B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 november 2010

De Zevende Dag

De zevende dag is de dag des Heren. Deze dag had vroeger een specifieke religieuze betekenis. Het VRT programma De Zevende Dag verwijst echter niet meer naar deze religieuze betekenis. Het is de evidentie dat De Zevende Dag nu verwijst naar de zondag, de dag waarop niet gewerkt wordt en waarvan de VRT verwacht dat we in grote getale op zondag vanaf 11u afstemmen op één.

Twitter is een kanaal waarmee kijkers reacties, feedback, bedenkingen, kritiek, ... kunnen doorgeven op TV-programma's. De uitzending vorige week van Panorama over "Plan B" zorgde bijvoorbeeld voor meer dan 1800 verschillende Twitter berichten, wat u reeds kon lezen in dit eerder bericht.

Voor De Zevende Dag liggen de zaken niet zo eenvoudig. Tijdens het programma wordt niet expliciet gevraagd om te twitteren. Er is wel een Twitter account @dezevendedag maar deze was vandaag niet actief. Voor de uitzending van 21 november was er één enkel Twitter bericht, voor 14 november daarentegen waren er maar liefst 24 Twitter berichten. Enige regelmaat vanwege @dezevendedag zit er op dit ogenblik duidelijk niet in.

De personen die willen reageren op het programma worden aan hun lot overgelaten. Voor sommige events vragen de organisatoren een specifieke term, een hashtag in het jargon, telkens te vermelden in de Twitter berichten. Dit laat dan toe op een eenvoudige manier de Twitter berichten voor het event of de gebeurtenis op te sporen.

Voor De Zevende Dag gebruiken de Twitter gebruikers verschillende hashtags, zoals #7edag, #7dedag, #zevendedag of #dezevendedag. Dit vraagt naar een klein onderzoek.

Voor 28 november 2010 heb ik 136 verschillende Twitter berichten teruggevonden die op één of andere manier naar De Zevende Dag verwijzen.

#7edag : gebruikt door 4 Twitter gebruikers, 5 Twitter berichten

#7dedag : gebruikt door 10 Twitter gebruikers, 17 Twitter berichten

#zevendedag : gebruikt door 20 Twitter gebruikers, 33 Twitter berichten

#dezevendedag : gebruikt door 28 Twitter gebruikers, 37 Twitter berichten

Daarnaast zijn er nog 55 berichten zonder specifieke hashtag die naar De Zevende Dag verwijzen.

Sommige snoodaards (zoals @AidaVd en @bvlg) gebruikten zelfs meerdere hashtags in één Twitter bericht.

Ik heb de indruk dat de VRT programmamakers nog niet goed weten hoe ze met Twitter moeten omgaan. Bij Reyerslaat wordt er expliciet opgeroepen om te twitteren, maar daar wordt niets mee gedaan. Bij Plan B was er een stevige Twitter-storm, maar dit leek mij eerder toeval te zijn. Voor De Zevende Dag wordt er niet opgeroepen om te twitteren, maar er zijn telkens toch verschillende berichten (in verspreide slagorde). Het programma pikt ook helemaal niet in op deze feedback. Wanneer zou het eerste TV programma komen waarin echt ingespeeld wordt op Twitter ? Een beetje zoals "Hallo Hautekiet" (op radio weliswaar) waar luisteraars konden bellen.

26 november 2010

Wiki's

Aandachtige lezers van dit blog zullen al wel gemerkt hebben dat ik enige interesse heb voor wiki's. De komende weken zijn er twee events waar u mij aan het werk kan zien.

Op 2 december is er een bijeenkomst van Wikipodium, een groep van wiki gebruikers in een professionele context. Op deze bijeenkomst breng ik tesamen met Steven Warmoes een verhaal over "Metingen in Knowledge Management". Dit is een gratis activiteit, waarvoor u zich nog steeds kan aanmelden. Instructies hiervoor vindt u op de Wikipodium wiki.

Op 9 december verzorg ik tesamen met Wouter Van daele een workshop "Aan de slag met wiki's". Dit is geen gratis activiteit, u kan zich nog steeds aanmelden op de website van TI/KVIV.

