B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

18 februari 2011

Tweewielers

De afgelopen week was het geen lachertje om met de wagen van en naar Brussel te rijden. Er was natuurlijk de "normale" verkeersdrukte, de verkeersdrukte waaraan ik al stilaan gewend ben. Deze week waren er nog extra verstoringen. Dinsdag zat Brussel bomvol door de staking van de MIVB. Op donderdag was er 's avonds een rijstrook versperd op de E314 iets voorbij Leuven zodat de snelweg van Brussel naar Leuven vol stond. Dat was niet leuk.

Deze week is het mij opgevallen dat tweewielers opnieuw vaker op de wegen te bemerken zijn. Vooral in de stilstaande file vallen de motorijders die zich tussen de voertuigen slingeren goed op. Op de E40 van Brussel richting Leuven zijn er nog steeds werken aan het viaduct over de Brusselse Grote Ring. Het verkeer wordt daarvoor teruggebracht van drie naar twee rijstroken. Deze week heb ik meerdere motorijders opgemerkt die het niet meer zagen zitten zich tussen de voertuigen te begeven. Ze hadden er voor gekozen ofwel op de pechstrook aan de rechterkant te rijden, of over de gearceerde zones ter hoogte van de oprit Kraainem (gearceerde zones zijn immers illustratief voor motorrijders ...). De strafste motorrijders hadden er voor gekozen gebruik te maken van de afgesloten meeste linkse rijstrook, achter de signalisatiepaaltjes. Op het viaduct over de Grote Ring zelf zijn er twee versmalde rijstroken, gescheiden door een doorlopende gele streep. Dit belet de motorrijders niet zich zelfs hier een weg te banen tussen de auto's. Gele strepen zich vermoedelijk niet op hen van toepassing, of anders beschouwen ze juist de gele streep als hun ideale route. Bovendien krijg je als autobestuurder verwensingen en gebaren over je heen indien je niet tijdig plaats maakt voor de heren (en misschien ook dames) motorrijders.

Een andere markante ervaring deze week was een fietser die het al te bont maakte. Aan een kruispunt hartje Brussel draaide ik toen ik groen licht had naar rechts. Een fietser kwam doodleuk van links. Hij liet duidelijk merken dat het hem niet aanstond dat ik hem met mijn wagen hinderde. Dat hij juist doodleuk door het rode licht gereden was en ook nog een voorrang van rechts negeerde kwam blijkbaar niet in hem op.

Als de straten in hartje Brussel volledig gevuld zijn met wagens, wat bijvoorbeeld dinsdagavond het geval was, merk je dat ook autobestuurders straffe stoten uithalen. Het lijkt alsof sommige bestuurders in de overtuiging zijn dat de verkeerscode niet meer van toepassing is. Rode lichten tellen niet meer mee, witte strepen mogen overschreden worden, voorrangen van rechts tellen enkel maar voor je eigen wagen, ...

Tweewielers voeren soms betwijfelbare maneuvers uit. Sommige vierwielers moeten echter niet voor hen onderdoen.

1 Bedenking(en) :
Anonymous Wim had op 21 februari, 2011 14:20, de volgende bedenking ...

Wist je dan nog niet dat, indien motorrijders zo'n oranje politie-like helm ophebben, zich alles mogen permiteren?

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails