B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

07 december 2011

De Belgische Regering op Facebook

De nieuwe regering is een feit, de baard van Koen Fillet zit in een doosje en Yves Leterme is onderweg naar Parijs.

Hoe zit het met de vertegenwoordiging van de ministers en staatssecretarissen op Facebook ? Hieronder vindt u alvast een overzicht. Voor het overzicht heb ik mij gebaseerd op de samenstelling van de regering zoals gepubliceerd op belgium.be.


Elio Di Rupo, Eerste Minister

Persoonlijke pagina www.facebook.com/dirupo heeft 4574 friends
"Relationship Status : Single"
Er zijn nog verschillende andere persoonlijke pagina's, vermoedelijk allemaal fake.

Geen fanpage gevonden, wel verschillende pages waaronder bijvoorbeeld Elio Di Rupo - Want ik spreek Vlaams met 5020 likes.


Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Persoonlijke pagina www.facebook.com/profile.php?id=100002772987194
Zijn profiel staat stevig afgeschermd, er is geen aanduiding van het aantal friends.
De persoonlijke pagina heeft nog geen personaliseerde URL.

Geen fanpage gevonden


Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Persoonlijke pagina www.facebook.com/didier.reynders heeft 5005 friends
"likes Norah Jones en Katy Perry"

Fanpage www.facebook.com/pages/didier-reynders/66985740526 heeft 15.089 likes
"Favorite TV Shows: Esprits criminels"


Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Persoonlijke pagina www.facebook.com/johanvandelanotte heeft 4877 friends

Geen fanpage gevonden
Er werden wel enkele pages gevonden, maar vermoedelijk niet door Johan Vande Lanotte himself of zijn medewerkers aangemaakt, bijvoorbeeld Johan Vande Lanotte - athlete


Vincent Van Quickenborne, Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen

Persoonlijke pagina www.facebook.com/vincentvq heeft 4997 friends
"Favorite team K.V. Kortrijk"

Fanpage www.facebook.com/Qfans heeft 2705 likes
"Political Views : Liberal" - iets anders zou pas bizar zijn


Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken

Persoonlijke pagina www.facebook.com/joelle.milquet is gedeeltelijk afgeschermd, aantal friends is niet bekend
"likes Maurane"

Geen fanpage gevonden, wel enkele pages waaronder Je parie que 20.000 belges en ont marre de Joëlle Milquet (217 likes)


Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Persoonlijke pagina www.facebook.com/laurette.onkelinx heeft 4996 friends
"Works at Etat belge, Mar 2008 to present, Brussels, Belgium"

Er is ook een tweede persoonlijke pagina "Laurette Onkelinx Bis" www.facebook.com/profile.php?id=100000296174619 met 4996 friends

Geen fanpage gevonden


Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Geen (publieke) persoonlijke pagina gevonden

Geen fanpage gevonden

Er is wel een group FAN DE SABINE LARUELLE met 524 members


Pieter De Crem, Minister van Landsverdediging

Geen (publieke) persoonlijke pagina gevonden

Geen fanpage gevonden

Er zijn wel enkele andere pages, bijvoorbeeld Pieter De Crem is een grotere kwal dan diegene die je aan de zee ziet... met 68 likes


Paul Magnette, Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Persoonlijke pagina www.facebook.com/paul.magnette heeft 4998 friends
"From Leuven, Belgium"
Er is ook een tweede persoonlijke pagina (let op in de nuance in de gepersonaliseerde URL) www.facebook.com/magnette.paul met 4998 friends

Geen fanpage gevonden


Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

Persoonlijke pagina www.facebook.com/annemie.turtelboom heeft 4581 friends
"houdt zowel van David Guetta als van Bob Marley"

Fanpage www.facebook.com/pages/Annemie-Turtelboom/23567195147 heeft 490 likes
Fanpage heeft nog geen personaliseerde URL.


Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

Persoonlijke pagina www.facebook.com/olivier.chastel heeft 4998 friends
Op deze pagina worden bezoekers van de persoonlijke pagina onder meer doorverwezen naar zijn Twitter account @OChastel
Er is ook een tweede persoonlijke pagina "Olivier Chastel Bis" www.facebook.com/profile.php?id=100002583958376 met 728 friends

Fanpage www.facebook.com/pages/Olivier-Chastel/36858143935 heeft 1351 likes
Fanpage heeft nog geen personaliseerde URL.
"likes Margaret H Thatcher"


Monica De Coninck, Minister van Werk

Geen persoonlijke pagina gevonden

Geen fanpage gevonden

Er is wel een group Monica De Coninck met 100 members.


Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister

Persoonlijke pagina www.facebook.com/melchiorwathelet.officiel heeft 4468 friends
wall posst : "Melchior Wathelet now works at Gouvernement fédéral."

Geen fanpage gevonden


Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

3 Persoonlijke pagina's gevonden, telkens met dezelfde profielfoto
www.facebook.com/philippe.courard heeft 5004 friends
"Works at Bourgmestre en titre de la commune de Hotton"
www.facebook.com/profile.php?id=100000397448558 heeft 3966 friends
"Works at Bourgmestre en titre de la commune de Hotton"
www.facebook.com/philippe.courarddeux (Philippe Courard Deux) heeft 631 friends
"Works at Bourgmestre en titre de la commune de Hotton"

Fanpage www.facebook.com/pages/Philippe-Courard/44911191278 heeft 502 likes
Fanpage heeft nog geen personaliseerde URL.


Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Geen persoonlijke pagina gevonden

Er is een fanpage www.facebook.com/pages/Servais-Verherstraeten/117414198287824 met 19 likes.
"No information has been provided... yet."


Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de Minister van Justitie

Persoonlijke pagina www.facebook.com/profile.php?id=1269808633 heeft 726 friends
houdt van Brian Ferry

Geen fanpage gevonden
Er is wel een page "Maggie De Block kan mij krijgen" met 62 likes


Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Persoonlijke pagina www.facebook.com/hendrik.bogaert heeft 5002 friends
heeft "kruistocht in spijkerbroek" gelezen
Er is ook een tweede persoonlijke pagina www.facebook.com/profile.php?id=100003083326792 (Hendrik Bogaert (Bis)) met 25 friends

Geen fanpage gevonden


John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de Eerste Minister

Persoonlijke pagina www.facebook.com/john.crombez heeft 4379 friends
houdt van de Ramones

Fanpage http://www.facebook.com/pages/John-Crombez/81867629823 heeft 230 likes
laatste wall post "John Crombez posted a video." op Jun 1, 2010 9:29amHet bilan is duidelijk beter dan de activiteitsgraad op Twitter (zie hiervoor dit vorig bericht De Belgische Regering op Twitter ). Uit de bovenstaande info blijkt dat verschillende leden van de regering nog wel wat coaching zouden kunnen gebruiken om hun aanwezigheid op Facebook te optimaliseren. Wie voelt zich geroepen ?

Related Posts with Thumbnails