B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

27 augustus 2010

E40

De werken op de E40 te Bertem en Sterrebeek zijn zo'n twee maanden terug gestart. Het mag gezegd worden, er is al duidelijk werk verzet. Telkens als ik op de meest mogelijke en onmogelijke tijdstippen dit traject aflegde, was er steeds enige bedrijvigheid op te merken, dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot de werken iets verder op de E40 aan het viaduct over de grote ring die amper lijken te vorderen.

Op het ganse traject tussen Bertem en Sterrebeek geldt in beide richtingen een snelheidsbeperking tot 70 km per uur. Onderweg staan er enkele borden om chauffeurs attent te maken op snelheidscontroles. Maar die controles heb ik slechts zeer uitzonderlijk opgemerkt. De eerste week was er sprake van een snelheidsduivel die tegen 197 geflitst werd (artikel Nieuwsblad). Nadien kwamen snelheidscontroles of dergelijke overtredingen niet meer in de pers. Dit levert een situatie op waarbij een heleboel chauffeurs het niet nodig vinden zich te houden aan de snelheidsbeperking. Vrachtwagens mogen overigens ook niet voorsteken, iets waar sommige vrachtwagenchauffeurs zich niet altijd aan houden. Moet een brandweerwagen die geen interventie doet overigens volgens de wegcode beschouwd worden als een vrachtwagen ?


Ik vraag mij af waarom zoveel chauffeurs de snelheidsbeperking negeren. Speelt hier ook het groepsgevoel ? Niemand zal het in zijn hoofd halen om in zijn tuin papier, etensresten of plastic bekertjes te gooien, op een festivalwei daarentegen belandt daarentegen dergelijk afval vaak wel degelijk op de wei zelf. Zouden deze chauffeurs het ook aanvaardbaar vinden indien in de straat waar ze wonen of in de straat van de school van hun kinderen ook aanzienlijk te snel zou gereden worden ?

Onlangs op een avond merkte ik op de derde rijstrook van Sterrebeek naar Bertem een auto op die zich strikt aan de snelheidsbeperking hield. Deze rijstrook ligt aan de andere kant van de middenberm zodat er niet kan voorgestoken worden. Het gevolg hiervan was dat deze wagen gevolgd werd door een hele sliert van wagens waarvan de gefrustreerde chauffeurs zich ongetwijfeld afvroegen waarom het zo traag vooruit ging ...

WikiSym


WikiSym, het International Symposium on Wikis and Open Collaboration, is een jaarlijkse conferentie waar alles draait rond wiki's. De editie van 2010 vond begin juli plaats in Gdansk, Polen. In 2009 was Porto de plaats van het gebeuren.

Zelf ben ik nog niet op WikiSym geraakt. Gelukkig kan je dankzij internet op de hoogte te blijven van alles wat daar voorgesteld werd. WikiSym lijkt mij voornamelijk een academisch gebeuren te zijn. Academici worden afgerekend op het aantal publicaties en het aantal (academische) conferenties waar hun papers aanvaard worden. Vaak worden de papers voorgesteld tijdens een conferentie door een gerenommeerde instantie uitgegeven. Bij Wikisym worden de proceedings uitgegeven door de ACM, de Association voor Computing Machinery. Het gevolg van het inschakelen van de ACM is dat de auteurs de copyright van hun papers formeel moeten overdragen naar de ACM. Guillaume Paumier, een Franse onderzoeker die voor de Wikimedia Foundation werkt, zag dit niet zitten. Hij kon uiteindelijk zijn paper alsnog tijdens de conferentie voorstellen, zonder dat de paper opgenomen werd in de proceedings.

Er is duidelijk een spanningsveld tussen het domein wiki's en collaboration - waar open source en kennisdeling sterk voorop staan - en gerenommeerde instanties als ACM die stevig doorrekenen voor toegang tot wetenschappelijke pubicaties. Gelukkig staan een aantal presentaties van de laatste WikiSym conferentie op Slideshare. Sommige academici plaatsten een versie van hun paper ook nog op hun persoonlijke website of op de site van de onderzoeksinstelling waaraan ze verbonden zijn. Je moet er af en toe wel even naar zoeken. Of je kan de auteurs rechtstreeks contacteren per email om een kopie van de paper te vragen, wat meestal ook lukt.

