B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 oktober 2010

Twitter in België

Dit blog staat bekend door het feit dat je er af en toe berichten kan vinden waarin de stand van zaken qua Twitter in België aan bod komt. Vermits de vorige editie dateerde van 30 juni 2010 leek het mij tijd voor een update.

Ik ben er in geslaagd 63.172 nog steeds "levende" Twitter accounts te detecteren - te beginnen bij __________AxG om te eindigen met ZZZarra. Deze 63.172 Twitter accounts zijn met zeer grote waarschijnlijkheid in België te situeren op basis van de profielinformatie zoals de locatie, de URL, de naam van de account of de bio. Het "echte" aantal Twitter accounts in België is ongetwijfeld hoger. Hoeveel hoger blijft natuurlijk koffiedik kijken. Daarnaast zijn er ongetwijfeld ook een heleboel accounts die ondertussen geschrapt zijn.

Voor deze stand van zaken qua Twitter in België heb ik de info over de Belgische Twitter accounts opgedeeld per jaar waarin de Twitter accounts aangemaakt werden. Een Twitter account werd als actief beschouwd als het laatste bericht minder dan 30 dagen terug geplaatst werd. Het gemiddeld aantal berichten per dag werd enkel berekend voor de actieve Twitter accounts.

Hopelijk geeft het onderstaande plaatje u een aantal leuke inzichten over het Belgische Twitter gebeuren. Door op de grafiek te klikken bekomt u een versie in hogere resolutie.


De hoge gemiddeldes qua followers en aantal Twitter lists voor de accounts van 2006 zijn te verklaren door de populariteit van de Twitter account van Veerle Pieters. Deze Twitter account (@vpieters) telt meer dan 100.000 followers en in is meer dan 3.800 Twitter lists opgenomen.

De verdere analyse van de cijfers laat ik aan u over. U mag uw analyses of uw bedenkingen steeds aan dit bericht toevoegen.

U kan ook bijkomende analyses lezen in de volgende berichten.

Twitter in België, analyse op basis van de taal van het Twitter profiel
Twitter in België, analyse op basis van de privacy instelling van het Twitter profiel

28 oktober 2010

NMBS & SNCB en Twitter

Deze week raakte bekend dat Johan Bollen, een Belgische professor die in de VS verblijft in staat is de beurskoers van de Dow Jones te voorspellen op basis van Twitter berichten (bron). Ik heb een gelijkaardige primeur. De problemen op het Belgische spoor kunnen eveneens afgeleid worden uit de berichten van de Belgische Twitter gebruikers. Bovendien kunnen nog andere weetjes afgeleid worden uit de Belgische Twitter berichten over de NMBS of de SNCB.

Sinds 20 augustus werden 3272 Twitter berichten van 1140 Belgische Twitter gebruikers waarin de term "NMBS" voorkwam gedetecteerd en 1211 berichten van 387 verschillende Belgische Twitter gebruikers waarin de term "SNCB" voorkwam.

De onderstaande grafiek geeft het beeld van deze Belgische Twitter berichten doorheen de tijd. Oktober was duidelijk een slechte maand voor de Belgische spoorwegen. Het merendeel van de Twitter berichten zijn immers blijken van ongenoegen. Dit leidde voor oktober 2010 tot de volgende uitschieters :
7 oktober : vertragingen + aankondiging staking 18 oktober
11 oktober : staking in Wallonië
13 oktober : vertragingen
18 oktober : algemene staking


De Twitter berichten "NMBS" komen in grotere getale voor in vergelijking met de Twitter berichten "SNCB". Dit stemt overeen met het feit dat er meer Nederlandstaligen dan Franstaligen de trein nemen. Hiermee moet natuurlijk rekening gehouden worden indien België gesplistst wordt.

Op zondagen wordt het minst vaak over NMBS of SNCB getwitterd. De meeste personen die de trein nemen doen dit immers om naar hun werk of hun naar hun onderwijsinstelling te gaan.

