B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 mei 2010

Twitter en weekdagen

In de reeks "wat u altijd had willen weten over Twitter in België, maar nog nergens gevonden had" kan ik u nogmaals een primeur aanbieden (zie ook twee eerdere berichten : dit bericht en dit bericht). Nu betreft het de analyse van de datum waarop de Belgische Twitter accounts aangemaakt werden.

Op basis van een zeer uitgebreide selectie van Belgische Twitter gebruikers (iets meer dan 28.000) heb ik kunnen vaststellen dat de Belgische Twitter accounts het vaakst op een woensdag aangemaakt werden, waarbij dinsdag net verslagen wordt (16,1% versus 16,0%). De minst populaire dag is niet de zondag (11,9%) maar wel de zaterdag (11,1%). De werkenden en de studerenden zullen vermoedelijk op zaterdag nog moeten uitrusten van de voorbije werk- of studeerweek.


De verdeling van de aanmaak van Twitter accounts over de weekdagen is doorheen de jaren dat Twitter bestaat zeer stabiel gebleven. Enkel voor 2006, toen er maar een vijftigtal Twitter accounts aangemaakt werden (althans de accounts die nu nog bestaan), was er een uitschieter op donderdag (27,1%).


Als u origineel voor de dag wil komen, baseer dan de keuze van datum voor het aanmaken van uw volgende (of eerste) Twitter account op de bovenstaande info.

Related Posts with Thumbnails