26 augustus 2010

Friday Bikeday

De actie Friday Bikeday loopt nog steeds. Waar dit vroeger een afzonderlijke website was, is deze al een tijdje geïntegreerd in de website van Bike To Work. Elke week wordt er een prijs uitgeloot tussen de deelnemende fietsers. Daarnaast kan je op de Bike To Work site ook de globale resultaten bekijken.


Van 21 mei 2010 tot en met 20 augustus 2010 waren er op Friday Bikedays in totaal 6.550 fietsritten, voor in totaal 130.812 kilometers. Dit betekent dat een gemiddelde Friday Bikeday rit ongeveer 20 km bedraagt.

Ik heb de cijfertjes zelf even in een grafiekje gegoten. Het is opvallend dat het aantal ritten (en kilometers) in juli en vooral in augustus in dalende lijn gaat. Zou het minder goede weer de afgelopen weken een mogelijke verklaring kunnen zijn ?


De statistieken op de site geven ook aan dat een deelnemende fietser op dit ogenblik ongeveer 1 kans op 300 heeft om de wekelijkse prijs te winnen. Waar wacht u nog op om ook deel te nemen ?

19 augustus 2010

Pakistan

De ramp van Pakistan laat ons Belgen blijkbaar koud. De media laten niet na om ons hierop te wijzen.

De Standaard : Belgen houden portemonnee dicht voor Pakistan
MO : Pakistan is Bornem niet - Wat heeft één dode in Bornem dat miljoenen daklozen in Pakistan niet hebben?
GVA/VTM : Weinig hulp voor Pakistan
VRT nieuws : Waarom is er geen massale hulp voor Pakistan?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom deze ramp ons blijkbaar veel minder aanspreekt in vergelijking met andere recente rampen zoals de tsunami of de aardbeving in Haiti.
* Het is vakantieperiode.
* De ramp kwam traag tot stand, er was geen speciale gebeurtenis waardoor de overstromingen plots veroorzaakt werden.
* Er zijn tot nu toe in verhouding relatief weinig doden, die bovendien niet prominent in beeld gebracht werden.
* Het is al de zoveelste ramp en dan nog in een relatief ver land.
* België heeft geen speciale relatie van Pakistan, het is geen ex-kolonie, we gaan er niet massaal op vakantie, we spreken een andere taal.
* Er is geen grote groep van Pakistani in België aanwezig, er zijn amper Belgen of Belgische bedrijven in Pakistan actief.
* Pakistan is een islamitisch land.
* Pakistaanse politici blinken niet uit qua goed bestuur, er is sprake van corruptie en incompetentie (zie bijvoorbeeld dit bericht).
* De Pakistaanse president verkoos een uitstap in Europa boven een vervroegde terugkeer naar zijn land (zie bijvoorbeeld dit bericht).
* De Pakistaanse geheime dienst zou volgens info uit de Wikileaks documenten de Taliban in Afghanistan ondersteunen (zie bijvoorbeeld dit bericht).
* Pakistan kreeg volgens info uit de Wikileaks documenten van de Amerikaanse regering meer dan 750 miljoen euro om de Taliban te bestrijden (zie bijvoorbeeld dit bericht).
* Pakistan kent politiek geweld, waarbij politici nog steeds vermoord worden (zie bijvoorbeeld dit bericht).
* En dan is er bij ons nog steeds sprake van een financiële crisis wat leidt tot inkomensverlies en/of toegenomen onzekerheid.

Daarstraks hoorde ik op Radio 1 straatinterviews waarin gepeild werd of de geïnterviewden al geld gestort hadden voor de slachtoffers in Pakistan. De vragen kwam mij zeer suggestief over. Ik kreeg de indruk dat sommige media verder gaan dan hun rol als verslaggever, dat het er eerder op neer kwam de lezers, luisteraars of kijkers een slecht geweten te geven om hen te stimuleren maximaal te storten. Als er weer een vraag gesteld werd waarom iemand nog geen geld gestort heeft, zou de interviewer ook eens in eigen boezem kunnen kijken. Heeft de journalist zelf gestort ? Heeft het bedrijf waarvoor de journalist werkt ook al iets gedaan ? Hebben de televisiezenders er bijvoorbeeld als eens aan gedacht een geste te doen door het prijzengeld van de soms domme programma's aan een dergelijk doel te schenken. Of zitten de media-bedrijven ook in zo'n slechte papieren dat ze het zich niet kunnen veroorloven zelf hun portemonnee open te doen en dat ze daarom de lezers, luisteraars of kijkers een collectief schuldgevoel willen bezorgen ?

Het contrast met twee andere recente berichten lijkt mij in deze context frappant. Deze week werd bekend dat een kaderlid van de Japanse bank Nomura een gouden parachute van zo'n 27 miljoen euro kreeg voor slechts 16 maanden werk (gelezen in De Standaard). Tony Blair, oud-premier van Groot Brittanië heeft een voorschot van zo'n 5,6 miljoen euro gekregen voor zijn nog te verschijnen autobiografie. Vermoedelijk zag hij de bui al hangen, want dit geld zal een goed doel besteed worden, aan een revalidatie- centrum voor verminkte militairen (zoals gemeld door de VRT nieuwsdienst).

03 augustus 2010

Belgian Social Media Monitor - augustus 2010

Naar goede traditie kan u hieronder de volgende editie van de Belgian Social Media Monitor lezen. De Belgian Social Media Monitor is een poging tot het verzamelen van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. De eerste editie dateert van iets meer dan een jaar terug, van juli 2009. Hieronder kan u de cijfers voor begin augustus 2010 terugvinden, evenals de evolutie ten opzichte van de vorige situatie van begin juli 2010 en de situatie ten opzichte van een jaar terug (augustus 2009).

De trends van de vorige maanden manifesteren zich verder, een lichte stijging voor het aantal blogs van de blogplatformen, een sterkere stijging voor Facebook. Spijtig is dat weer een bron weggevallen is, deze keer het aantal Skynetblogs.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sinds de laatste upgrade wordt het aantal blogs niet meer publiek aangegeven
- seniorennet : 17.921 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 85.613 blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.172.117 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 758.256 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar
- Blogoloog : 18.193 actieve Vlaamse blogs en Twitter accounts, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 16% ten opzichte van vorig jaar
- Agorati : 442 blogs en Twitter accounts van politici, stabiel ten opzichte van vorige maand

Linkedin
- Linkedin profiles : het aantal Linkedin profiles voor een opgegeven land is niet meer beschikbaar, begin februari 2010 waren het er 526.476 voor België
- Linkedin groups : 1.206 groups refering to Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Linkedin events : 431 upcoming events in Belgium, een stijging van 21%, blijkbaar schieten organisatoren van events weer in gang na de veel kalmere maand juli

Facebook
- Facebook : 3.526.500 people who live in Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 3.526.500 Belgium Country Audience, wat exact hetzelfde cijfer is als je het rechtstreeks opzoekt in Facebook
- Facebakers : Number of users on Facebook in Belgium: 3.505.920, wat gelijk is aan de waarde van vorige maand
- Facebook usage statistics by country - July 2010 compared to July 2009 and July 2008 : 3.505.920 Facebook users for Belgium

Netlog
- Netlog : 3.194.539 NL leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar

Een eerste grafiek geeft de evolutie van de bovenstaande aantallen over de voorbije maanden. De grafiek geeft de evolutie over het voorbije jaar, van augustus 2009 tot augustus 2010. Waarde 100 werd hierbij toegekend aan de cijfers van augustus 2009. Facebook is in België over deze periode veel sterker gegroeid is in vergelijking met de andere opgevolgde platformen. De "zuivere" blogplatformen groeien "maar" met zo'n 12% tot 27% op jaarbasis.
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je toch een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. De vermelde cijfers zijn sterke onderschattingen te zijn het effectieve aantal Twitter gebruikers in België. Op basis van eigen opzoekingen ben ik er in geslaagd bijna 50.000 Twitter gebruikers te identificeren. Zie dit bericht voor uitgebreide info over de analyse van zo'n 46.000 Twitter accounts uit België.