Franstaligen zijn naar goede traditie meer stakingsbereid dan Nederlandstaligen, wat hier nogmaals bevestigd wordt door het feit dat bijvoorbeeld op 18 oktober veel meer Nederlandstaligen getwitterd hebben. Nederlandstaligen ergerden zich in veel grotere mate aan de algemene staking.

Als je de verdeling van de Twitter berichten doorheen de dag bekijkt, zijn er weer enkele evidente vaststellingen. Nederlandstaligen beginnen reeds van 7u 's morgens te twitteren over de "NMBS". Franstaligen komen pas later in actie. Nederlandstaligen twitteren nog in grote getale tot 17u, Franstaligen zijn reeds een uur vroeger gestopt. Zou dit een bijkomend bewijs zijn dat Vlamingen harder en langer werken ?


Si non e vero, e bene trovato.

22 oktober 2010

Twoolr Twitter Search

Twoolr is een site waar je al een tijdje leuke statistieken over je Twitter account kan bekijken. Sinds enkele dagen biedt Twoolr ook een live Twitter search met een real time cloud aan. Als we dit bijvoorbeeld eens bekijken voor Dexia krijgen we het onderstaande resultaat.


Wat kunnen we leren over dit experimentje ? In de tweetcloud voor Dexia komt "dexia" zelf voor - wat evident is. Dexia heeft iets met "brussel" en met "financieel" te maken. Wat "etnbsp" met Dexia te maken heeft is mij niet duidelijk. De oorzaak ligt vermoedelijk bij @stage_banque. Dan zijn er ook nog een heleboel stopwoorden : van, que, naar, voor, des, ...

Een dergelijke tweetcloud kan ook een vertekend beeld geven. "awesomeness" "mobile" "beloond" worden hier wel met Dexia in verband gebracht, maar eigenlijk duiken deze termen op dankzij het volgende Twitter bericht "Ik ga switchen van #dexia naar #bnpparibas fortis voor hun mobile site. Awesomeness moet beloond worden. #momobxl". Dit bericht van @kodel werd meermaals geretweet, wat de populariteit van de termen verklaart.

Meer info over het Mobile Banking van BNP Paribas Fortis kan u overigens in dit bericht vinden.

20 oktober 2010

BNP Paribas Fortis Mobile Banking

BNP Paribas Fortis heeft als eerste grote bank in België een specifieke mobile banking oplossing gelanceerd. De primeur was niet weggelegd voor de klassieke pers, maar wel voor een clubje van social media geeks. Op het Mobile Monday event van 18 oktober gaven medewerkers van BNP Paribas Fortis inzicht hoe deze mobile banking tot stand gekomen is en welke technische en andere uitdagingen moesten opgelost worden. Tijdens de presentatie en nadien konden de aanwezigen zich er van gewissen dat de mobile banking toepassing effectief werkt. Het demo-syndroom was deze keer niet van de partij.


BNP Paribas Fortis heeft een berekend risico genomen door hun mobile banking toepassing voor de officiële lancering reeds aan een zeer kritisch social media publiek voor te stellen. Gelukkig voor hen is alles goed verlopen. De lancering en de openheid van BNP Paribas Fortis hebben de aanwezigen aangenaam verrast. Bovendien is dit enthousiasme vervolgens opgepikt door de Twitter followers van de aanwezigen. Er is duidelijk sprake van positieve buzz op Twitter, zelfs in die mate dat enkele Twitter gebruikers reeds overwegen over te stappen naar BNP Paribas Fortis enkel en alleen voor de mobile banking toepassing.


