B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

08 december 2011

De Belgische Regering op Linkedin

Linkedin is een sociaalnetwerksite die zich richt naar professionelen. Een gebruiker van Linkedin kan er gratis een profiel aanmaken waarin kan aangegeven worden wat de werkervaring is. Reeds meer dan 1 miljoen Belgen hebben een profiel op Linkedin aangemaakt. Op een totale bevolking van 11 miljoen lijkt mij dit een mooie prestatie van Linkedin.

Ministers en staatssecretarisssen zijn ook professioneel actief, ze werken voor de Belgische staat. Vandaar dat het mij de moeite leek ook eens te kijken in welke mate de leden van de nieuwe Belgische regering aanwezig zijn op Linkedin. In twee eerdere berichten op dit blog is overigens al aandacht besteed aan de aanwezigheid van de leden van de nieuwe Belgische regering op Twitter en op Facebook.

Het goede nieuws is dat zes excellenties al over een Linkedin profiel beschikken. Het slechte nieuws is dat er bijgevolg 11 excellenties zijn die er geen hebben. Eigenlijk moet er wel een nuance bij geplaatst worden. Een profiel aanmaken op Linkedin doe je steeds in een bepaalde context. Je kan op zoek zijn naar een nieuwe job, je kan door je vrienden of je collega's aangespoord zijn om ook een profiel aan te maken, je kan een profiel aanmaken om je eigen kennis, ervaringen en expertise in de kijker te zetten, je kan er op zoek gaan naar personen waarmee je een professionele relatie wenst op te zetten (partners, prospecten, klanten, leveranciers, ...). Waarom zou een politicus een profiel op Linkedin aanmaken ? Een politicus kan er aanwezig zijn om zijn of haar kennis en ervaringen ten toon te spreiden. Linkedin is echter niet het meest geschikte tool voor politici om campagnes te houden, daarvoor is aanwezigheid op Facebook en in minder mate Twitter aangewezen. Desalniettemin is het toch leuk eens een blik te werpen op de regeringsleden op Linkedin.

Dit zijn de zes excellenties met een profiel op Linkedin.

Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

be.linkedin.com/pub/didier-reynders/35/836/503
meer dan 500 connections (Linkedin geeft het exacte aantal niet aan voor profielen met meer dan 500 connections)
profiel uiterst summier, eigenlijk te summier
beschikt nog niet over een gepersonaliseerde URL voor zijn profielpagina

Paul Magnette, Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

be.linkedin.com/in/paulmagnette
91 connections, wat eerder weinig is voor een politicus
maakt gebruik van een gepersonaliseerde URL voor zijn profielpagina
zijn titel is nog niet aangepast aan zijn nieuwe bevoegdheden

Vincent Van Quickenborne, Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen

be.linkedin.com/in/vincentvanquickenborne
meer dan 500 connections (Linkedin geeft het exacte aantal niet aan voor profielen met meer dan 500 connections)
zeer uitgebreid profiel, waarbij ook gelinkt wordt naar zijn Twitter account en verschillende websites die hij beheert
maakt gebruik van een gepersonaliseerde URL voor zijn profielpagina
zijn titel is reeds aangepast aan zijn nieuwe bevoegdheden

Annemie Turtelboom, Minister van Justitie

be.linkedin.com/pub/annemie-turtelboom/1/689/366
meer dan 500 connections (Linkedin geeft het exacte aantal niet aan voor profielen met meer dan 500 connections)
eerder beperkt profiel
beschikt nog niet over een gepersonaliseerde URL voor haar profielpagina
haar titel is nog niet aangepast aan haar nieuwe bevoegdheden

Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

be.linkedin.com/in/hendrikbogaert
meer dan 500 connections (Linkedin geeft het exacte aantal niet aan voor profielen met meer dan 500 connections)
uitgebreid profiel
maakt gebruik van een gepersonaliseerde URL voor zijn profielpagina
zijn titel is nog niet aangepast aan zijn nieuwe bevoegdheden

Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister

be.linkedin.com/pub/melchior-wathelet/10/18/592
de kans bestaat dat dit een fake profiel is, maar laten we aannemen dat het inderdaad het profiel van de staatssecretaris is
1 connection, wat veel te weinig is voor een politicus
profiel veel te summier
beschikt nog niet over een gepersonaliseerde URL voor zijn profielpagina

Moeten we ons zorgen dat maar 6 (of eventueel zelfs 5) van de 19 leden van de regering aanwezig zijn op Linkedin ? Op korte termijn heeft een Linkedin profiel voor een politicus misschien maar een beperkte toegevoegde waarde (tenzij de politicus op die korte termijn op zoek is naar een nieuwe job ...). Een goed uitgewerkt Linkedin profiel biedt een politicus wel een mooie kans om zichzelf voor te stellen.

De ministers en staatssecretarisssen zijn zelf maar in beperkte mate aanwezig zijn op Linkedin. Hun kabinetsmedewerkers daarentegen kan je er in veel grotere getale vinden. Kabinetsmedewerkers beseffen misschien maar al te goed dat een functie op een kabinet maar een tijdelijke functie is ...

Related Posts with Thumbnails