B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 januari 2011

Pimpelmees

Toen de tuin stevig wit zag van de sneeuw waren we er niet toegekomen vetbollen en voederplaatsen voor de vogels op te hangen. Nu de sneeuw weg is hebben we er wel werk van gemaakt. De vogels fladderen nu aan en af, zo ook de onderstaande pimpelmees.

Related Posts with Thumbnails