25 november 2010

Nogmaals Plan B

Het bericht dat ik maandagmorgen over het twitteren naar aanleiding van de Plan B uitzending publiceerde heeft redelijk wat reacties uitgelokt. Door één enkele tweet van @vincentvq heeft mijn Twitter account op twee dagen zo'n 140 extra followers gekregen (die overigens allemaal hartelijk welkom zijn).
Op maandag kreeg ik een telefoontje van een journalist van De Morgen, wat aanleiding gaf tot vermelding in een artikel in De Morgen op dinsdag. Via een gunstige wind werd mij meegedeeld dat mijn bericht zelfs op het VRT intranet vermeld werd - wat ook duidelijk werd door de verwijzende sites in de blogstatistieken.

En hoe zijn de #planB tweets verder geëvolueerd ? Op de onderstaande grafiek is de piek op 21 november duidelijk merkbaar. De dag nadien is er ook nog een klein opstootje (onder meer naar aanleiding van de analyse van de planB tweets). Nadien is het aantal #planB tweets teruggevallen tot hetzelfde niveau als voor de Panorama uitzending. Maar deze tweets hebben niets meer het Belgische plan B te maken.

24 november 2010

Afvalscan

Het is op dit ogenblik de Europese week van de afvalvermindering. Personen en bedrijven worden aangespoord om minder afval voort te brengen.

Eén van de middelen om personen te sensibiliseren is de afvalscan, een online kwis waarin gepeild wordt naar uw houding ten opzichte van afval.


Mijn indruk is dat de afvalscan op een aantal punten te kort schiet. Sommige vragen zijn onduidelijk in de formulering. Wat wordt bijvoorbeeld met boodschappen bedoeld in "wanneer u boodschappen gaat doen, ...". Sommige vragen bieden onvoldoende antwoordmogelijkheden. Bijvoorbeeld in de vraag "In de afdeling vers vlees, charcuterie of kaas : laat u uw producten snijden ?" wordt verondersteld dat je deze producten steeds in de supermarkt gaat kopen waar je inderdaad de keuze hebt tussen voorverpakt of vers gesneden. Als je bij de lokale slager of kaasboer gaat is het antwoord evident. Voor vraag 5 "Hoe koopt u uw koffie of thee in de afdeling ontbijtwaren ?" moet je kiezen tussen individuele porties versus los in grote pakken. Ten huize BVLG worden deze producten slechts in zeer beperkte mate geconsumeerd, dan is het inderdaad aangewezen geen te grote verpakkingen te kopen. De optie "wij drinken geen koffie of thee" staat er overigens niet bij.

Na elk antwoord, zelfs voor een optimaal antwoord krijg je een tekstje, dat je duidelijk terechtwijst indien je niet de beste keuze gemaakt hebt - zelfs indien je er bijvoorbeeld alle redenen toe hebt. Als alleenstaande grote verpakkingen kopen en eten moeten weggooien leidt immers ook tot afval.


De afvalscan kwam bij mij als zeer belerend en zeer betuttelend over. Mijn resultaat viel overigens al bij al nog mee.

22 november 2010

Plan B

Op zondagavond 21 november 2010 kon je op Canvas de uitzending over Plan B bekijken. Deze uitzending werd gevolgd door een debat tussen politici. Tijdens de uitzending en voornamelijk tijdens het debat lieten een heleboel personen zich op Twitter niet onbetuigd en gaven volop kommentaar en pikten in op andere Twitter berichten.

Vrij snel na het debat kwamen er al vragen zoals Knap werk Panorama. En, hoeveel kijkers? Hoeveel twitteraars? #planB @canvastv @panoramacanvas en Thumbs up @vadderi. Ook voor het Twitterdebat. Heel veel stof. Nalezen en analyseren. Hoeveel mensen deden mee? Wat werd geretweet? #planB.

Op deze vragen heb ik enkele pogingen tot antwoord.

Op 21/11/2010 tussen 0:00 en 23:59 hebben 612 verschillende Twitter gebruikers 1882 berichten over #planB gepubliceerd. Een beperkt aantal van deze Twitter berichten zouden het wel eens over een ander #planB gehad hebben, maar dit onderscheid valt niet op een eenvoudige wijze te maken.

In de tijd evolueerde het aantal Twitter berichten over #planB zoals aangegeven in het onderstaande plaatje. Het hoogtepunt van de Twitter berichten situeerde zich van 21u30 tot 21u45.


De meest actieve Twitter gebruikers waren

@hmda : 31 tweets


@EvaRuwe : 29 tweets


@Chaos_Be : 28 tweets


@delesi35 : 24 tweets


@enkellezen : 24 tweets


46 Twitter gebruikers hebben elk 10 of meer berichten gepubliceerd.

De meest actieve retweeters waren

@hmda : 24 retweets


@enkellezen : 23 retweets


@philippebossin : 14 retweets


@gilleschasseur : 12 retweets


@KristofEctor : 11 retweets


32 Twitter gebruikers hebben elk 5 of meer berichten geretweet.

De Twitter gebruikers die het vaakst geretweet werden waren

@AlainGerlache : 39 retweets


@Le_Bux : 18 retweets


@GeoffroyCoomans : 15 retweets


@VincentVQ : 14 retweets


@stijnv : 14 retweetsDe Twitter gebruikers waarop het vaakst gereageerd werden waren

@vadderi : 19 reacties


@VincentVQ : 16 reacties


@alexanderdecroo : 9 reacties


@Chaos_Be : 6 reacties


@Le_Bux : 6 reacties


Twitter doet ook een poging om voor elk Twitter bericht de taal te bepalen waarin het bericht geschreven werd. Dit algoritme durft er wel eens naast te zitten. Bijgevolg onder voorbehoud de opdeling van de #planB Twitter berichten volgens de taal.

NL : 1158 berichten of 62%
FR : 507 berichten of 27%
EN : 130 berichten of 7%
overige : 87 berichten of 5%

Sommige van de Engelstalige en anderstalige berichten hebben met een ander #planB te maken ...

Met Wordle kan je mooie woordwolken maken. Ik heb er twee gemaakt, één met de Nederlandstalige Twitter berichten over #planB en één met de Franstalige Twitter berichten. In beide woordwolken werd "#planB" telkens verwijderd, deze term zou anders te sterk domineren.
En wat vond u van de uitzending en het debat nadien ?

20 november 2010

Betekenis

Soms heb je van die zinnen die woorden bevatten waarvan je telkens wel de betekenis begrijpt, maar dat je van het geheel niets kan maken. Dat dit voor vreemde talen ook het geval is mij al meermaals overkomen, zeker toen ik op school latijn volgde. Maar voor zinnen in het Nederlands overkomt mij dit soms ook ...

De tekst om de onderstaande foto kwam ik gisteren tegen."Elke verplaatsing van dit hulpmiddel brengt automatisch de snijwond van de schakelaar van gesp op gang die met het ander einde van de kabel wordt verbonden."

19 november 2010

Pesten

De ervaringen van Daniël M., de werknemer van bedrijf MACtac, zijn hallucinant. Pestgedrag van tientallen collega's over verschillende jaren is onaanvaardbaar, in gelijk welke omstandigheden. Nog meer hallucinant is het feit dat toen één van de pesters door het bedrijf aan de deur gezet werd, deze persoon via de rechtbank een niet onaanzienlijk bedrag van 250.000 euro bekomen heeft, hij was namelijk vakbondsafgevaardigde en blijkbaar woog het pestgedrag voor de arbeidsrechter niet voldoende zwaar.

Het slachtoffer van het pestgedrag heeft nu 25 personen en zijn werkgever voor de rechtbank gedaagd. Het is mogelijk dat hij op juridisch vlak geen recht meer heeft op een schadevergoeding. Maar moreel gesproken blijft hij er nog altijd recht op hebben.

Ik vraag me af welk standpunt de vakbond waartoe deze pester behoort nu reageert. Blijven zij deze pester steunen ? Of nemen zij afstand van deze persoon. Zij zouden evenzeer een gebaar kunnen stellen door het slachtoffer een aanzienlijke schadevergoeding toe te kennen. Ze zouden ook de pester uit de vakbond kunnen zetten. Personen die opkwamen voor het Vlaams Belang zijn immers ook massaal aan de deur gezet. Opkomen voor het Vlaams Belang lijkt mij qua ernst toch minder te zijn dan de aantasting van de fysieke integriteit van een collega.

Een vakbondsvertegenwoordiger zou moeten opkomen voor zijn collega's, niet een collega pesten. In mijn eigen omgeving heb ik verschillende vakbondsvertegenwoordigers leren kennen die echt opkomen voor hun collega's. Spijtig genoeg heb ik ook moeten vaststellen dat op de lijsten voor de vakbondsverkiezingen telkens een aantal personen voorkwamen waarvan de motivatie om op te komen betwijfelbaar was. Het feit dat deze personen beschermd zijn zou er wel eens mee te maken kunnen hebben ...

18 november 2010

Twitter sentiment

Nu Twitter meer en meer gebruikers kent, nemen bedrijven Twitter ook meer en meer au serieux. Bedrijven betonen interesse voor wat er over hun bedrijf en hun producten en diensten verteld wordt op Twitter. Allerlei aanbieders van tools springen op deze behoefte. Verschillende tools beweren dat ze waardevolle informatie kunnen distilleren uit de massa Twitter berichten die door de miljoen gebruikers de twitosfeer ingestuurd worden. Sommige van deze tools beweren zelfs dat ze het sentiment uit de Twitter berichten kunnen afleiden.

Dit is de inspiratie voor dit BVLG-bericht waar enkele gratis Twitter sentiment tools aan een kleine test onderworpen worden. Voor elk van deze tools heb ik nagegaan welke informatie gegenereerd werd voor "Belgacom". Sommige klanten van Belgacom zijn niet tevreden over de ontvangen diensten, Belgacom is ook nog beursgnoteerd, wat ook weer aanleiding geeft tot Twitter berichten, Belgacom doet ook aan sportsponsoring, ... Allemaal aanleidingen voor Twitter berichten.

Social Mention
Social Mention doet meer dan enkel Twitter berichten opzoeken, het gaat ook op zoek naar blogpost, Facebook status updates, bookmarks, ...
Social Mention rapporteert 60 positieve mentions, 639 neutrale en 13 negatieve.


Amplicate
Amplicate houdt de negatieve en de positieve Twitter berichten bij. Amplicate weer zelfs dat Belgacom een bedrijf is met enkele onderdelen zoals Proximus en Telindus.
Amplicate heeft 222 "negative opinions" over Belgacom.


Twendz
Twendz is een tool van Waggener Edstrom Worldwide dat conversaties van Twitter berichten afkomstig van Twitter search opvolgt. Twendz geeft geen absolutie aantallen van berichten, 44% van de berichten is positief, 49% neutraal en de resterende 7% is bijgevolg negatief.


Chatterscope
Chatterscope is een tool ontwikkeld door LEWIS PR, een communications agency dat wereldwijd actief is. Twitter berichten worden onderzocht op het voorkomen van vooraf gedefinieerde keywords, waar het sentiment van afgeleid wordt.
Chatterscope vond in 156 Twitter berichten 6 positieve berichten en 4 negatieve berichten. De overige 146 berichten zijn bijgevolg neutraal.


Twitter Sentiment
Twitter Sentiment is een graduate school project van drie Computer Science studenten van Stanford University. Op basis van machine learning algoritmes worden de Twitter berichten geklasseerd.
Twitter Sentiment vond één enkele positief Twitter bericht en vijf negatieve.


Twittratr
Twittratr is een tool waar op basis van positieve en negatieve keywords Twitter berichten geklasseerd worden.
Voor Belgacom levert dit op dit ogenblik maar een magere oogst op, geen enkel positief bericht, 2 neutrale berichten en geen enkel negatief bericht.


Tweetfeel
Tweetfeel vindt helemaal geen Twitter berichten over Belgacom terug.


UpprDwnr
UpprDwnr werkt op basis van Twitter berichten waar de termen #uppr of #dwnr voorkomen. De intitiatiefnemers verwachten bijgevolg dat een groot deel van de Twitter gebruikers deze hashtags zullen gaan gebruiken.
Twitter gebruikers die berichten over Belgacom gepubliceerd hebben, hebben dit blijkbaar nog niet door. UpprDwnr biedt geen info aan over Belgaocm.


Rankspeed
Rankspeed is een buitenbeentje. Rankspeed geeft geen sentiment per bericht, het laat toe de berichten per sentiment op te zoeken. Het resultaat voor de verschillende opgegeven sentimenten bevatte amper één enkel bericht.Conclusie
Op basis van eigen opzoekingen zijn er dagelijks zo'n 50 Twitter berichten per dag waar de term "belgacom" in voorkomt. De hierboven opgenomen Twitter Sentiment tools slagen er niet het sentiment van deze Twitter berichten correct te rapporteren. Dit kan te maken hebben met het feit dat Twitter berichten over Belgacom vaak niet in het Engels als taal hebben. De gehanteerde algoritmes zijn blijkbaar niet voldoende matuur om sentiment uit bijvoorbeeld Nederlandstalige of Franstalige Twitter berichten te herkennen. Bovendien missen de algoritmes context. Een bericht over een verloren wedstrijd van een sportploeg die door Belgacom gesponsord wordt geeft geen negatief sentiment over Belgacom weer. Ik vrees dat als je echt het sentiment in de twitosfeer over je bedrijf of prodcuten en diensten wil nagaan, dat er niet veel anders opzit dan dit manueel te doen, al dan niet op basis van suggesties van één van de bovenstaande tools (of één van de te betalen tools die hier natuurlijk niet gereviewd werden).

Blogberichten over Twitter Sentiment tools zijn overigens redelijk populair. U vindt ze in alle maten en gewichten. Hieronder staan enkele berichten gerankschikt op basis van het aantal tools dat besproken wordt. Van de bekeken tools zijn er sommige die niet gratis beschikbaar zijn. Andere zijn ondertussen reeds van het internet verdwenen.

3 Tools to Analyze the Sentiment of Your Brand Social Mentions
Three free Twitter sentiment tools
Five Twitter Sentiment Analyzers Reviewed
5 Free Ways To Track Twitter Sentiment
6 Tools For Twitter Sentiment Tracking
7 Twitter for Business Tools for Monitoring, Listening, and Tracking
12 Tools for Tracking Twitter Sentiment
Sentiment Analysis: How Do People Feel About You On Twitter?

Als u alsnog een beter Twitter Sentiment tool vindt, dan mag u mij dit steeds laten weten. Ik ben steeds geïnteresseerd.

13 november 2010

Boekenbeurs op Twitter

De jaarlijkse Boekenbeurs in het Bouwcentrum te Antwerpen is weer voorbij. De auteurs hebben al te horen gekregen hoeveel exemplaren er van hun boeken verkocht werden, de uitgevers hebben de niet verkochte boeken al terug naar hun magazijnen vervoerd, het Bouwcentrum is ongetwijfeld al leeggemaakt voor het volgende evenement. De organisator boek.be was al in staat op de sluitingsdag het aantal bezoekers bekend te maken. Er werden voor de editie van 2010 maar liefst 184.000 bezoekers geteld. Of het prinselijk paar en hun twee dochtertjes daar bij gerekend werd, werd er niet bij verteld.

Twitter begint meer en meer deel uit te maken van het dagelijks leven. Het leek mij dan ook interessant even een blik te werpen op het aantal Twitter berichten waarin "boekenbeurs" voorkwam. Daarvan kan je ook afleiden hoeveel Twitter gebruikers deze term gehanteerd hebben. Het resultaat kan je hieronder bekijken.


De laatste dag, op 11 november, telde de Boekenbeurs 23.000 bezoekers. Die dag waren er "slechts" 100 Twitter gebruikers die in totaal 132 berichten de wereld instuurden waarin "boekenbeurs" voorkwam. In het totaal waren er 689 verschillende Twitter gebruikers die 1174 berichten geplaatst hebben. Ten opzichte van het totaal aantal bezoekers (en ook van de personen die de verschillende stands bemanden en bevoorraadden) is dit zeer beperkt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat Twitter gebruikers al volop overgeschakeld zijn naar e-boeken op hun Kindle of ipad.

Niet alle bezoekers van de boekenbeurs vonden het nodig expliciet het woord "boekenbeurs" te hanteren. Er waren ook leutigaards die het hadden over "broekenbeurs".

