de voorbije negen maanden, van augustus 2009 tot mei 2010. Waarde 100 werd hierbij toegekend aan de cijfers van augustus 2009. Uit de grafiek blijkt dat Facebook in België nog steeds sterker groeit in vergelijking met de andere opgevolgde platformen.


Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je toch een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. De vermelde cijfers lijken mij vaak sterke onderschattingen te zijn het effectieve aantal Twitter gebruikers in België. Binnenkort kan u op dit blog een bericht vinden met een analyse hoeveel Twitter accounts er naar alle waarschijnlijkheid effectief zijn in België.

Twitter
- Twellow : 13.904 Twitter accounts, een stijging van 8%
- Tweepz : 13.837 Twitter accounts, een stijging van 2%
- Tweepsearch : 9.966 Twitter accounts, status quo (al sinds februari blijft dit aantal identiek)
- Twitdir : 2.653 Twitter accounts, een daling van 2%
- Twitterholic : 2.442 Twitter accounts, status quo
- Tweetmondo : 1.950 Twitter accounts, een stijging van 2%
- FollowerWonk : 876 Twitter accounts, een stijging van 8%
- Twittermap België : 432 Twitter accounts, een stijging van 1%
- TwitterScore : 223 Twitter accounts, een daling van 3%

- Belgium Top100 Twitters Top Ranking : 288 Twitter accounts
- Commentag : 59.000 Twitter Belgische gebruikers volgens Commentag (oktober 2009)

De bovenstaande cijfers kan u ook in een grafiek bekijken.


Flickr
- Belgium group : 3.453 members, een stijging van 3%
- Tag "Belgium" : 1.065.337 items, een stijging van 2%
- Geotag "Belgium" : 5.990.326 items, een stijging van 3%

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat de manier waarop Flickr de geotagde items telt niet stabiel is.


Youtube
- Youtube videos for Belgie : 7.450, een stijging van 45%
- Youtube videos for Belgique : 7.650, een stijging van 49%
- Youtube videos for Belgium : 277.000, een stijging van 5000%

De manier waarop gezocht wordt bij YouTube is ook niet zeer stabiel doorheen de afgelopen maanden, zie hiervoor de onderstaande grafiek.


Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 245, een stijging van 4%
- Vimeo videos for Belgique : 1.116, een stijging van 7%
- Vimeo videos for Belgium : 3.704, een stijging van 7%

Voor Vimeo heb ik slechts info voor de afgelopen drie maanden. Hier is wel een consistente trend te zien.


In het volgende bericht krijgt u meer inzicht in de bezoekcijfers van de social media sites vanuit België.

Related Posts with Thumbnails