B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 november 2010

Twitter in België, deel 2

Vorige week heb ik al een eerste blik geworpen op Twitter in België. In de infografiek van het eerste bericht werden de 63.172 Twitter accounts die in België te situeren zijn opgedeeld volgens het jaar waarin de Twitter account aangemaakt werden.

Je kan de Belgische Twitter accounts ook op andere manieren bekijken. In dit bericht heb ik de invalshoek van de taal van het profiel van de Twitter account genomen. Iedere Twitter account kan in zijn profiel een taal kiezen : "What language would you like to Twitter in?". Nederlandstaligen in België zullen vermoedelijk opteren voor Engels als taal, een Franstalig profiel zal je vermoedelijk quasi uitsluitend bij Franstaligen vinden.


Hieronder kan je nogmaals een infografiek vinden over Twitter in België, gebaseerd op de taal opgegeven in het Twitter profiel. 13,7% van de Belgische Twitter accounts kiest voor Frans, 85,9% houdt het op Engels, de overige 4 talen hebben een aandeel van 0,4%.

Een gemiddelde Franstalige Twitter account uit België heeft significant minder followers (50 ten opzichte van 93 voor Engels), volgt zelf minder andere Twitter accounts (following 71 versus 94), is minder productief (250 berichten voor Franstalige accounts versus 412 berichten voor Engelstalige accounts), is in minder Twitter lijstjes opgenomen (3,7 versus 5,1). Globaal bekeken kunnen 55% van de Engelstalige accounts uit België als actief beschouwd worden (minstens 1 bericht gepubliceerd de laatste 30 dagen), voor Franstalige accounts is dit maar 39%.


Morgen verschijnt er nog een nieuwe analyse van de Belgische Twitter accounts.

Twitter in België, analyse op basis van het jaar van aanmaak van de Twitter account

Related Posts with Thumbnails