11 november 2010

Twirus Top 313.852 Nederlandse twitteraars


De site Twirus.nl gaat op zoek naar trends in Twitter berichten. Twirus publiceert ook op regelmatige basis de lijst van meest actieve Nederlandstalige twitteraars op volgerde van aantal volgers. Op basis van de info van oktober 2010 zijn er volgens Twirus 313.852 Nederlandstalige twitteraars. Het bericht zaait enige verwarring door soms over Nederlandse en dan weer Nederlandstalige Twitter gebruikers te spreken. De auteur is er zich van bewust dat er ook Belgische Twitter gebruikers voorkomen in de lijst.

En inderdaad, in de top 1000 zijn er minstens 46 Twitter gebruikers die met België te maken hebben.

Plaats 62 : @dannydevriendt
Plaats 135 : @Vannieuwkerke
Plaats 136 : @noelbellen
Plaats 142 : @robinwauters
Plaats 161 : @stubru
Plaats 166 : @maxvoltar
Plaats 170 : @VincentVQ
Plaats 218 : @Sevenedge
Plaats 235 : @conversionation
Plaats 243 : @sophieintveld
Plaats 250 : @bnox
Plaats 284 : @alexanderdecroo
Plaats 317 : @festivalinfo
Plaats 348 : @QuickStepTeam
Plaats 352 : @KimHollandxx
Plaats 389 : @wereldvsofie
Plaats 397 : @kunstart
Plaats 421 : @sporza
Plaats 431 : @pukkelpop
Plaats 458 : @sporza_koers
Plaats 464 : @vadderi
Plaats 491 : @netlash
Plaats 529 : @GeertNoels
Plaats 530 : @vrtderedactie
Plaats 558 : @destandaard
Plaats 584 : @SaM_o_Dj
Plaats 589 : @Teunvandekeuken
Plaats 594 : @lesoir
Plaats 617 : @linkeboel
Plaats 620 : @DziubisGaGa
Plaats 634 : @Mikepush
Plaats 643 : @DimiVegas
Plaats 701 : @sjespers
Plaats 720 : @security4all
Plaats 747 : @MarietjeD66
Plaats 751 : @devoscarl
Plaats 839 : @Zorg20
Plaats 859 : @mobilevikings
Plaats 867 : @SoundofStereo
Plaats 877 : @abconcerts
Plaats 884 : @Pietel
Plaats 894 : @groen
Plaats 910 : @designidee
Plaats 932 : @Hindska
Plaats 975 : @addictlab
Plaats 992 : @Heldenmerk

Ik heb in de top 1000 toch wel enkele merkwaardige Twitter gebruikers ontdekt.

Plaats 56 : @BuySuccessBooks
Deze account lijkt mij niets met Nederland of het Nederlands te maken te hebben.


Plaats 228 : @Sevenup007
Dit is duidelijk een account uit Venezuela, met Twitter berichten in het Spaans.


Plaats 453 : @SydneyHomeless
Dit is een Twitter account voor "homeless and marginalised" personen uit Sydney, Australië, de link naar Nederland of het Nederlands lijkt mij weer ver te zoeken.


Plaats 539 : @ExitFestival
Deze account heeft te maken met het EXIT music festival in Servië.


Plaats 586 : @neonhu
Van deze Hongaarse Twitter account kan ik niet veel maken, maar Hongaars is niet onmiddellijk mijn specialiteit.


Plaats 906 : @didicps
Dit is de Twitter account van een "temperamental, emotional and unpredictable" Braziliaan, weer een onduidelijke connectie naar Nederland of het Nederlands.Twirus doet een verdienstelijke inspanning om Nederlandse en Nederlandstalige Twitter gebruikers in kaart te brengen. Bij de verklaring dat het er nu effectief 313.852 zijn kunnen echter een aantal vraagtekens gezet worden.

Mijn Twitter account (@bvlg) komt gelukkig ook voor in de lijst. Via deze zoekopdracht kon ik vaststellen dat @bvlg plaats 4746 krijgt, een stevige daling ten opzichte van plaats 3610 in de rangschikking van juli 2010.

Related Posts with Thumbnails