B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

02 maart 2011

TwunchQ twunch

Vanmiddag was ik nogmaals aanwezig op een twunch, een Twitter - lunch. Twunch is een sympatiek initiatief dat binnenkort 3 jaar oud is. De twunch vandaag was een initiatief van ontslagnemend minister Vincent Van Quickenborne, alias @VincentVQ op Twitter. Op de Twunch site stonden 164 aangemelde personen, op de blog van Vincent Van Quickenborne was er sprake van 106 effectieve aanwezigen.

Q zou Q niet zijn indien hij ook zijn stempel op de twunch zou zetten, er was bijgevolg sprake van een twunchQ. Dit was de eerste keer dat er een expliciet thema was voor de bijeenkomst. De initiatiefnemers hadden gekozen voor het thema OpenGov 2.0. Onderaan kan u nogmaals de presentaties bekijken - enkel de plaatjes, zonder de uitleg van daarstraks.

In het verleden waren er al twunches die aan een specifieke activiteit gekoppeld werden zoals de twunch tijdens het Creativity World Forum of de twunch tijdens het twist event. De twunch vond toevallig plaats tijdens een inhoudelijk event, nu was het inhoudelijk element in de twunch ingebouwd. De meest populaire twunch voor deze twunch was de Twunch for Life, die plaatsvond bij de OpenVLD - toevallig of niet de partij van Vincent VQ.

De twunch van daarstraks gaf ook aanleiding tot een 500-tal tweets. Koploper was @VincentVQ die vandaag maar liefst 31 twunch-gerelateerde tweets publiceerde.

Een aantal tweeps - voornamelijk zij die de eerste twunches nog meegemaakt hebben - keken een beetje verbaasd op van de presentaties en de opkomst. Ze lieten dat daarstraks ook blijken door middel van het Twitter berichten. Twunches waren een middel voor personen die elkaar enkel via Twitter kenden om elkaar eens in levende lijve te ontmoeten, waarbij iedereen bovendien zijn eigen lunch betaalde. Met elkaar kennis maken was de belangrijkste doelstelling. Het contrast met daarstraks was dan ook groot, een zeer grote opkomst, niet zo veel contacten tussen de aanwezigen onderling, veel aanwezigen in kostuum, een zeer ruim aanbod van broodjes en drank (gratis !). Bovendien had de pers ook weet gekregen van dit event, zodat vrij snel enkele artikels verschenen :
De Standaard - Twitteraars palmen kabinet minister Q in
Knack - Fedict start begin april online publicatie van data van overheidsdiensten
Datanews - Fedict start begin april online publicatie overheidsdata
Le Vif - Vincent Van Quickenborne organise le premier twunch ministériel

Op zichzelf lijkt mij dit geen te betreuren evolutie, zolang er nog ruimte blijft voor de "old-style" twunches. Afgaande op het aantal twunches van 17 maart eerstkomende lijkt dit nog goed te lukken.

Dit waren de presentatie die tijdens de twunchQ kort toegelicht werden.

Vincent Van Quickenborne (@VincentVQ) - OpenGov 2.0 and its building blocksFEDICT: Sven Forster (@svenforster) en Bart Hanssens (@BartHanssens) - Plans of FEDICT about Open DataFOD Economie: Frank De Saer - FOD Economie over Open DataOpenBiz.be: Toon Vanagt (@toon) - OpenBiz.be: How to open business registers & public company data in 54 hoursKruispuntbank Sociale Zekerheid en e-Health: Frank Robben - Open data in de sociale sectorFOD Sociale Zekerheid: Frank Van Massenhove (@FVMas) en Tom Auwers (@tauwers) - Cloud computing bij de FOD Sociale Zekerheid

1 Bedenking(en) :
Anonymous Tom Klaasen had op 05 maart, 2011 09:30, de volgende bedenking ...

Kleine rechtzetting: dit is niet de eerste keer dat er een expliciet thema was. In Brussel zijn er nog al een paar geweest -- onder meer georganiseerd door @cdn.

Misschien wel een primeur was het feit dat er presentaties waren. Dat was ook voor mij een verrassing. Maar een echte twitteraar trekt zich toch niets aan van push-communicatie ;) Ik heb met een boel mensen kunnen spreken die ik al een hele tijd niet gezien had.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails