B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

02 januari 2011

Belgian Social Media Monitor - januari 2011

Dit is de nieuwjaarseditie van de Belgian Social Media Monitor. Sinds juli 2009 krijgt u maandelijks een overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. In deze nieuwjaarseditie zal extra aandacht besteed worden aan de evoluties van het voorbije jaar, althans wat betreft het social media gebeuren in België.

De cijfers van begin januari 2011 worden telkens vergeleken met de cijfers van vorige maand (december 2010) en voor zover beschikbaar met de cijfers van van een jaar terug (december 2009).

Het sterkst gegroeide social network in België het afgelopen jaar is Linkedin. Voor 2010 kon het een groei optekenen van 56%. Facebook kende "maar" een toename van 34%. De drie opgevolgde blogplatformen kenden een groei van 9% tot 24%. De groei van Netlog is sterk beginnen te vertragen sinds de zomerperiode. Op jaarbasis kende Netlog nog een groei van 9%, die voornamelijk in het voorjaar gerealiseerd werd. De evoluties kan u ook in de onderstaande grafiek bekijken. Deze grafiek geeft de evolutie over het voorbije jaar, van januari 2010 tot januari 2011.


Flickr lijkt in België op een stabiel stijgende belangstelling te mogen rekenen. Voor YouTube content gerelateerd aan België kan er door de onstabiliteit van de Youtube-zoekfunctie eigenlijk geen uitspraak gedaan worden. Bij Vimeo is er daarentegen wel een stabiele en overigens sterke stijging merkbaar. Voor Slideshare beschik ik nog maar over drie maanden gegevens, wat te weinig is om trends te kunnen detecteren.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sinds de laatste upgrade wordt het aantal blogs niet meer publiek aangegeven
- seniorennet : 18.609 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 93.688 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 24% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.172.117 blogs begin augustus 2010, op dit ogenblik wordt het aantal blogs niet meer publiek aangegeven
- Canalblog : 803.751 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
- Blogoloog : 11.529 actieve Vlaamse blogs en Twitter accounts, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een daling van 44% ten opzichte van vorig jaar
- Agorati : 456 blogs en Twitter accounts van politici, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 91% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : het aantal Linkedin profiles voor een opgegeven land kan bekomen worden via LinkedIn DirectAds (zie ook dit bericht), zojuist waren er 798.032 Twitter profiles voor Belgium, een stijging van 21% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar. Het cijfer dat Linkedin zelf rapporteerde voor vorige maand was te laag, wat de sterke stijging ten opzichte van vorige maand verklaart, de stijging ten opzichte van een jaar terug wordt hierdoor niet beïnvloed.
- Linkedin groups : 1.387 groups refering to Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : 410 upcoming events in Belgium, een daling van 17% ten opzichte van vorige maand, het is al vier opeenvolgende maanden dat het aantal Linkedin events daalt

De drie cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld. De groepen gaan in gestaag stijgende lijn. De events dalen sterk sinds september. Van maart 2010 tot september 2010 waren er geen gegevens over het aantal members in België.Netlog
- Netlog : 3.245.026 NL leden, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar

Op jaarbasis bedraagt de groei van Nederlandstalige accounts voor Netlog 9%. Op de onderstaande grafiek wordt duidelijk dat deze groei voornamelijk gerealiseerd werd in het voorjaar van 2010, van januari 2010 tot juli 2010 was er een toename van 6%, de laatste zes maanden bedroeg de groei nog maar 3%. Ter vergelijking, de groei in het tweede semester van 2009 bedroeg 8%. Netlog lijkt qua Nederlandstalige accounts tegen een plafond aan te stoten. Een andere mogelijke verklaring is dat Netlog inderdaad de volledige beoogde populatie al bereikt heeft.Facebook
- Facebook : 3.877.680 people who live in Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 3.883.040 Belgium Country Audience, voor de eerste keer sinds juni 2010 is dit cijfer niet hetzelfde cijfer dat bekomen werd via de Facebook Ads
- Facebakers : Number of users on Facebook in Belgium: 3.883.200, nogmaals een lichtjes ander cijfer