Twitter
- Twellow : 16.000 Twitter accounts, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Tweepz : 16.401 Twitter accounts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Tweepsearch : 10.083 Twitter accounts, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Twitdir : 2.606 Twitter accounts, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand
- Twitaholic, de nieuwe naam voor Twitterholic : geeft geen totaal aantal Twitter accounts uit België meer aan
- Tweetmondo : 1.959 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- FollowerWonk : 1.043 Twitter accounts, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Twittermap België : geen info meer, 432 Twitter accounts in juli 2010
- TwitterScore : nog steeds geen info deze maand, 250 Twitter accounts in juni 2010

- Belgium Top100 Twitters Top Ranking : 288 Twitter accounts
- Commentag : 59.000 Twitter Belgische gebruikers volgens Commentag (oktober 2009)

De bovenstaande cijfers kan u ook in een grafiek bekijken.Flickr
- Belgium group : 3.650 members, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Tag "Belgium" : 1.100.194 items, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand
- Geotag "Belgium" : 2.816.455 items, een daling van 14% ten opzichte van vorige maand

Uit de grafiek blijkt nogmaals dat de manier waarop Flickr de geotagde items telt niet stabiel is.Youtube
- Youtube videos for Belgie : 8.160, een stijging van 37% ten opzichte van vorige maand
- Youtube videos for Belgique : 113.000, een stijging van 45% ten opzichte van vorige maand
- Youtube videos for Belgium : 312.000, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

De manier waarop gezocht wordt bij YouTube is nog steeds niet stabiel doorheen de afgelopen maanden, zie hiervoor de onderstaande grafiek.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 292, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand
- Vimeo videos for Belgique : 1.433, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand
- Vimeo videos for Belgium : 4.400, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand

In tegenstelling met de bovestaande twee bronnen is er voor Vimeo wel een consistente trend te zien.

01 augustus 2010

Stad Antwerpen op Twitter

Gisterenavond ontdekte ik toevallig de "officiële" Twitter account van stad Antwerpen : @stad_antwerpen. Dit liet ik ook weten door middel van een tweet, een Twitter bericht. Op dat ogenblik had deze Twitter account nog maar 4 followers, 15 uren later zijn dit er al een 50-tal. Deze account is overigens pas aangemaakt, op 29 juli 2010.


Stad Antwerpen had overigens niet zo veel keuze meer.

@antwerpen : een niet actief gebruikte account, aangemaakt in april 2010
_@antwerpen : voor Nieuwsblad berichten over Antwerpen sinds april 2009
@stadantwerpen : gelink aan de apen.be, een site gewijd aan Antwerpen, aangemaakt op 29 juni 2009
@antwerpenstad : bevat nog geen enkel bericht, toevallig ook aangemaakt op 29 juni 2009

Stad Antwerpen kan ook accounts aanmaken voor alle postnummers van Antwerpen, @antwerpen2000 is bijvoorbeeld op dit ogenblik nog vrij. @antwerpen2018 is echter al geregistreerd door Lynda Calaerts. Wat de link is naar Antwerpen voor @antwerpen6 is mij niet helemaal niet duidelijk, maar dat kan ook te wijten zijn aan mijn gebrek aan kennis van het Japans. Een andere bizarre connectie naar Antwerpen is @AntwerpenToyota, een Twitter account waar auto's te koop aangeboden worden, weliswaar te Clarksville in de VS. Antwerpenaars zullen ongetwijfeld huiveren als ze vernemen @Antwerpentwits "Nederland" als locatie heeft, maar ja af en toe wordt Antwerpen ook overstroomd door Nederlanders. Zou dit het een volgende stap in de kolonisering van Antwerpen zijn ?

Zo zie je maar dat je als stad of gemeente snel moet zijn om nog een gepaste Twitter account voor je stad of gemeente te kunnen registreren.

Related Posts with Thumbnails