B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

05 november 2010

Twitter in België, deel 4

Vorige week heb ik al een eerste blik geworpen op Twitter in België. In de infografiek van het eerste bericht werden de 63.172 Twitter accounts die in België te situeren zijn opgedeeld volgens het jaar waarin de Twitter accounts aangemaakt werden. Begin deze week verscheen er een tweede bericht, waar de 63.172 Twitter accounts bekeken werden op basis van de taal van het Twitter profiel. Daarna verscheen er een derde bericht, waar de 63.172 Twitter accounts bekeken werden op basis van de privacy instelling van het Twitter profiel.

Er zijn nog manieren om de Belgische Twitter accounts te bekijken. In dit (voorlopig laatste) bericht heb ik de invalshoek van de locatie van de Twitter account genomen. Op basis van de location info in het Twitter profiel heb ik opgezocht hoeveel Twitter accounts er in de Belgische provinciehoofdsplaatsen te situeren zijn. Twitter gebruikers die meerdere plaatsen opgaven, zoals "Brussel, Antwerpen, Gent" vielen uit de boot. De analyse heeft dus betrekking op Twitter accounts die exclusief aan een provinciehoofdsplaats kunnen toegewezen worden. 21.088 Twitter accounts van de opgespoorde 63.172 Belgische Twitter accounts (of 33%) zijn aan een provinciehoofdsplaats toe te wijzen. De volgende infografiek geef bijkomend inzicht in deze 21.088 Twitter accounts voor de 11 steden (10 provincies en Brussel).

Voor de grootste concentratie van Twitter gebruikers in België moet je naar Brussel gaan. De penetratie van Twitter in de provinciehoofdsplaatsen in Wallonië is zeer laag ten opzichte van Brussel en de Vlaamse provincies. In Vlaanderen is Antwerpen de dominante locatie. Maar "Antwerpen" in de locatie kan ook verwijzen naar de provincie Antwerpen wat ruimer is dan Stad Antwerpen. Gent volgt op de tweede plaats, gevolgd door Leuven op aanzienlijke afstand. Limburg en West-Vlaanderen sluiten het rijtje op nogmaals aanzienlijke afstand.

De Twitter gebruikers in Antwerpen zijn zeer actief (in deze analyse is een Twitter account actief indien er de laatste 30 dagen minstens één bericht gepubliceerd werd). Brussel scoort qua activiteitsgraad aan de lage kant - slechts 39%.

Brussel bewijst nogmaals dat dit de plaats in België is waar je netwerken vindt. De Brusselse Twitter accounts zijn veel meer genetwerkt, ze kennen het grootste aantal followers, volgens het meeste aantal overige Twitter accounts en ze komen in de meeste lijstjes voor (als je Mons buiten beschouwing neemt). Van de Vlaamse provinciehoofdsplaatsen lijkt Gent er lichtjes boven uit te steken. Voor Wallonië is er geen dominante provinciehoofdsplaats, in Mons zijn ze beter genetwerkt, in Liège zijn ze productiever.


Indien u nog een suggestie heeft voor een bijkomende dimensie voor het analyseren van de Belgische Twitter accounts, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Twitter in België, analyse op basis van het jaar van aanmaak van de Twitter account
Twitter in België, analyse op basis van de taal van het Twitter profiel
Twitter in België, analyse op basis van de privacy instelling van het Twitter profiel

Related Posts with Thumbnails