Naar analogie met de grafiek voor Netlog heb ik de evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije 18 maanden ook grafisch voorgesteld. De groei in de voorbije zes maanden is minder sterk in vergelijking met de twee vorige semesters, meer bepaald 11% ten opzichte van 21% en 24%.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. De vermelde cijfers zijn sterke onderschattingen wat betreft het effectieve aantal Twitter gebruikers in België. Op basis van eigen opzoekingen ben ik er in geslaagd reeds zo'n 70.000 Twitter gebruikers te identificeren. Zie dit bericht voor uitgebreide info over de analyse van begin oktober 2010 van 63.172 Twitter accounts uit België. Binnenkort kan u op dit blog verder nieuws bekomen over deze geïdentificeerde 70.000 Belgische Twitter accounts.

De voornaamste conclusie is dat de verschillende sites waar je Twitter accounts voor een opgegeven locatie kan zoeken helemaal niet betrouwbaar zijn. Bovendien lijken zo goed als alle sites hun gegevens niet meer te actualiseren.

- Twellow : 19.432 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Tweepz : 17.080 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Tweepsearch : 1.278 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Twitdir : geen info meer beschikbaar, vorige maand waren er 2.593 Twitter accounts
- Twitaholic, de nieuwe naam voor Twitterholic : geeft geen totaal aantal Twitter accounts uit België meer aan
- Tweetmondo : 1.959 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- FollowerWonk : 1.503 Twitter accounts, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand
- Twittermap België : 432 Twitter accounts, status quo ten opzichte van juli 2010
- TwitterScore : geen info meer, 250 Twitter accounts in juni 2010

- Commentag : 59.000 Twitter Belgische gebruikers volgens Commentag (oktober 2009)

De bovenstaande cijfers kan u ook in een grafiek bekijken.Flickr
- Belgium group : 4.011 members, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.253.635 items, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 5.729.285 items, een stijging van 60% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 181% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal geotagged items voor Belgium de voorbije maanden toonde soms een zeer variabel beeld, deze maand stijgt het aantal weer plots. De overige twee opgevolgde indicatoren lijken daarentegen wel stabiel te stijgen.Youtube
- Youtube videos for Belgie : 5.470, een daling van 58% ten opzichte van vorige maand, een daling van 80% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 5.580, een daling van 96% ten opzichte van vorige maand, een daling van 83% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 110.000, een daling van 70% ten opzichte van vorige maand, een daling van 38% ten opzichte van vorig jaar

Zou het kunnen dat Youtube de zoekarchieven de voorbije maand opgekuist heeft ?

De evolutie ten opzichte van vorige maand toont nogmaals aan dat de manier waarop gezocht wordt bij YouTube nog steeds niet stabiel is, zie hiervoor de onderstaande grafiek.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 426, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Vimeo videos for Belgique : 1.864, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand
- Vimeo videos for Belgium : 5.715, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand

In tegenstelling met de bovenstaande twee bronnen is er voor Vimeo wel een consistente trend te zien. De drie indicatoren zijn sinds maart 2010 met ongeveer 200% gestegen.Slideshare
Content
- Slideshare slideshows for Belgie : 521, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 2.552, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 18.458, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

Users
- Slideshare users for Belgie : 4, status quo ten opzichte van vorige maand
- Slideshare users Belgique : 24, een stiging van 33% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare users for Belgium : 248, een stiging van 6% ten opzichte van vorige maand

Na twee maanden opvolging ondersteunt Slideshare de notie "group" niet meer, wat bijgevolg een indicator minder maakt om op te volgen.Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom.

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 24 januari, 2011 14:09, de volgende bedenking ...

Kleine typo bij LinkedIn: "zojuist waren er 798.032 Twitter profiles voor Belgium"

Wederom bedankt voor het up to date houden van de social media monitor!

Verwijder comment gerust indien gelezen ;-)

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails