B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

04 november 2010

Twitter in België, deel 3

Vorige week heb ik al een eerste blik geworpen op Twitter in België. In de infografiek van het eerste bericht werden de 63.172 Twitter accounts die in België te situeren zijn opgedeeld volgens het jaar waarin de Twitter account aangemaakt werden. Gisteren verscheen er een tweede bericht, waar de 63.172 Twitter accounts bekeken werden op basis van de taal van het Twitter profiel.

Er zijn nog manieren om de Belgische Twitter accounts te bekijken. In dit bericht heb ik de invalshoek van de privacy instelling van de Twitter account genomen. Ofwel is een Twitter account publiek, wat als gevolg heeft dat iedereen alle berichten kan bekijken. Voor protected Twitter accounts kunnen enkel de goedgekeurde volgers de berichten lezen.


Hieronder kan je de volgende infografiek vinden over Twitter in België, gebaseerd op de privacy instelling van het Twitter profiel. 12% van de Belgische Twitter accounts kiest voor een protected Twitter account, de overgrote meerderheid of 88% is bijgevolg publiek.

Een gemiddelde protected Twitter account uit België heeft significant minder followers (25 ten opzichte van 95 voor publieke accounts), volgt zelf minder andere Twitter accounts (following 51 versus 96), en is in minder Twitter lijstjes opgenomen (1,3 versus 5,4). Globaal bekeken kunnen 55% van de Engelstalige accounts uit België als actief beschouwd worden (minstens 1 bericht gepubliceerd de laatste 30 dagen), voor Franstalige accounts is dit maar 39%. Analyse op basis van het aantal Twitter berichten is niet mogelijk, vermits Twitter geen info beschikbaar stelt over de gepubliceerde berichten. Uit dit alles blijkt dat protected accounts minder "genetwerkt" zijn in vergelijking met de publieke accounts, wat natuurlijk geen verrassing is.


Morgen verschijnt er nog een nieuwe analyse van de Belgische Twitter accounts.

Twitter in België, analyse op basis van het jaar van aanmaak van de Twitter account
Twitter in België, analyse op basis van de taal van het Twitter profiel

Related Posts with Thumbnails