Op dit ogenblik hebben reeds minstens 50 Twitter users via Twitter meer dan 100 berichten verspreid over de BNP Paribas Fortis Mobile Banking webtoepassing. Als je alle followers van deze 50 Twitter accounts optelt kom je uit op meer dan 17.000 Twitter users. Hier zitten natuurlijk een heleboel dubbeltellingen tussen. Daarenboven zullen een heleboel van deze Twitter users niet meer actief zijn. Het lijkt mij realistisch te stellen dat minstens enkele honderden en vermoedelijk enkele duizenden Twitter users, voornamelijk in België, de lancering van de BNP Paribas Fortis Mobile Banking webtoepassing via Twitter vernomen hebben. Bovendien was de teneur van deze berichten zeer positief. BNP Paribas Fortis heeft duidelijk gescoord bij de Belgische Twitter gebruikers. Eén zwak punt dat door de aanwezigen tijdens de presentatie naar voor gebracht was, was de zeer lange en omslachtige URL voor de webtoepassing : m.bnpparibasfortis.be. Kan dit echt niet korter ?

U kan de presentatie van BNP Paribas Fortis overigens ook zelf bekijken (op Slideshare).

17 oktober 2010

Zwart Wit op Gunk TV

Vanmorgen heb ik een deel gezien van het debatprogramma Zwart Wit op Gunk TV. Het programma van Jurgen Verstrepen was zoals kon verwacht worden hallucinant. Er was een debat tussen Abu Imran van Sharia4Belgium en Filip Dewinter van Vlaams Belang. Ik had eerst de indruk naar een carnavalsfiguur te kijken, maar Abu Imran van Sharia4Belgium meende alles wat hij zei. België moet de Sharia invoeren en Belgen die hier niet mee instemmen moeten maar verhuizen naar een ander land. Filip Dewinter kwam voor de dag als een volleerde Koran-kenner, hij citeerde naar hartelust Koran-verzen, die volmondig bevestigd werden door Abu Imran. Op dat gebied kwamen beide personen goed overeen. Vrouwen hebben volgens de Koran maar recht op een halve erfenis en homo's en lesbiennes krijgen in een Sharia-België de doodstraf als ze daad bij het woord voegen. Het zijn leuke vooruitzichten ...

Eén van de doelstellingen van een gesprek is het overtuigen van de andere deelnemers aan het gesprek van jouw standpunten. Bij politieke debatten is de kans dat de gesprekspartners op andere gedachten komen onbestaande. Het doel van een dergelijk politiek debat is aan de omstaanders, luisteraars, kijkers, ... duidelijk te maken waar je voor staat. Je moet niet scoren bij de gesprekpartners maar bij je eigen achterban. Bovendien is er nog de hoop je eigen achterban te kunnen uitbreiden. De deelnemers hebben er bijgevolg alle belang bij goed voor de dag te komen. De organisator van een dergelijk debat streeft vaak ook een eigen belang na, wat hier niet anders is. Jurgen Verstrepen, voordien Vlaams Belang en nu LDD, zocht met dit debat duidelijk extra promotie voor zichzelf.

De enige verdienste van de uitzending was dat de standpunten van de deelnemers aan het debat - hoe ridicuul ze ook soms zijn - aan een groter publiek kenbaar gemaakt werden. Beide personen hebben een beperkte achterban. Bij Vlaams Belang is deze volgens de laatste verkiezingen en polls aan de dalende kant. Bij Sharia4Belgium kunnen we enkel maar hopen dat de aanhang marginaal is. Dat beide personen door dit debat hun aanhang zouden zien stijgen, is mijns inziens een minder gelukkig effect van het debat.

Het had mij veel meer geïnteresserd te vernemen hoe iemand die in België opgegroeid is tot dergelijke extreme standpunten komt. Wat drijft zo Fouad Belkacem - wat blijkbaar zijn echte naam is - hoe komt hij er toe, zeker als je weet dat zijn verleden toch enkele minder mooie kantjes heeft waarbij hij zeker niet in overeenstemming met de Sharia gehandeld heeft (volgens een Humo-artikel heeft hij autozwendel, schriftvervalsing en btw-fraude op zijn kerfstok en volgens een GVA-artikel komt daar nog inbraak en weerspannigheid bij).

Maar voor een dergelijk eerder diepgravend gesprek moet je geen confrontatie opzetten met Filip De Winter. Een dergelijk gesprek zal u eerder vinden in De Zevende Dag, het zondagochtendprogramma van de VRT. De Zevende Dag kreeg overigens veel meer reacties op Twitter (#7edag) dan het debat op Gunktv.

Als u alsnog het debat wil bekijken, kan u dit nog steeds via de blog van Jurgen Verstrepen.

Autosnelwegverlichting

Het is minister Crevits menens met het uitschakelen van de verlichting op de Vlaamse snelwegen. In de loop van volgende jaar gaan de lichten uit, behoudens uitzonderlijke omstandigheden. Minister Crevits is nog niet van plan alle verlichtingspalen weg te nemen. Bij het groot onderhoud van de E40 tussen Sterrebeek en Bertem zijn bijvoorbeeld nog alle verlichtingspalen vervangen. Het lijkt toch zonde dat deze nieuwe verlichtingspalen niet meer zouden dienen.

Ik rij graag op een verlichte snelweg en ik vermoed dat er nog andere chauffeurs dezelfde mening toegedaan zijn. Ik heb een creatief voorstel. Ik heb al kerken bezocht waar je een deel van de kerk een tijdje kan laten verlichten door een muntstuk in een automaat te steken. En tegenwoordig kan je door gebruik te maken van je gsm betalen om te parkeren. Ik stel voor beide systemen te combineren. Het moet technisch haalbaar zijn een systeem op te zetten waar gebruikers van de snelweg door middel van mobiele technologie de verliching op een deel van de snelweg kunnen laten aanschakelen voor een tijdje. Aan de rand van snelwegen kunnen bijvoorbeeld op borden codes vermeld worden om de verlichting te activeren. Het leuke gevolg van een dergelijk systeem van verlichting op aanvraag is dat andere gebruikers van de snelweg mee kunnen profiteren van de generositeit van de betalers.

Het gevolg van dit systeem zou wel kunnen zijn dat Vlaanderen vanuit de ruimte zal herkenbaar zijn als een knipperlicht in plaats van een permanent verlichte streek.

11 oktober 2010

Wallobrux

Elio Di Rupo heeft dit weekend ferm verklaard dat indien de Vlamingen België niet meer zien zitten, de franstaligen met de alliantie Wallonie-Bruxelles België zullen overnemen.

Een dergelijke scheiding zou toch enkele minder leuke gevolgen kunnen hebben.

Door het feit dat de Vlaamse Overheid haar ambtenaren niet in het buitenland kan vestigen, zullen alle Vlaamse ambtenaren Brussel verlaten. In Vlaanderen zal nieuw onderdak moeten gevonden worden. De gebouwen in Brussel zullen vrijkomen. Hierdoor zullen een heleboel kantoorgebouwen in Brussel op de markt komen, waardoor de leegstand zal toenemen. Dit zal vermoedelijk ook tot gevolg hebben dat de Brusselse huurprijzen voor kantoorgebouwen eerder zullen dalen.

Een bank met Vlaamse roots zoals KBC zal ongetwijfeld ook Brussel verlaten, wat nog extra leegstand op de kantoormarkt zal opleveren.

Een lagere bezetting van de kantoormarkt leidt tot neveneffecten zoals minder behoefte aan kuispersoneel, bewaking en bovendien minder uitgaven in lokale broodjeszaken, restaurants of krantenzaken.

Grote bedrijven zoals de banken zullen zich moeten opsplitsen in een Vlaams bedrijf en een Wallobrux bedrijf. Vlamingen zullen het immers niet nemen dat ze enkel terecht kunnen bij een bank uit het buitenland (Wallobrux) - zeker als KBC zich wel in Vlaanderen zal vestigen.

De overheidsbedrijven zullen moeten opgesplitst worden, zoals de NMBS, de Post, Belgocontrol, ... Het uit elkaar halen van dergelijke bedrijven zal veel tijd en energie vergen. Dit zal enerzijds tot werk leiden voor management consultants en IT-ers. Tegelijkertijd zal de kwaliteit van de dienstverlening naar de klanten dalen.

De Wallobrux treinen van Luik naar Brussel moeten over Vlaams grondgebied naar Brussel sporen (over Landen, Tienen en Leuven). Als de Wallobrux spoorwegen dit willen vermijden moet een nieuwe spoorweg aangelegd worden (via de nog op te eisen corridor) waardoor de treinen een aanzienlijke omweg moeten maken zodat de uiteindelijk de woon werk verplaatsingen van de Waalse pendelaars uit Luik aanzienlijk langer zullen duren.

Wallobrux treinen die over Vlaams grondgebied komen (Brussel is bijvoorbeeld per trein nu enkel over Vlaams grondgebied bereikbaar), zullen een vergoeding voor het gebruik van de Vlaamse spoorinfrastructuur moeten betalen. Dit kan enkel maar ten goede komen aan de Vlamingen, dit zal bovendien ongetwijfeld doorgerekend worden in de ticketprijzen voor de gebruikers van de Wallobrux treinen.

De voornaamste snelwegen vanuit Wallonië naar Brussel leiden door Vlaanderen : vanuit Luik langs Leuven over de E40, vanuit Namen langs Overijse over de E411, vanuit Mons langs Halle over de E19. De Vlaamse Overheid zou net als Oostenrijk en Zwitserland een autowegenvignet kunnen invoeren. De Waalse pendelaars naar Brussel zullen hierdoor getroffen worden. De Vlamingen zullen minder behoefte voelen zich naar Brussel te verplaatsen en ze hoeven bovendien geen Waals grondgebied te overschrijden. Van een Waals wegenvignet zullen ze bijgevolg amper nadelige gevolgen ondervinden.

De luchthaven te Zaventem zal eindelijk de benaming Brussel Nationaal achterwege kunnen laten. Brussels South wordt de nieuwe officële luchthaven van Brussel.

De Bel20 kent op dit ogenblik een aantal Vlaamse bedrijven, zoals Bekaert, Colruyt, Telenet, Ackermans & van Haaren en natuurlijk KBC. Waar zullen de Wallobrux aanhangers vervangers vinden voor deze bedrijven ?

DNS, de beheerder van de Belgische domeinnamen (.be) moet ofwel verhuizen van Leuven naar Wallobrux, ofwel zich beperken tot de registratie van Vlaamse domeinnamen (.vl of .vla).

En zo zijn er nog wat gevolgen te bedenken. Zouden de Wallobrux aanhangers hier al bij stilgestaan hebben ?

06 oktober 2010

Linkedin Membership Stats

Via de LinkedIn DirectAds module kan je te weten komen hoeveel LinkedIn members er voldoen aan specifieke criteria zoals grootte van het bedrijf, functie, industrie, geslacht, leeftijd en land.


Ik heb de cijfers voor enkele combinaties van criteria opgevraagd en ze hieronder in enkele grafieken samengevat. Het totaal aantal LinkedIn members op het ogenblik van opvragen van de info was 78.729.204, niet slecht voor een site die pas sinds mei 2003 bestaat. Volgens de DirectAds statistieken is iets meer dan de helft van de members uit Noord Amerika afkomstig, 23% van de members is in Europa te situeren. Op Antartica zouden er reeds 1.533 members zijn, het continent met het laagste aantal members.


Europa telt 18.079.371 members. Het Europese land met het grootste aantal LinkedIn members is het Verenigd Koninkrijk (4.610.198 members of een kwart van alle Europese members), gevolgd door Nederland (2.052.702 members of 11%) en Frankrijk (1.746.188 members of 10%). Het aantal members in Duitsland is "amper" 888.407 members. België komt op de 7de plaats in de Europese rangschikking met 688.369 members.


Als je de verhouding bekijkt van het aantal LinkedIn members ten opzichte van de bevolking krijg je een ander beeld. Relatief bekeken heeft Nederland de grootste penetratie (12,4% van de bevolking zou LinkedIn member zijn. Denemarken komt op de tweede plaats (577.904 members of 10,4% van de bevolking). Op de derde plaats komt Ierland (334.049 members of 7,5% van de bevolking). Het Verenigd Koninkrijk komt op de vierde plaats (7,4% van de bevolking). België komt met 6,5% op de zesde plaats in de Europese rangschikking. In Frankrijk (waar Viadeo sterk staat) is de penetratie 2,7%. In Duitsland is de penetratie 1,1%, wat zeer waarschijnlijk kan verklaard worden door Xing.


LinkedIn DirectAds laat ook toe op geslacht te selecteren. Hoe het geslacht bepaald wordt staat niet aangeven. Het totaal van male + female is overigens niet gelijk aan het aantal members. Het zou wel eens kunnen dat het geslacht afgeleid wordt uit de naam en voornaam van de members. Globaal gesproken zou 59% van de LinkedIn members mannelijk zijn en bijgevolg 41% vrouwelijk. In alle continenten zijn de vrouwen in de minderheid, in het Midden Oosten bovendien zeer sterk (slechts 20%).


In Europa zou 62% van de LinkedIn members mannelijk zijn en 38% vrouwelijk. In België en Nederland is de verhoudeling 63%-37%. In Finland is de verhouding 50%-50%. In Bulgarije en Roemenië zouden de vrouwen in de meerderheid zijn. Of dit effectief het geval is, of dit het gevolg is van de manier waarop LinkIn het geslacht bepaalt, is maar de vraag.


De leeftijdsverdeling van de LinkedIn members is slechts beschikbaar voor 35% van de LinkedIn members wereldwijd. Voor Europa ligt dit aandeel op 37% en voor België en Nederland zelfs op 45%. De leeftijdsverdelingen globaal, voor Europa en ten slotte voor Nederland en België lijken zeer gelijkaardig. In Nederland lijkt de groep 18 tot 24 jaar iets sterker vertegenwoordigd te zijn, in België is dit de groep van 25 tot 34 jaar.

04 oktober 2010

Belgian Social Media Monitor - oktober 2010

Naar goede traditie kan u hieronder de volgende editie van de Belgian Social Media Monitor lezen. De Belgian Social Media Monitor is een poging tot het verzamelen van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. De eerste editie dateert van juli 2009. Hieronder kan u de cijfers voor begin oktober 2010 terugvinden, evenals de evolutie ten opzichte van de vorige situatie van begin september 2010 en de situatie ten opzichte van een jaar terug (oktober 2009).

Een bizarre trend is dat het aantal Belgische Facebook accounts volgens Facebook zelf zou gedaald zijn, met zo'n 2%. Een onmiddellijk voor de hand liggende verklaring heb ik niet. Misschien wordt dit nog duidelijk de komende weken. De andere opgevolgde platformen blijven lichtjes stijgen.

Ik heb al gemerkt dat de cijfers uit deze maandelijkse berichten af en toe opduiken op andere blogs of in allerhande presentaties. Het zou wel leuk zijn als je mij laat weten dat je naar deze maandelijkse cijfers verwijst, bijvoorbeeld door een reactie onderaan aan dit bericht toe te voegen.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sinds de laatste upgrade wordt het aantal blogs niet meer publiek aangegeven
- seniorennet : 18.185 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 89.030 blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.172.117 blogs begin augustus 2010, op dit ogenblik wordt het aantal blogs niet meer publiek aangegeven
- Canalblog : 776.034 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar
- Blogoloog : 17.077 actieve Vlaamse blogs en Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand, een daling van 13% ten opzichte van vorig jaar
- Agorati : 449 blogs en Twitter accounts van politici, stabiel ten opzichte van vorige maand, een stijging van 96% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : het aantal Linkedin profiles voor een opgegeven land is niet meer beschikbaar, begin februari 2010 waren het er 526.476 voor België
- een attente lezer heeft vorige maand een benadering voorgesteld voor het aantal Linkedin accounts in België
1. Alle members binnen 80 km van Brussel : 526.333 (wat te weinig is)
2. Alle members binnen de 120 km van Brussel : 980.937 (wat teveel is)
3. Gemiddelde van beide cijfers : 753.635, wat een stijging is van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 59% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 1.290 groups refering to Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Linkedin events : 714 upcoming events in Belgium, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand

Facebook
- Facebook : 3.553.600 people who live in Belgium, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 35% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 3.553.600 Belgium Country Audience, wat exact hetzelfde cijfer is als je het rechtstreeks opzoekt in Facebook
- Facebakers : Number of users on Facebook in Belgium: 3.553.600, wat nogmaals exact hetzelfde cijfer is als je het rechtstreeks opzoekt in Facebook
- Facebook usage statistics by country - September 2010 compared to September 2009 and September 2008 : 3.553.600 Facebook users for Belgium

Netlog
- Netlog : 3.225.229 NL leden, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar

Een eerste grafiek geeft de evolutie van de bovenstaande aantallen over de voorbije maanden. De grafiek geeft de evolutie over het voorbije jaar, van oktober 2009 tot oktober 2010. Waarde 100 werd hierbij toegekend aan de cijfers van oktober 2009. De groei van Linkedin steekt er bovenuit. Het cijfer voor oktober 2009 was nog een cijfer dat Linkedin zelf verstrekte. Het aantal Belgische Linkedin accounts is niet meer als zodanig beschikbaar, maar is nu een schatting. De "zuivere" blogplatformen groeien "maar" met zo'n 11% tot 26% op jaarbasis. De tweede grafiek geeft de evolutie sinds augustus 2009.
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je toch een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. De vermelde cijfers zijn sterke onderschattingen te zijn het effectieve aantal Twitter gebruikers in België. Op basis van eigen opzoekingen ben ik er in geslaagd bijna 60.000 Twitter gebruikers te identificeren. Zie dit bericht voor uitgebreide info over de analyse van zo'n 46.000 Twitter accounts uit België. Sinds deze maand is het opvallend dat verschillende van de opgenomen sites voor deze maand hetzelfde cijfer geven als voor vorige maand. Het lijkt er op dat ze niet meer actief zijn.

Twitter
- Twellow : 17.788 Twitter accounts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Tweepz : 17.006 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Tweepsearch : 10.084 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Twitdir : 2.597 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Twitaholic, de nieuwe naam voor Twitterholic : geeft geen totaal aantal Twitter accounts uit België meer aan
- Tweetmondo : 1.959 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- FollowerWonk : 1.229 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Twittermap België : 432 Twitter accounts, status quo ten opzichte van juli 2010
- TwitterScore : geen info meer, 250 Twitter accounts in juni 2010

- Belgium Top100 Twitters Top Ranking : 288 Twitter accounts
- Commentag : 59.000 Twitter Belgische gebruikers volgens Commentag (oktober 2009)

De bovenstaande cijfers kan u ook in een grafiek bekijken.Flickr
- Belgium group : 3.790 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.183.807 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 2.283.640 items, een daling van 21% ten opzichte van vorige maand, een daling van 25% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie ten opzichte van vorige maand lijkt beperkt, de evoluties de voorbije maanden toonden soms een zeer variabel beeld.Youtube
- Youtube videos for Belgie : 9.690, een daling van 57% ten opzichte van vorige maand
- Youtube videos for Belgique : 116.000, een daling van 7% ten opzichte van vorige maand
- Youtube videos for Belgium : 312.000, een daling van 5% ten opzichte van vorige maand

De manier waarop gezocht wordt bij YouTube is nog steeds niet stabiel doorheen de afgelopen maanden, zie hiervoor de onderstaande grafiek.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 316, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand
- Vimeo videos for Belgique : 1.645, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand
- Vimeo videos for Belgium : 4.864, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand

In tegenstelling met de bovenstaande twee bronnen is er voor Vimeo wel een consistente trend te zien.

Related Posts with Thumbnails